https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/propaganda

Wat is propaganda?


Garth S. Jowett en Victoria O'Donnell geven een duidelijke en beknopte propagandadefinitie in hun boek Propaganda & Persuasion (2014). Ze schrijven: “Propaganda is de doelbewuste, systematische poging om percepties vorm te geven, cognities te manipuleren en gedrag te sturen om een ​​reactie te bereiken die de gewenste bedoelingen van de propagandist bevordert” (7). Met andere woorden, een eenvoudigere manier om het te definiëren is als een systematische manipulatiemethode, en het is behoorlijk succesvol. Propaganda wordt sinds de 19e eeuw op grote schaal in de politieke sfeer gebruikt om verschillende agenda's van politici, tegenkandidaten en speciale belangengroepen te bevorderen. Het wordt gebruikt om de negatieve of positieve kanten van een idee, een persoon of wetgeving te benadrukken. Hitler gebruikte op grote schaal propaganda om zijn antisemitische ideeën en zijn visie voor Duitsland in het tijdperk na de Eerste Wereldoorlog te promoten. In de Verenigde Staten werd het gebruikt om het moreel van het grote publiek tijdens oorlogstijd te stimuleren en voor rekruteringsdoeleinden.


Propaganda-voorbeelden


Kenmerken van propaganda

Naast de bovenstaande betekenis is het proces zelf sterk afhankelijk van ethos en pathos , en zal het alleen logo's gebruiken als het toegang heeft tot de andere twee. Het houdt zich niet erg bezig met feiten, cijfers of waarheid; in plaats daarvan vertrouwt propaganda vooral op de emotionele reacties van het publiek om overeenstemming en actie te genereren. Hoewel leerlingen misschien herkennen dat er vergelijkbare technieken worden gebruikt in zowel propaganda als reclame, wordt propaganda over het algemeen als een negatieve term beschouwd, ook al kan deze worden toegepast om positieve doelen te bereiken. Adverteren is over het algemeen geen negatief concept, hoewel het wel tot doel heeft de doelgroep psychologisch ertoe aan te zetten een product te kopen. Reclame houdt zich vooral bezig met het verhogen van de omzet; propaganda daarentegen houdt zich meer bezig met het veranderen van de publieke houding en het beleid.

Propaganda wordt gedefinieerd door specifieke kenmerken, die het onderscheiden van simpele feiten, en onthullen meestal verborgen of achterbakse motieven of een negatief symbool. Deze elementen omvatten:

 • Doet een beroep op de emoties (pathos) in plaats van op het intellect

 • Informatie is beladen met waarden en geeft toegang tot de oordelen, vooroordelen en het gevoel voor ethiek van het publiek (ethos)

 • Maakt gebruik van selectieve informatie; niet in balans

 • Intenties of motieven zijn belangrijk; er is een specifiek doel voor de informatie


Propaganda gebruikt verschillende media om aandacht en doelgroepen te trekken. Deze media omvatten:


Visuele en audiomedia
 • TV
 • radio
 • bioscoop
 • documentaires
 • reclames
 • liedjes
 • nieuws
 • talkshows
Internet
 • websites
 • blogs
 • sociale media
 • sociaal netwerken
Kunst en literatuur
 • schilderijen
 • affiches
 • pamfletten
 • Toneelstukken
 • uitvoerende kunst
 • strips
 • kranten
 • tijdschriften
Toespraken
 • bijeenkomsten
 • politieke gebeurtenissen
 • concerten
 • sport evenementen
 • openbare pleinen en gemeentehuizen

Er zijn heel voor de hand liggende toepassingen waar veel studenten bekend mee zullen zijn, zoals de antisemitische propaganda van Nazi-Duitsland, of de pro-oorlogsposters in de Verenigde Staten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Kijk eens naar The Moon is Down van John Steinbeck, geschreven als een pro-democratische novelle voor de bezette landen van de Tweede Wereldoorlog, en is een ander voorbeeld. Steinbecks boek werd als een groot succes beschouwd en werd heimelijk vertaald en verspreid door ondergrondse rebellen in heel Europa.

Als reactie op de opkomst van propaganda en de bezorgdheid dat het grote publiek niet wist hoe ze informatie kritisch moesten analyseren, werd in 1937 het Institute of Propaganda Analysis opgericht door Edward Filene, Kirtley Mather en Clyde R. Miller. Het doel van het Instituut was om het grote publiek gegevens te verstrekken over de soorten propaganda, de gebruikte tactieken en strategieën om deze te analyseren om de psychologische effecten en het succes van dergelijke informatie te bestrijden. Het functioneerde tot 1942 en classificeerde propaganda in zeven hoofdcategorieën.


Instituut voor Propaganda-analyse: soorten propagandatechnieken

Bandwagon-propaganda

Creëert een gevoel van isolatie voor toeschouwers die zich nog niet bij de zaak hebben aangesloten. Het doet een sterk beroep op ons gevoel van conformiteit en ons verlangen om deel uit te maken van een groep.


Getuigenispropaganda

Goedkeuring door een bekende, geliefde beroemdheid, politieke figuur of andere entiteit. Dit creëert een gevoel van vertrouwen en sympathie voor de zaak vanwege de persoon die deze promoot.


Propaganda voor gewone mensen

Goedkeuring door gewone, gewone mensen, om te laten zien hoe het beleid of het idee hen heeft geholpen. Dit creëert een gevoel van normaliteit over het idee dat wordt gepromoot, en laat zien hoe het succes ervan in het dagelijks leven zal passen.


Propaganda overdragen

Maakt gebruik van technieken die toegang krijgen tot de vooropgezette positieve gevoelens van het publiek over iets, en deze overbrengen naar het idee dat wordt gepromoot. Het leunt sterk op symboliek om de emoties van het publiek met het idee te verbinden.


Beledigende propaganda

Gebruikt namen die een negatieve emotionele reactie oproepen, zoals angst, woede of ergernis. Door de persoon of het idee te vergelijken met iets anders dat gehaat wordt, creëert het publiek in hun hoofd een verband tussen de twee.


Propaganda voor het stapelen van kaarten

Gebruikt selectieve informatie om slechts één kant van een argument of verhaal te presenteren. Deze focus geeft een oneerlijk beeld van de onderhavige kwestie, en veel mensen kunnen door onvolledige details de ene of de andere kant op worden gestuurd.


Schitterende algemeenheden Propaganda

Gebruikt sterk beladen woorden die toegang geven tot de positieve emoties van de doelgroep. Kenmerkend is dat glinsterende algemeenheden gebruik maken van slogans, en zorgvuldig geselecteerde woorden in de slogans doen vaak een beroep op de deugden die het publiek dierbaar is.


Reclamepropaganda

Maakt gebruik van overtuigende technieken uit propaganda om producten of merken te promoten, met als doel het gedrag van consumenten te beïnvloeden door percepties en emoties vorm te geven. Het maakt gebruik van strategieën zoals emotionele oproepen, steunbetuigingen en urgentie, die in verschillende media voorkomen, om positieve associaties te creëren en aankopen aan te moedigen.Boeken en toneelstukken die als propaganda zijn geclassificeerd:


Gemeenschappelijke kernstaatnormen

Hoewel deze activiteit voor meerdere leerjaren kan worden gebruikt, staan ​​hieronder de Common Core State Standards voor de groepen 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste onderdelen.


 • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
 • ELA-Literacy.W.9-10.4: Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and style are appropriate to task, purpose, and audience. (Grade-specific expectations for writing types are defined in standards 1–3 above.)
 • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically

Een geweldige manier om leerlingen inzicht te geven in propaganda is door ze er zelf een te laten maken. Laat de leerlingen alleen of in een groep een regel of aspect van school kiezen waar ze een hekel aan hebben: detentie, schoolmaaltijden, huiswerk, eindexamens, enz. Laat ze er vervolgens iets positiefs van maken om het onder hun klasgenoten te promoten. Terwijl ze hun plan opstellen, moeten ze een van de zeven typen gebruiken en kunnen uitleggen hoe hun strategie toegang krijgt tot de emoties van het publiek. Als ze ook logo’s en ethos opnemen, moeten ze dat in hun uitleg opnemen. Laat de leerlingen een storyboard maken dat ze aan de klas kunnen presenteren en dat hun onderwerp in een positief daglicht promoot.Hoe Propagandatechnieken te Herkennen

1

Begrijp het Doel van Propaganda

Krijg een duidelijk begrip van propaganda als een opzettelijke methode om percepties vorm te geven en gedrag te manipuleren om specifieke doelen te bereiken. Erken dat propaganda vaak een beroep doet op emoties en selectieve informatie gebruikt om de doelgroep te beïnvloeden.

2

Maak uzelf vertrouwd met propagandatechnieken

Lees meer over algemene propagandatechnieken die worden gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden. Enkele belangrijke technieken zijn bandwagon, getuigenis, gewone mensen, overdracht, schelden, kaarten stapelen en glinsterende algemeenheden. Bestudeer elke techniek en begrijp hoe ze emoties en meningen manipuleren.

3

Analyseer Media en Advertenties

Analyseer mediaberichten en advertenties kritisch om propagandatechnieken op het werk te identificeren. Zoek naar gevallen waarin emoties het doelwit zijn, selectieve informatie wordt gepresenteerd of goedkeuringen worden gebruikt. Overweeg hoe deze technieken uw overtuigingen of acties willen beïnvloeden.

4

Evalueer Informatiebronnen

Ontwikkel vaardigheden om de geloofwaardigheid en vooringenomenheid van informatiebronnen te evalueren. Overweeg de motieven en belangen achter de gepresenteerde informatie. Let op tekenen van manipulatie, zoals eenzijdige argumenten of het gebruik van geladen taal.

5

Vergelijk Verschillende Perspectieven

Onderzoek meerdere bronnen en perspectieven op een bepaald probleem of onderwerp. Vergelijk hoe verschillende bronnen propagandatechnieken gebruiken om meningen te vormen. Zoek naar inconsistenties, vooroordelen of weglatingen die op manipulatie kunnen duiden.

6

Stap 6: Vraag en Denk Kritisch na

Neem deel aan kritisch denken en stel indringende vragen wanneer u informatie tegenkomt die mogelijk propaganda is. Overweeg de onderliggende motieven en onderzoek het verstrekte bewijsmateriaal en de redenering. Ontwikkel een gezond scepticisme en zoek naar verschillende standpunten om goed geïnformeerde meningen te vormen.


Specifieke tactieken om naar te zoeken

 • Geladen taalgebruik en emotionele aantrekkingskracht: Er worden vaak emotioneel geladen woorden en zinsneden gebruikt om specifieke emoties op te wekken, zoals angst, woede of geluk. Een stukje informatie waarin woorden als ‘gevaarlijke dreiging’ of ‘dringende crisis’ worden gebruikt, heeft bijvoorbeeld tot doel angst op te wekken en onmiddellijke actie aan te moedigen.

 • Simplistische berichtgeving: Propaganda heeft de neiging complexe kwesties in zwart-wittermen te presenteren, waarbij nuances en alternatieve gezichtspunten worden genegeerd. Het vereenvoudigt de zaken om een ​​duidelijke, licht verteerbare boodschap te creëren die de agenda ondersteunt.

 • Demonisering van tegenstanders: Zoek naar berichten die tegenstanders als volledig negatief afschilderen, met behulp van extreme labels of symbolen. Politieke tegenstanders kunnen bijvoorbeeld worden afgeschilderd als corrupt of niet-patriottisch, wat een beroep doet op de scheldtechniek.

 • Onrealistische beloften: Het doet vaak grootse beloften of biedt wonderbaarlijke oplossingen voor problemen. Als een boodschap te mooi klinkt om waar te zijn of snelle oplossingen garandeert zonder onderbouwd bewijs, kan er gebruik worden gemaakt van de techniek van glinsterende algemeenheden.

 • Oproep aan autoriteit: Propaganda maakt gebruik van gezagsdragers, gerespecteerde individuen of beroemdheden om een ​​boodschap te onderschrijven en de publieke perceptie te beïnvloeden. Als een boodschap sterk afhankelijk is van de goedkeuring van dergelijke cijfers, kan er gebruik worden gemaakt van de getuigenistechniek.

 • Een gevoel van urgentie creëren: Berichten die een kunstmatig gevoel van urgentie of crisis creëren, leiden tot overhaaste beslissingen. Propaganda speelt in op deze urgentie om kritisch denken te ontmoedigen en snelle acceptatie aan te moedigen.

 • Herhaling: De massamedia en sociale mediaplatforms herhalen berichten vaak om ervoor te zorgen dat ze in de hoofden van mensen blijven hangen. Herhaling kan leiden tot acceptatie, zelfs als de informatie geen inhoud heeft.

 • Manipulatieve beelden: Visuele elementen, zoals afbeeldingen en symbolen, spelen een cruciale rol in propaganda. Ze roepen emoties op en versterken het gewenste verhaal, waarbij ze een beroep doen op de neiging van de menselijke natuur om op beelden te reageren.

 • Denk na over de bron: Onderzoek de bron van de informatie. Propaganda kan afkomstig zijn van bevooroordeelde of onbetrouwbare bronnen met duidelijke agenda's.

 • Eenzijdige presentatie: Propaganda biedt doorgaans één enkel perspectief, waarbij alternatieve standpunten worden genegeerd. Het heeft tot doel het verhaal te beheersen door informatie op zo'n manier te presenteren dat slechts één conclusie geldig lijkt.

 • Psychologische motivaties: Propaganda maakt gebruik van psychologische motivaties, zoals het verlangen om erbij te horen en acceptatie, dat wordt uitgebuit door middel van bandwagon-propaganda.

 • Fear Appeals: De techniek van Fear Appeals speelt in op menselijke emoties en waarschuwt voor ernstige gevolgen als een bepaalde actie niet wordt ondernomen. Deze techniek heeft tot doel het gedrag van mensen te manipuleren door middel van angst.

Door de verschillende soorten propaganda te bestuderen, kunnen individuen inzicht krijgen in de verschillende strategieën die worden gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden, emoties te manipuleren en overtuigingen vorm te geven, waardoor ze in staat worden gesteld kritischer met informatie om te gaan en weloverwogen oordelen te vellen. Door specifiek de kenmerken van propaganda te herkennen en vertrouwd te raken met de twaalf soorten propagandatechnieken, kunt u de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om informatie kritisch te onderscheiden en te analyseren. Dit bewustzijn stelt u in staat weloverwogen beslissingen te nemen en u te beschermen tegen manipulatie van percepties en overtuigingen.


Veelgestelde vragen over het identificeren van soorten propaganda

Wat zijn enkele manieren om propaganda te identificeren en erover te praten met mijn kind of leerling op een manier die past bij de leeftijd en begrijpelijk is?

Wanneer u met kinderen praat, gebruik dan taal die bij hun leeftijd past en voorbeelden die zij begrijpen. Begin met een eenvoudige definitie, zoals 'Propaganda overtuigt met behulp van onware of bevooroordeelde informatie'. Breng het in verband met advertenties of sociale media die ze kennen. Moedig vragen en kritisch denken aan. Benadruk dat niet alle informatie accuraat is, en bespreek mogelijke uitkomsten van gelovige propaganda. Benadruk de diverse opvattingen en de rol van public relations en mediageletterdheid bij het tegengaan hiervan.

Met welke soorten propaganda kunnen kinderen in hun dagelijks leven te maken krijgen?

Kinderen kunnen in hun dagelijks leven verschillende vormen van propagandatechnieken tegenkomen, zoals in advertenties, posts op sociale media, televisieshows, nieuwsartikelen en zelfs in schoolboeken. Zo maken reclames vaak gebruik van pakkende slogans en muziek om kinderen te overtuigen een bepaald product of merk te kopen, terwijl berichten op sociale media bedoeld kunnen zijn om een ​​bepaald standpunt of een bepaalde ideologie te promoten. Politieke propaganda kan ook aanwezig zijn in het leven van kinderen, zoals politieke advertenties, toespraken en campagnemateriaal. Het herkenbare gedrag en het nuchtere imago dat wordt geprojecteerd door politici die zich met gewone burgers vermengen, zijn bijvoorbeeld een voorbeeld van wat ‘gewone volkspropaganda’ wordt genoemd, een techniek die tot doel heeft een gevoel van verbondenheid en authenticiteit te creëren tussen leiders en het publiek. Deze berichten kunnen emotioneel geladen taalgebruik, bevooroordeelde informatie of zelfs verkeerde informatie gebruiken om de meningen en overtuigingen van mensen te beïnvloeden. Op scholen kunnen leerboeken en lesmateriaal ook een bron van propaganda zijn. Sommige leerboeken kunnen bijvoorbeeld een bepaalde versie van de geschiedenis presenteren die een bepaald land of een bepaalde groep in een gunstig daglicht stelt, terwijl ze informatie bagatelliseren of weglaten die niet in overeenstemming is met dit verhaal. Door informatie zorgvuldig te leren beoordelen en verschillende perspectieven te zoeken, kunnen kinderen de vaardigheden ontwikkelen om door een complex en vaak bevooroordeeld medialandschap te navigeren.

Hoe kan ik mijn kind helpen propaganda te identificeren en kritisch te analyseren wanneer het ermee in aanraking komt?

Het helpen van kinderen bij het analyseren van propaganda omvat verschillende strategieën voor ouders en leraren. Kritisch denken aanmoedigen door middel van vragen als "Wie heeft dit gemaakt?" en "Is er bewijs geleverd?" Is effectief. Het aanleren van erkenning van propagandatechnieken – emotionele taal, een beroep doen op autoriteit – vergroot hun vermogen om manipulatie en negatieve meningen te herkennen. Dit stelt kinderen in staat om vooringenomen invloeden te identificeren.

Zijn er strategieën of hulpmiddelen die leraren kunnen gebruiken om hun leerlingen te leren over propaganda in de klas?

Er zijn veel strategieën en hulpmiddelen die leraren kunnen gebruiken om hun leerlingen over propaganda in de klas te leren. Eén benadering is het gebruik van voorbeelden uit het echte leven, zoals politieke advertenties, berichten op sociale media of nieuwsartikelen, om leerlingen te helpen de technieken en strategieën te begrijpen die vaak worden gebruikt. Een andere strategie is het gebruik van rollenspellen, debatten of simulaties om leerlingen te helpen kritisch denken en mediageletterdheid te oefenen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld in groepen worden verdeeld en verschillende standpunten over een bepaald onderwerp vertegenwoordigen, en vervolgens deelnemen aan een debat of discussie om te oefenen met het evalueren en analyseren van informatie vanuit meerdere perspectieven. Leraren kunnen ook mediageletterdheidsbronnen gebruiken, zoals online games, interactieve lessen of multimediaprojecten, om leerlingen te helpen hun kritische denk- en analysevaardigheden te ontwikkelen.

Afbeelding Attributies
 • 1943 Spendet, Bucher Sammlung der NSDAP fur unsere Wehrmacht • keijo.knutas1 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Enlist • MCAD Library • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Mrs Consumer poster • Deseronto Archives • Licentie No known copyright restrictions (http://flickr.com/commons/usage/)
 • Tomorrow... • Gruenemann • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Uncle Sam - Original Poster • DonkeyHotey • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • We Can Do It! • The U.S. National Archives • Licentie No known copyright restrictions (http://flickr.com/commons/usage/)
Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/propaganda
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office