https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/propaganda

Wat is propaganda?


Garth S. Jowett en Victoria O'Donnell geven een duidelijke en beknopte propagandadefinitie in hun boek Propaganda & Persuasion (2014). Ze schrijven: "Propaganda is de opzettelijke, systematische poging om percepties vorm te geven, cognities te manipuleren en gedrag te sturen om een reactie te bereiken die de gewenste bedoeling van de propagandist bevordert" (7). Met andere woorden, propaganda is een systematische methode van manipulatie, en het is behoorlijk succesvol. Propaganda wordt sinds de 19e eeuw op grote schaal in de politieke sfeer gebruikt om verschillende agenda's van politici, tegenkandidaten en speciale belangengroepen te bevorderen. Propaganda wordt gebruikt om de negatieve of positieve kanten van een idee, een persoon of wetgeving te benadrukken. Hitler gebruikte op grote schaal propaganda om zijn antisemitische ideeën en zijn visie op Duitsland in een tijdperk na de Eerste Wereldoorlog te promoten. In de Verenigde Staten werd propaganda gebruikt om het moreel van het grote publiek in oorlogstijd en voor rekruteringsdoeleinden op te krikken.


Propaganda Voorbeelden


Propaganda is sterk afhankelijk van ethos en pathos en zal alleen logo's gebruiken als het toegang heeft tot de andere twee. Het houdt zich niet erg bezig met feiten, cijfers of waarheid; in plaats daarvan vertrouwt propaganda voornamelijk op de emotionele reacties van het publiek om overeenstemming en actie te genereren. Hoewel studenten misschien herkennen dat er vergelijkbare technieken worden gebruikt in zowel propaganda als reclame, wordt propaganda over het algemeen als een negatieve term beschouwd, ook al kan deze worden toegepast om positieve doelen te bereiken. Adverteren is over het algemeen geen negatief concept, hoewel het er wel op gericht is om de doelgroep psychologisch aan te zetten tot het kopen van een product. Adverteren is in de eerste plaats gericht op het verhogen van de verkoop; propaganda daarentegen houdt zich meer bezig met het veranderen van de houding en het beleid van het publiek.

Propaganda wordt bepaald door bepaalde kenmerken, die het onderscheiden van directe informatie, en meestal verborgen of achterbakse motieven onthullen. Deze kenmerken omvatten:

 • Doet een beroep op de emoties (pathos) in plaats van intellect

 • Informatie is waardegeladen en geeft toegang tot de oordelen, vooroordelen en ethiek van het publiek (ethos)

 • Gebruikt selectieve informatie; niet in balans

 • Intenties of motieven zijn belangrijk; er is een specifiek doel voor de informatie


Propaganda gebruikt verschillende media om aandacht en doelgroepen te krijgen. Deze media zijn onder meer:


Visuele en audiomedia
 • TV
 • radio-
 • bioscoop
 • documentaires
 • reclame
 • liedjes
 • nieuws
 • talkshows
internet
 • websites
 • blogs
 • sociale media
 • sociaal netwerken
Kunst en literatuur
 • schilderijen
 • affiches
 • pamfletten
 • Toneelstukken
 • uitvoerende kunst
 • strips
 • kranten
 • tijdschriften
toespraken
 • rally's
 • politieke gebeurtenissen
 • concerten
 • sport evenementen
 • openbare pleinen en gemeentehuizen

Er zijn zeer voor de hand liggende toepassingen van propaganda waar veel studenten bekend mee zullen zijn, zoals de antisemitische propaganda van nazi-Duitsland, of de pro-oorlogsposters in de Verenigde Staten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bekijk The Moon is Down van John Steinbeck, geschreven als een pro-democratische novelle voor de bezette landen van de Tweede Wereldoorlog. Het boek van Steinbeck werd als een groot succes beschouwd en werd heimelijk vertaald en verspreid door ondergrondse rebellen in heel Europa.

Als reactie op de opkomst van propaganda en de bezorgdheid dat het grote publiek niet wist hoe ze informatie kritisch moesten analyseren, werd in 1937 het Institute of Propaganda Analysis opgericht door Edward Filene, Kirtley Mather en Clyde R. Miller. Het doel van het Instituut was om het grote publiek informatie te verstrekken over de soorten propaganda, de tactieken die in propaganda worden gebruikt en strategieën om deze te analyseren om de psychologische effecten en het succes van dergelijke informatie te bestrijden. Het werkte tot 1942 en het classificeerde propaganda in zeven hoofdcategorieën.


Instituut voor Propaganda-analyse: soorten propaganda

muziekwagen

Creëert een gevoel van isolement voor leden van het publiek die zich nog niet hebben aangesloten bij de zaak. Het appelleert sterk aan ons gevoel van conformiteit en verlangen om bij een groep te horen.


Getuigenis

Goedkeuring door een bekende, geliefde beroemdheid, politieke figuur of andere entiteit. Dit creëert een gevoel van vertrouwen en sympathie voor de zaak vanwege de persoon die het promoot.


Gewoon volk

Goedkeuring door gewone, gewone mensen, om te laten zien hoe het beleid of idee hen heeft geholpen. Dit schept een gevoel van normaliteit over het idee dat wordt gepromoot en laat zien hoe het succes ervan in het dagelijks leven past.


Overdracht

Gebruikt technieken die toegang krijgen tot de vooropgezette positieve gevoelens van het publiek over iets, en deze overbrengen naar het idee dat wordt gepromoot. Het leunt zwaar op symboliek om de emoties van het publiek te verbinden met het idee.


Uitschelden

Gebruikt namen die een negatieve emotionele reactie oproepen, zoals angst, woede of ergernis. Door de persoon of het idee te vergelijken met iets anders dat gehaat wordt, creëert het publiek in gedachten een associatie tussen de twee.


Kaarten stapelen

Gebruikt selectieve informatie om slechts één kant van een argument of verhaal te presenteren. Deze focus schetst de kwestie op een oneerlijke manier, en veel mensen kunnen in de ene of de andere richting worden geslingerd vanwege onvolledige informatie.


Glinsterende algemeenheden

Gebruikt sterk geladen woorden die toegang geven tot de positieve emoties van de doelgroep. Meestal gebruiken glinsterende algemeenheden het gebruik van slogans, en zorgvuldig geselecteerde woorden in de slogans doen vaak een beroep op de deugden die het publiek hoog in het vaandel heeft staan.Boeken en toneelstukken die zijn geclassificeerd als propaganda:


Common Core State Standards

Hoewel deze activiteit voor meerdere leerjaren kan worden gebruikt, staan hieronder de Common Core State Standards voor de klassen 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste kwaliteit geschikte strengen.


 • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
 • ELA-Literacy.W.9-10.4: Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and style are appropriate to task, purpose, and audience. (Grade-specific expectations for writing types are defined in standards 1–3 above.)
 • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically

Een geweldige manier om studenten inzicht te laten krijgen in propaganda, is door ze zelf propaganda te laten maken. Laat de leerlingen alleen of in een groep een regel of aspect van school kiezen dat ze niet leuk vinden: opsluiting, schoolmaaltijden, huiswerk, eindexamens, enz. Laat ze er dan iets positiefs van maken om het aan hun klasgenoten te promoten. Terwijl ze hun plan opstellen, moeten ze een van de soorten propaganda gebruiken en in staat zijn uit te leggen hoe hun strategie de emoties van het publiek aanspreekt. Als ze ook logo's en ethos opnemen , moeten ze dat in hun uitleg opnemen. Laat de leerlingen een storyboard maken dat ze aan de klas kunnen presenteren om hun onderwerp in een positief daglicht te stellen.Propaganda Class Opdracht
Kies een aspect van school, dat is meestal negatief, en draai het in een positieve promotie-reclame voor je klasgenoten. Gebruik maken van minstens 5 soorten propaganda in uw storyboard, en label het onder elke scène uitbeelden. Wees bereid om uw storyboard te presenteren aan de klas, en in staat zijn om elke cel te verklaren. Laten we eens kijken of je houding je klasgenoten 'kan veranderen!
Bedreven
33 Points
Opkomende
25 Points
Begin
17 Points
Propaganda Inhoud en Technieken
Student toont een minimum van 5 soorten van propaganda voor hun gekozen scholen onderwerp. Hun eindproduct is creatief, interessant en maakt goed gebruik van de propaganda-technieken. De gebruikte technieken zijn correct gebruikt, en het storyboard bereikt zijn propaganda doelen van zijn overtuigend.
Student toont een minimum van 5 soorten van propaganda voor hun gekozen scholen onderwerp. Hun eindproduct is creatief en coherent. Sommige technieken kunnen ten onrechte worden gebruikt, of kan worden verward. Het storyboard maakt een goede poging te worden op een overtuigende stukje propaganda.
Student geeft minder dan 5 soorten propaganda voor hun gekozen scholen onderwerp. Hun eindproduct ontbreekt inspanning. Sommige technieken kunnen ten onrechte worden gebruikt, of kan worden verward of gecombineerd. Het storyboard maakt sommige poging te worden op een overtuigende stuk propaganda, maar het is beperkt.
Artistieke Afbeeldingen
De gekozen om de scènes te verbeelden kunst is passend en netjes. De tijd en zorg is genomen om ervoor te zorgen dat de scènes zijn in het oog springende en creatief.
De gekozen om de scènes te verbeelden kunst is passend, maar kan lijken gehaast. Wat kunst kan lukraak worden geplaatst en het gebrek aan aandacht voor detail is merkbaar.
De gekozen om de scènes te verbeelden kunst is ongepast of te beperkt. Sommige scènes kunnen leeg gelaten.
Engels Conventies
Ideeën worden georganiseerd. Er zijn weinig of geen grammaticale, mechanische of spelfouten.
Ideeën zijn meestal georganiseerd. Er zijn grammaticale, mechanische of spellingsfouten.
Ideeën kunnen chaotisch of misplaatst zijn. Gebrek aan controle over de grammatica, mechanica, en spelling weerspiegelen een gebrek aan proeflezen.

Veelgestelde vragen over het identificeren van soorten propaganda

Hoe kan ik met mijn kind of leerling over propaganda praten op een manier die past bij de leeftijd en begrijpelijk is?

Als je met kinderen over propaganda praat, is het belangrijk om het gesprek te benaderen op een manier die past bij hun leeftijd en begrijpelijk is voor hun ontwikkelingsniveau. U kunt beginnen door in eenvoudige bewoordingen uit te leggen wat propaganda is, zoals "Propaganda is wanneer mensen anderen proberen te overtuigen om op een bepaalde manier te denken of te handelen door informatie te gebruiken die misschien niet waar is of bevooroordeeld is." Door concrete voorbeelden te gebruiken die uw kind mogelijk al is tegengekomen, zoals commercials, politieke advertenties of posts op sociale media, kunnen ze het concept beter begrijpen. Moedig uw kind aan om vragen te stellen en kritisch na te denken over de berichten die het ziet of hoort. Help ze te begrijpen dat niet alles wat ze zien of lezen waar is en dat het belangrijk is om informatie zorgvuldig te evalueren. U kunt de mogelijke gevolgen bespreken van het geloven in en handelen naar propaganda, zoals het nemen van beslissingen die misschien niet in hun belang zijn of beïnvloed worden door verkeerde informatie. Het is ook belangrijk om het belang van diverse perspectieven en de rol van mediageletterdheid bij het bestrijden van propaganda te benadrukken.

Wat zijn enkele voorbeelden van propaganda waarmee kinderen in hun dagelijks leven te maken kunnen krijgen?

Kinderen kunnen in hun dagelijks leven verschillende vormen van propaganda tegenkomen, zoals in advertenties, posts op sociale media, televisieshows, nieuwsartikelen en zelfs in schoolboeken. In commercials worden bijvoorbeeld vaak pakkende slogans en muziek gebruikt om kinderen te overtuigen een bepaald product of merk te kopen, terwijl posts op sociale media kunnen zijn ontworpen om een bepaald standpunt of een bepaalde ideologie te promoten. Politieke propaganda kan ook aanwezig zijn in het leven van kinderen, zoals politieke advertenties, toespraken en campagnemateriaal. Deze berichten kunnen emotioneel geladen taalgebruik, bevooroordeelde informatie of zelfs verkeerde informatie gebruiken om de meningen en overtuigingen van mensen te beïnvloeden. Op scholen kunnen schoolboeken en lesmateriaal ook een bron van propaganda zijn. Sommige leerboeken kunnen bijvoorbeeld een bepaalde versie van de geschiedenis presenteren die een bepaald land of een bepaalde groep in een gunstig daglicht stelt, terwijl informatie wordt gebagatelliseerd of weggelaten die niet overeenkomt met dit verhaal. Door informatie zorgvuldig te leren evalueren en verschillende perspectieven te zoeken, kunnen kinderen de vaardigheden ontwikkelen om door een complex en vaak bevooroordeeld medialandschap te navigeren.

Hoe kan ik mijn kind helpen propaganda te identificeren en kritisch te analyseren wanneer het ermee in aanraking komt?

Kinderen helpen propaganda te identificeren en kritisch te analyseren kan een complexe taak zijn, maar er zijn verschillende strategieën die ouders en leerkrachten kunnen gebruiken om hen te ondersteunen. Een effectieve strategie is om kinderen aan te moedigen vragen te stellen en kritisch na te denken over de informatie die ze tegenkomen. Dit kan het stellen van vragen inhouden zoals "Wie heeft dit bericht gemaakt?", "Wat is hun doel?" en "Wordt deze informatie ondersteund door bewijs?". Een andere benadering is om kinderen algemene propagandatechnieken te leren herkennen, zoals het gebruik van emotioneel geladen taal, een beroep doen op autoriteit of verregaande generalisaties maken. Door zich bewust te zijn van deze technieken, kunnen kinderen beter in staat zijn om te identificeren wanneer ze worden gemanipuleerd of beïnvloed door vooringenomen informatie.

Zijn er strategieën of hulpmiddelen die leraren kunnen gebruiken om hun leerlingen te leren over propaganda in de klas?

Er zijn veel strategieën en hulpmiddelen die leraren kunnen gebruiken om hun leerlingen te leren over propaganda in de klas. Een benadering is om voorbeelden uit het echte leven van propaganda te gebruiken, zoals politieke advertenties, posts op sociale media of nieuwsartikelen, om studenten te helpen de technieken en strategieën te begrijpen die vaak worden gebruikt. Door deze voorbeelden te analyseren en te deconstrueren, kunnen studenten propaganda leren herkennen en begrijpen hoe het de overtuigingen en acties van mensen kan beïnvloeden. Een andere strategie is om rollenspelactiviteiten, debatten of simulaties te gebruiken om studenten te helpen kritisch denken en mediageletterdheid te oefenen. Studenten kunnen bijvoorbeeld in groepen worden verdeeld en de opdracht krijgen om verschillende standpunten over een bepaald onderwerp te vertegenwoordigen, en vervolgens een debat of discussie aan te gaan om te oefenen met het evalueren en analyseren van informatie vanuit meerdere perspectieven. Leraren kunnen ook middelen voor mediageletterdheid gebruiken, zoals online games, interactieve lessen of multimediaprojecten, om studenten te helpen hun kritische denk- en analysevaardigheden te ontwikkelen.

Afbeelding Attributies
 • 1943 Spendet, Bucher Sammlung der NSDAP fur unsere Wehrmacht • keijo.knutas1 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Enlist • MCAD Library • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Mrs Consumer poster • Deseronto Archives • Licentie No known copyright restrictions (http://flickr.com/commons/usage/)
 • Tomorrow... • Gruenemann • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Uncle Sam - Original Poster • DonkeyHotey • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • We Can Do It! • The U.S. National Archives • Licentie No known copyright restrictions (http://flickr.com/commons/usage/)
Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/propaganda
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office