https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/vijf-act-structuur

Structuren van een toneelstuk

Spelen komt oorspronkelijk uit het oude Griekenland. Aristoteles was een van de eersten die over drama schreef en beschreef de drie segmenten: begin, midden en einde. In de loop van de tijd ontwikkelden zich drama's, de Romeinse dichter Horace bepleitte vijf acts en vele eeuwen later ontwikkelde een Duitse toneelschrijver, Gustav Freytag, de structuur met vijf acten die tegenwoordig veel wordt gebruikt om klassieke en Shakespeare drama's te analyseren. Het patroon van deze structuur met vijf acten is te zien in het vertrouwde plotdiagram:De Three Act-structuur

Aristoteles geloofde dat elk stuk van poëzie of drama een begin, midden en einde moet hebben. Deze afdelingen werden ontwikkeld door de Romein, Aelius Donatus, en noemden Protasis, Epitasis en Catastrofe. De structuur met drie actieven heeft de afgelopen jaren een opleving gekend, zoals bioscoopkaskrakers en populaire tv-programma's het hebben overgenomen.


De vijf-actiestructuur

De vijf act-structuur breidt de klassieke divisies uit en kan worden overlapt op een traditioneel plotdiagram, omdat het dezelfde vijf delen volgt. Shakespeare speelt vooral bekend om het volgen van deze structuur.

In de bovenstaande illustratie is de verhaallijn van het diagram van de plot tussen de afdelingen Vijf wetten (boven) en Aristoteles (onder).


Formaat van een Five Act-structuur

Act 1: The Exposition

Hier leert het publiek de instelling (tijd / plaats), worden personages ontwikkeld en wordt een conflict geïntroduceerd.


Act 2: Rising Action

De actie van deze act leidt het publiek naar de climax. Het komt vaak voor dat complicaties optreden of dat de protagonist obstakels tegenkomt.


Act 3: The Climax

Dit is het keerpunt van het spel. De climax wordt gekenmerkt door de hoogste hoeveelheid suspense.


Act 4: Falling Action

Het tegenovergestelde van Rising Action, in de Falling Action komt het verhaal ten einde en worden onbekende details of plotwendingen onthuld en ingepakt.


Akte 5: Ontknoping of Resolutie

Dit is het uiteindelijke resultaat van het drama. Hier wordt de toon van de auteur over zijn of haar onderwerp onthuld, en soms wordt een moraal of les geleerd.


Voorbeelden van de Five Act-structuur met Shakespeare's plays

Romeo en Julia

Act 1: The Exposition

 • Omgeving: Verona Italië, 16e of 17e eeuw
 • Personages: Capulets en Montagues, in het bijzonder, Romeo en Julia
 • Conflict: De Montagues en Capulets feoderen

Act 2: Rising Action

 • Romeo en Julia worden verliefd, maar kunnen niet samen zijn omdat hun families elkaar niet mogen. Ze besluiten om in het geheim te trouwen.

Act 3: The Climax

 • Na het Capulet-feestje neergestort te hebben, gaat Tybalt achter het team van Montague aan en vermoordt Mercutio.
 • Om zijn vriend te wreken, duelleert Romeo met Tybalt - de neef van Juliet.
 • Romeo is verbannen, maar voordat hij gaat geeft hij Julia een goede huwelijksnacht!

Act 4: Falling Action

 • Juliet's ouders regelen een huwelijk voor haar met Parijs.
 • Zij en de broeder hebben een uitgebreid plan om haar uit een tweede huwelijk te krijgen door haar dood te faken. Onderdeel van dit plan is dat Romeo een brief ontvangt waarin staat dat ze niet dood is.
 • Romeo - nooit de brief ontvangen - denkt dat Juliet is overleden (zie ons artikel over dramatische ironie ).
 • Romeo koopt vergif en gaat naar haar graf om zelfmoord te plegen.

Akte 5: Ontknoping of Resolutie

 • Romeo confronteert Parijs bij Juliet's graf en doodt hem voordat hij zijn eigen leven neemt.
 • Juliet ontwaakt uit haar slaapdrankje om te zien dat Romeo zelfmoord heeft gepleegd.
 • Ze neemt zijn dolk en doodt zichzelf.
 • De Broeder en Verpleegster leggen aan de families Capulet en Montague uit dat de twee geliefden in het geheim getrouwd waren.
 • Beide families zijn bedroefd over de situatie en beloven hun lang bestaande vete te beëindigen.

Zoals jij het wilt

Act 1: The Exposition

 • Setting: Frankrijk, het verhaal begint in het hof van Duke Fredrick, maar de rest van het stuk speelt zich af in het Forest of Ardenne.
 • Personages: hertog Frederick, Duke Senior, Rosiland, Celia, Orlando, Oliver, Touchstone en Jaques
 • Conflict: hertog Frederick heeft zijn broer, hertog senior, verbannen naar het bos. Zijn dochter Rosiland wordt kort daarna verbannen. Orlando moet ontsnappen aan de vervolgingen van zijn oudere broer Oliver.

Act 2: Rising Action

 • Rosalind vermomt zich als jongeman, Ganymedes.
 • Er is veel verkeerde identiteit in het bos en veel personages worden verliefd op mensen die niet van hen houden.

Act 3: The Climax

 • Rosalind / Ganymede arrangeert een aantal beloftes om ervoor te zorgen dat iedereen gaat trouwen en niemand zal teleurgesteld zijn.
 • Rosalind onthult vervolgens haar ware identiteit met de andere personages.

Act 4: Falling Action

 • Orlando redt zijn broer van een leeuw en de twee zijn verzoend. Oliver wordt verliefd op Aliena.
 • Er is een gigantische bruiloft voor alle paren.

Akte 5: Ontknoping of Resolutie

 • Alle personages, behalve Frederick en Jacques, die religieuze heremieten worden, keren terug naar het hertogdom.


Macbeth: "The Scottish Play"

Act 1: The Exposition

 • Omgeving: Schotland, aan het einde van een oorlog
 • Karakters: Macbeth en zijn vriend Banquo worden geïntroduceerd.
 • Conflict: Drie heksen hebben een boosaardig complot met Macbeth gemaakt en zij zeggen hem dat hij koning zal zijn!

Act 2: Rising Action

 • Macbeth en zijn vrouw doden de koning en nemen de troon.
 • Ze gaan op een tirannieke moordpartij. De actie neemt toe naarmate het publiek ziet hoe ambitieus Macbeth en Lady Macbeth zijn geworden.

Act 3: The Climax

 • Macbeth houdt een banket en ziet de geest van Banquo (die Macbeth had gedood).
 • Lady Macbeth wordt geestelijk onstabiel en het paar begint de gevolgen van hun moorddadige daden te vrezen.

Act 4: Falling Action

 • Macduff zet een rebellie op om de troon van de verbannen zoon van Duncan te herstellen.
 • Macbeth leert nog een aantal profetieën van de heksen en begint te denken dat hij gered zal worden.

Akte 5: Ontknoping of Resolutie

 • De voorspellingen van de drie heksen komen uit en het kasteel is bestormd. Macbeth wordt gedood.

Gemeenschappelijke kernnormen

 • ELA-Literacy.RL.6.2: Determine a theme or central idea of a text and how it is conveyed through particular details; provide a summary of the text distinct from personal opinions or judgments
 • ELA-Literacy.RL.7.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze its development over the course of the text; provide an objective summary of the text
 • ELA-Literacy.RL.8.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze its development over the course of the text, including its relationship to the characters, setting, and plot; provide an objective summary of the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
 • ELA-Literacy.RL.11-12.2: Determine two or more themes or central ideas of a text and analyze their development over the course of the text, including how they interact and build on one another to produce a complex account; provide an objective summary of the text


 • ELA-Literacy.RL.6.5: Analyze how a particular sentence, chapter, scene, or stanza fits into the overall structure of a text and contributes to the development of the theme, setting, or plot
 • ELA-Literacy.RL.7.5: Analyze how a drama’s or poem’s form or structure (e.g., soliloquy, sonnet) contributes to its meaning
 • ELA-Literacy.RL.8.5: Compare and contrast the structure of two or more texts and analyze how the differing structure of each text contributes to its meaning and style
 • ELA-Literacy.RL.9-10.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure a text, order events within it (e.g., parallel plots), and manipulate time (e.g., pacing, flashbacks) create such effects as mystery, tension, or surprise
 • ELA-Literacy.RL.11-12.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure specific parts of a text (e.g., the choice of where to begin or end a story, the choice to provide a comedic or tragic resolution) contribute to its overall structure and meaning as well as its aesthetic impact


 • ELA-Literacy.RL.9-10.6: Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of literature from outside the United States, drawing on a wide reading of world literature
 • ELA-Literacy.RL.11-12.6: Analyze a case in which grasping a point of view requires distinguishing what is directly stated in a text from what is really meant (e.g., satire, sarcasm, irony, or understatement)


Hoe Vijf-actige Structuur te Verbinden met Thema- en Karakterontwikkeling

1 Introduceer de Structuur met Vijf Bedrijven

Geef een kort overzicht van de structuur met vijf bedrijven en leg uit dat het een verhalend raamwerk is dat veel wordt gebruikt in toneelstukken, literatuur en films.

2 Definieer Thema- en Karakterontwikkeling

Definieer thema als het centrale idee of de boodschap die in een verhaal wordt onderzocht, en karakterontwikkeling als het proces van hoe karakters veranderen en evolueren door het verhaal heen.

3 Identificeer Thema's

Begeleid leerlingen bij het identificeren van de thema's die aanwezig zijn in de tekst of het verhaal dat ze bestuderen. Moedig ze aan om na te denken over de grote ideeën, morele lessen of terugkerende concepten die in het verhaal naar voren komen.

4 Analyseer Vijf Handelingen

Breek het verhaal op in zijn vijf akten en identificeer de belangrijkste plotpunten en gebeurtenissen in elke act. Bespreek hoe elke handeling bijdraagt aan de algehele ontwikkeling van het verhaal en de voortgang van de personages.

5 Verbindt Handelingen met Thema

Analyseer hoe elke handeling bijdraagt aan de verkenning van de geïdentificeerde thema's. Bespreek hoe de gebeurtenissen, conflicten en oplossingen in elke act een licht werpen op het thema en ons begrip ervan verdiepen.

6 Onderzoek Karakterontwikkeling

Ontdek hoe de personages tijdens het verhaal veranderen en evolueren, met de nadruk op hun motivaties, conflicten en groei. Verbind de karakterontwikkeling met de gebeurtenissen en conflicten binnen elke act, en bespreek hoe de ervaringen van de personages bijdragen aan het thema.

Veelgestelde vragen over The Five Act Play (dramatische structuur)

Wat is de structuur van vijf bedrijven in een toneelstuk?

De structuur met vijf bedrijven is een vorm van dramatische structuur die veel wordt gebruikt in klassieke en Shakespeariaanse drama's. Het breidt de structuur met drie bedrijven uit door het verhaal in vijf delen te verdelen: expositie, stijgende actie, climax, dalende actie en resolutie.

Wat is de oorsprong van de structuur met vijf handelingen?

De structuur van vijf bedrijven is ontwikkeld door de Romeinse dichter Horace en later gebruikt door Gustav Freytag om klassieke en Shakespeariaanse drama's te analyseren.

Wat is het doel van de expositie in de structuur van vijf bedrijven?

De expositie is het eerste bedrijf in de structuur van vijf bedrijven. Het doel is om de setting te introduceren, de personages te ontwikkelen en het belangrijkste conflict van het stuk aan het publiek te presenteren.

Wat is het verschil tussen de stijgende en dalende actie in de structuur met vijf handelingen?

De stijgende actie is het tweede bedrijf in de structuur van vijf bedrijven en leidt het publiek naar de climax. Het brengt vaak complicaties en obstakels met zich mee voor de hoofdrolspeler. Dus wat betekent stijgende actie in de context van een toneelstuk? Het gaat allemaal om de gecreëerde spanning en emoties. Zonder stijgende beweging zou de climax de nodige opbouw en impact missen, en de dalende actie en resolutie zouden niet dezelfde emotionele impact hebben.

De vallende actie is het vierde bedrijf, waar het verhaal ten einde loopt en alle onbekende details of plotwendingen worden onthuld en ingepakt. Dus wat betekent vallende actie in de context van een toneelstuk? Het is het tegenovergestelde van Rising Action, in de Falling Action loopt het verhaal ten einde, en alle onbekende details of plotwendingen worden onthuld en verpakt in een moment van laatste spanning.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/vijf-act-structuur
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office