https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/thema-symbolen-motievenEen van de mooie dingen over verhalen zijn de onderliggende lessen, moraal of kritiek die ze bevatten. Door studenten te leren deze verborgen boodschappen te identificeren, krijgen ze meer diepgang in hun literaire ervaringen.

Storyboarding is een geweldige manier om het concept van thema's, symbolen of motieven te leren. Het stelt de visuals of symbolen in staat om de verhalen te vertellen, waardoor de ideeën gemakkelijk voor studenten zijn om te begrijpen en uiteen te zetten. Met storyboards kunnen studenten abstracte ideeën op een concrete manier weerspiegelen, een nuttige tool voor middelbare school of middelbare scholieren.


Thema's, symbolen en motieven gedefinieerd

In de literatuur dienen thema's, motieven en symbolen een aantal doelen. Sommige brengen andere betekenissen over dan die expliciet in de tekst staan. Anderen helpen de lezer de motivaties van een personage of de bedoelde boodschap van een auteur te begrijpen. Soms schilderen thema's, symbolen of motieven gewoon een beeld in de geest van de lezer door herhaling van beelden.


THEMA Het thema is het onderwerp van een gesprek, een stuk schrijven, iemands gedachten of een tentoonstelling; een onderwerp of een afhaalbericht.
MOTIEF Een motief is een onderscheidend kenmerk of een herhalend idee in een artistieke of literaire compositie.
SYMBOOL Een symbool is een object dat iets anders vertegenwoordigt of gebruikt; vaak een embleem, teken of teken, dat iets dieper en belangrijker vertegenwoordigt. Het kan een materieel object zijn dat iets immaterieel vertegenwoordigt.Ons aanbevolen lesplan

Overzicht van de les

Studenten krijgen een bepaald thema, symbool of motief om bij te houden tijdens het lezen van een roman.

Tijd: doorheen een eenheid

Graadniveau: 8-12

Doelen

Studenten kunnen een hoofdthema, symbool of motief uit een literair werk weergeven en hun begrip van de betekenis ervan door middel van storyboarding overbrengen.


  1. Identificeer voorbeelden van een thema, symbool of motief in fictieve tekst en interpreteer de betekenis ervan.
  2. Identificeer de effecten van een van bovenstaande op de grafieken van fictieve teksten.
  3. Demonstreer begrip van symboliek door het invullen van een grafische organisator of visuele presentatie van het abstracte idee.

Vereiste voorafgaande kennis

Studenten moeten kunnen begrijpen dat objecten diepere betekenissen, gevoelens of emoties hebben die daarmee samenhangen. Studenten moeten bijvoorbeeld de betekenis van de Amerikaanse vlag kunnen uitleggen en drie gevoelens of emoties kunnen opnoemen die bij de letterlijke betekenis horen.

Lesspecifieke essentiële vragen


  1. Hoe kan een abstract idee een diepere betekenis creëren?
  2. Wat zijn de connotaties van een zich herhalende structuur in de literatuur?
  3. Hoe beïnvloeden symbolen mijn dagelijks leven?

Vooruitzichten voor studenten / misvattingen

Sommige studenten zullen moeite hebben met abstract denken. Veel studenten realiseren zich niet dat sommige thema's, symbolen of motieven algemene of universele betekenissen hebben.


Common Core State Standards Addressed


Hoewel deze les kan worden gebruikt voor meerdere niveaus, zijn de onderstaande voorbeelden de Common Core State Standards voor de klassen 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor ranggeschikte strengen.


  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.4: Determine the meaning of words and phrases as they are used in the text, including figurative and connotative meanings; analyze the cumulative impact of specific word choices on meaning and tone (e.g., how the language evokes a sense of time and place; how it sets a formal or informal tone)
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Lesdetails / Procedure

Voor het lezen

Vraag de cursisten het werkblad in te vullen door ideeën, emoties en gevoelens in te vullen die horen bij de afbeeldingen op het storyboard. Dit zal uitwijzen dat elk beeld een abstracte betekenis heeft.

Tijdens het lezen

Bij het begin van de roman moet de leraar elke student een eigen thema, symbool of motief geven om bij te houden. Studenten moeten een template storyboard invullen door een directe quote, paginanummer en uitleg van het concept te verzamelen.

Na het lezen

Zodra studenten hun concept hebben gevolgd via de roman, zullen ze hun eigen storyboard maken. Het moet de scène visueel weergeven, een directe aanhalingsteken bevatten en de betekenis ervan voor elk hoofdstuk uitleggen. Er zijn onderstaande voorbeelden voltooid.

Hoe Studenten te Leren Thema's, Symbolen en Motieven in Creatief Schrijven op te Nemen

1

Introduceer de Concepten

Begin met het uitleggen van de concepten van thema's, symbolen en motieven aan leerlingen. Geef duidelijke definities en voorbeelden van elk element en bespreek hun betekenis bij het vertellen van verhalen.
2

Mentorteksten Lezen en Analyseren

Selecteer een paar mentorteksten die een sterk gebruik van thema's, symbolen en motieven illustreren. Lees en analyseer deze teksten klassikaal en benadruk hoe de auteur deze elementen verwerkt om het verhaal te versterken. Moedig de leerlingen aan om de thema's, symbolen en motieven die ze waarnemen te identificeren en te bespreken.
3

Brainstorm Over Thema's

Begeleid de leerlingen bij het brainstormen over een lijst met mogelijke thema's die in hun eigen schrijven kunnen worden onderzocht. Moedig ze aan om na te denken over universele ideeën, maatschappelijke kwesties of persoonlijke ervaringen die in hun verhalen kunnen worden onderzocht en ontwikkeld.
4

Selecteer Symbolen en Motieven

Zodra de leerlingen een thema voor hun schrijven hebben gekozen, helpt u hen symbolen en motieven te identificeren die het gekozen thema kunnen ondersteunen en versterken. Leer ze om symbolen te selecteren die betekenis hebben en motieven die in hun verhalen kunnen worden herhaald of ontwikkeld.
5

Plannen en Opstellen

Help studenten bij het plannen van hun creatieve schrijfstukken door de geselecteerde thema's, symbolen en motieven op te nemen. Moedig ze aan om een schets of storyboard te maken met specifieke scènes of momenten waarop deze elementen worden geïntroduceerd of ontwikkeld. Ondersteun ze bij het maken van hun eerste concepten en geef waar nodig feedback en begeleiding.
6

Reflecteer en Herzie

Begeleid leerlingen bij het nadenken over hun schrijfconcepten en het herzien om de opname van thema's, symbolen en motieven te versterken. Moedig ze aan om te evalueren of deze elementen effectief bijdragen aan de diepgang en betekenis van hun verhalen. Geef constructieve feedback en suggesties voor verbetering.

Veelgestelde vragen over thema's Symbolen en motieven

Wat is een thema in de literatuur?

Een thema is een onderwerp of bericht dat een auteur onderzoekt in een stuk literatuur. Het kan een universeel idee zijn, zoals liefde of dood, of een meer specifiek concept, zoals de corrumperende invloed van macht.

Wat is een motief in de literatuur?

Een motief is een terugkerend symbool, afbeelding of idee dat in een literair werk voorkomt. Het kan dienen als een symbolische weergave van een groter thema of idee.

Wat is een symbool in de literatuur?

Een symbool is een object, actie of idee dat iets anders vertegenwoordigt, vaak een groter, abstracter concept. Een duif kan bijvoorbeeld vrede symboliseren, of een rode roos kan liefde symboliseren.

Wat is het verschil tussen een symbool en een motief?

Hoewel zowel symbolen als motieven terugkerende elementen zijn in een literair werk, is een symbool typisch een concreet object dat iets abstracts vertegenwoordigt, terwijl een motief een idee of thema is dat door het hele werk wordt herhaald.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/thema-symbolen-motieven
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office