Zoekopdracht
  • Zoekopdracht
  • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/klassiek-heroWat is een klassieke held?

Het is een karakterarchetype dat bekend staat om hun nobele kwaliteiten, moed en heldendaden in de literatuur en het vertellen van verhalen. Ze ondernemen buitengewone reizen, worden geconfronteerd met buitengewone omstandigheden en uitdagingen en inspireren het publiek met hun deugdzame acties. In de Griekse mythologie tonen voorbeelden als Achilles en Hercules bovenmenselijke kracht en groot talent, maar hun reizen onthullen ook hun ware aard en kwetsbaarheden. Klassieke helden onderscheiden zich door een reeks tijdloze eigenschappen waardoor ze opvallen als voorbeelden van moed en gerechtigheid. Ze verschillen op zeer specifieke manieren van andere heroïsche personages. Zo worden de helden van iedereen onderscheiden van de klassieke helden. Hoewel bovenmenselijke krachten misschien boeiend zijn, hebben veel lezers meer te maken met gewone helden die te maken krijgen met uitdagingen in het echte leven, die de menselijke ervaring weerspiegelen. Het epische heldenarchetype, dat vaak wordt aangetroffen in de fantasyliteratuur, bezit bovenmenselijke vermogens of kwaliteiten en begint aan grote zoektochten.

Het verkennen van de klassieke heldenarchetypen

De hoofdpersoon in een roman is doorgaans de centrale figuur door wie lezers het zich ontvouwende verhaal ervaren, en hun heroïsche acties en tekortkomingen kunnen de harten van lezers veroveren. De reis van het hoofdpersonage weerspiegelt vaak de menselijke strijd om heldhaftig te handelen, waardoor lezers nadenken over hun eigen leven en potentieel voor grootsheid, zelfs zonder buitengewone capaciteiten. Wat komt er in je op als je aan een held denkt? Is het een alledaags persoon met buitengewone capaciteiten of kwaliteiten? Of gaat je geest snel naar iemand die over bovenmenselijke vaardigheden of krachten beschikt? Hoe dan ook, je denkt aan een held!


Klassieke heldenvoorbeelden

Hieronder vindt u een blanco storyboard-sjabloon, evenals een voorbeeld van hoe leerlingen een storyboard kunnen maken voor Pony Boy van The Outsiders.


Aanbevolen lesplan

Overzicht van de les:

Wie zijn klassieke helden? Wie zijn superhelden? Hoe kan ik ze uit elkaar houden? Door studenten dit literaire instrument aan te leren en hen te vragen diep na te denken over de eigenschappen van de held, en hoe deze het werk als geheel beïnvloeden, zal dit tot een dieper begrip van veel literaire werken leiden.

Helddefinitie

Klassieke helden zijn verder normale mensen, behalve dat ze misschien een groot talent hebben dat hen onderscheidt van een gewoon mens. Soms is dit een grote vaardigheid, maar soms is het een karakterkwaliteit, zoals moed. Het is belangrijk om te onthouden dat ze iets bezitten dat anderen niet hebben, maar verder gelijk zijn in hun wereld. Enkele van de beste voorbeelden van heroïsche karakters zijn degenen die, ondanks dat ze over buitengewone capaciteiten beschikken, nog steeds moeite hebben om hun doelen te bereiken en ondanks hun bovenmenselijke kracht met tegenslagen worden geconfronteerd. Helden met een sterk moreel kompas leiden het verhaal uiteindelijk naar thema's van gerechtigheid, en inspireren lezers met hun deugdzame daden ondanks alle verwachtingen. Voorbeelden hiervan zijn: Harry Potter, Luke Skywalker, Atticus Finch, Ponyboy, Rikki-tikki-tavi of King Arthur.

Superhelden kunnen beginnen als klassieke of zelfs alledaagse helden. Ergens onderweg verwerven ze macht die hen ‘super’ maakt. De meeste superhelden worden echter geboren met bovenmenselijke eigenschappen. Bekende voorbeelden van superhelden zijn Superman, Spiderman of Wonder Woman.

Andere archetypen zijn onder meer romantische helden, onwillige helden, tragische helden en epische helden. Voor meer informatie over andere typen kun je ons artikel over ' Typen helden ' raadplegen.


Zes typische kenmerken van een klassieke held

Bescheiden opvoeding Deze helden hadden wees kunnen zijn, of waren arm, en door hun nederige of bescheiden opvoeding hebben ze geleerd hoe ze met tegenslagen om moesten gaan.
Een grootheid voorafschaduwd Een tijdje voordat de held in hen naar voren kwam, waren mensen een voorafschaduwing van de grootsheid van dit personage.
Sterk vermogen of eigenschap Ze hebben meestal dezelfde vaardigheden als alle anderen. Ze zijn echter in bepaalde dingen net iets beter dan hun tegenhangers.
Emotionele zoektocht Dit personage heeft doorgaans een tragische fout die kan leiden tot kritische plotontwikkelingen en karaktergroei terwijl ze obstakels overwinnen en heldhaftig handelen. Deze kunnen verband houden met zijn zoektocht.
Strijd van trots Vaak komt het grote gevecht net op het moment dat de held zijn problemen oplost en zijn trots overwint.
Dood Meestal sterven de personages die deze rollen in romans spelen wanneer ze zichzelf opofferen voor het grotere goed, of omdat ze worden verraden.

Tijd: 45 minuten

Graadniveau: 8-12

Normen

Hoewel deze les voor meerdere leerjaren kan worden gebruikt, staan ​​hieronder voorbeelden van de algemene kernnormen voor de groepen 9-10. Raadpleeg uw Common Core-normen voor andere geschikte normen.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Lesspecifieke essentiële vragen

  1. Wat maakt een mens tot een held? Wat zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken?
  2. Is heldendom een ​​aangeboren kwaliteit of een soort gedrag?
  3. Wat leren we van klassieke helden?

Doelstellingen

Voordat leerlingen aan deze les beginnen, moeten ze verschillende helden uit meerdere genres kunnen opnoemen.

Na de les kunnen leerlingen verschillende soorten helden uit literatuur, film en televisie definiëren en opsommen.

Verwachte vooroordelen/misvattingen van studenten

Sommige leerlingen hebben voorkennis en kennen wellicht de definitie van een held, of verwarren de alledaagse held met een klassieke held.

Lesdetails/procedure

Het onderwijzen van de termijn

De leerlingen krijgen het werkblad over de verschillende soorten helden en krijgen de opdracht om de vakjes zo goed mogelijk in te vullen. Geef de leerlingen nog niet de definitie van elk type, vraag ze gewoon om een ​​lijst te maken en probeer ze zonder uw hulp te categoriseren. Als leerlingen een bepaald onderdeel niet kunnen invullen, geef hen dan de opdracht dit open te laten. Vraag de leerlingen na 5-10 minuten om de lijsten te vergelijken met iemand die bij hen in de buurt zit.


De term definiëren

Nadat de leerlingen elk type held hebben gecategoriseerd, vraagt ​​u hen om voor elk type een definitie te bedenken, op basis van de helden in die kolom. Zodra de leerlingen elke definitie met de klas hebben gedeeld, geef ze de definities uit het leerboek en kijk hoe dichtbij ze waren!


Tijdens het lezen

Nadat de leerlingen hun definitie en kenmerken hebben bedacht, vraagt ​​u hen de kenmerken in te vullen en bij te houden door de antwoorden op te schrijven op: "Zes typische kenmerken van een klassiek heldenwerkblad".


Na het lezen

Versterk deze les door de leerlingen te vragen hun storyboard in te vullen met de held en zijn attributen. Zorg ervoor dat ze een scène gebruiken en uit de tekst citeren als bewijs. Deze lesuitbreiding, gekoppeld aan een diavoorstelling , zal studenten helpen het concept onder de knie te krijgen.

Gerelateerde activiteiten van een klassieke held en superheld

Bekijk deze activiteiten van onze gidsen over The Outsiders , Tuesdays with Morrie en Freak the Mighty.
Hoe Studenten te Leren Klassieke Heldenthema's toe te Passen op Persoonlijke Groei

1

Thema's Introduceren

Begin met de leerlingen kennis te laten maken met de thema's en kenmerken van klassieke helden. Bespreek eigenschappen als moed, veerkracht, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid. Gebruik voorbeelden uit de mythologie, literatuur of geschiedenis om deze thema's te illustreren.

2

Denk na Over Persoonlijke Waarden en Doelen

Begeleid leerlingen om na te denken over hun eigen persoonlijke waarden, sterke punten en doelen. Laat ze nadenken over wat ze belangrijk vinden en wat ze willen bereiken. Moedig zelfreflectie en introspectie aan.

3

Identificeer Persoonlijke Uitdagingen en Obstakels

Help leerlingen persoonlijke uitdagingen of obstakels te identificeren waarmee ze te maken hebben gehad of die ze in de toekomst kunnen tegenkomen. Moedig ze aan om na te denken over situaties waarin ze kwaliteiten moeten tonen die vergelijkbaar zijn met die van klassieke helden. Bespreek hoe belangrijk het is om uitdagingen aan te gaan en daaruit te groeien.

4

Verbind Heldenthema's met Persoonlijke Groei

Begeleid studenten bij het verbinden van de thema's van klassieke helden met hun persoonlijke groei. Moedig ze aan om te ontdekken hoe eigenschappen als moed, vastberadenheid of mededogen hen kunnen helpen obstakels te overwinnen en persoonlijke doelen te bereiken. Bespreek hoe deze thema's kunnen worden toegepast op hun dagelijks leven.

5

Stel Doelen en Ontwikkel Actieplannen

Ondersteun studenten bij het stellen van doelen die aansluiten bij hun persoonlijke groei en waarden. Laat ze actieplannen ontwikkelen met de stappen die ze kunnen nemen om klassieke heldenkenmerken te belichamen en hun geïdentificeerde uitdagingen te overwinnen. Moedig ze aan om na te denken over specifieke acties, gedragingen of gewoonten die ze kunnen aannemen.

6

Reflecteer en Evalueer de Voortgang

Geef leerlingen de kans om na te denken over hun vorderingen en hun groei te evalueren. Zorg voor regelmatige check-ins waar studenten hun ervaringen, uitdagingen en successen kunnen delen. Moedig ze aan om gebieden te identificeren waar ze klassieke heldenthema's hebben gedemonstreerd en gebieden voor verdere groei.

Veelgestelde vragen over de klassieke held en de superheld

Wat maakt een klassieke held en waarom zijn ze belangrijk bij het vertellen van verhalen?

Dit type Everyman-held is een moedig, onbaatzuchtig en vastberaden personage dat uitdagingen en obstakels tegenkomt om een ​​groter doel of zoektocht te bereiken. Ze hebben vaak speciale vaardigheden of krachten en worden geholpen door bovennatuurlijke of goddelijke krachten. Klassieke helden zijn belangrijk bij het vertellen van verhalen omdat ze spannende en herkenbare karakters creëren en belangrijke thema's en boodschappen helpen overbrengen.

Hoe is het concept van de klassieke held in de loop van de tijd veranderd?

The idea of what makes a hero has changed over time, reflecting different cultures and values. In ancient Greek and Roman mythology, classic hero examples were characterized by men with exceptional physical and intellectual abilities, who performed heroic deeds to gain fame, honor, and glory. Nowadays, the idea of the hero is more complex and can include a variety of characters with admirable qualities and different strengths and weaknesses. Some other hero types include: the tragic hero, the epic hero, the romantic hero, and even the anti hero.

Zijn er kritieken op het klassieke heldenarchetype?

Hoewel dit heldentype populair is in de literatuur en het vertellen van verhalen, beweren sommige critici dat het beperkt kan zijn en diverse perspectieven en ervaringen kan uitsluiten. De reisstructuur van de held is bijvoorbeeld bekritiseerd vanwege de gendergerelateerde en heteronormatieve aannames, evenals de uitsluiting van niet-westerse culturele tradities en verhalen. Ondanks deze beperkingen blijft het klassieke heldenarchetype een belangrijke literaire trope en een waardevol instrument om studenten te betrekken bij kritisch denken en analyseren.

Afbeelding Attributies
  • Movie • João Lavinha • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/klassiek-hero
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office