https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-verhalen-as-direct-instructie


De meeste mensen leren hoe ze zich correct moeten gedragen - dat wil zeggen, ze volgen regels, verwachtingen, routines en gevestigde sociale normen - door de mensen om hen heen te bekijken en hun gedrag aan te passen aan de hand van de feedback die ze van anderen ontvangen. Het is een proces dat op natuurlijke wijze plaatsvindt tijdens de ontwikkelingsfasen. Natuurlijk laten we ons leiden door regels, consequenties en sociale signalen, maar soms zijn die grenzen niet voldoende voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Voor degenen die dit gedrag niet op natuurlijke wijze kunnen leren, moeten ze worden onderwezen. Net als bij gerichte instructie in wiskunde of ELA, hebben sommige studenten directe instructie nodig over hoe ze zich moeten gedragen.


Sociale verhalen gebruiken in de klas

Handicaps zoals Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Conduct Disorder, Stemmingsstoornissen en leerstoornissen kunnen het vermogen van een kind belemmeren om situaties nauwkeurig waar te nemen, zich in te leven in anderen en gedrag te reguleren. Deze tekorten maken het moeilijk voor kinderen om passend gedrag te leren. Studenten die deze uitdagingen aangaan, profiteren van directe instructie in sociale vaardigheden. Sociale verhalen zijn slechts een van de vele componenten van een curriculum voor sociale vaardigheden om deze studenten te helpen zich voor te bereiden op specifieke situaties en om positief gedrag te versterken.

Sociale verhalen werden in eerste instantie ontworpen om kinderen met ASS op individuele basis te ondersteunen. Beoefenaars hebben zich echter het voordeel gerealiseerd van het gebruik van deze verhalen bij kinderen die sociale problemen hebben om verschillende redenen, zowel individueel als in groepslessen.

Sociale verhalen voor overgangen

Het gebruik van sociale verhalen in instructie voor de hele groep is effectief wanneer de hele groep een vergelijkbaar tekort aan vaardigheden heeft. Als de hele groep bijvoorbeeld een moeilijke tijd heeft om het gedrag op excursies te regelen, is een sociaal verhaal over wat te verwachten en hoe zich te gedragen de hele groep ten goede.

De heer Yetz creëerde een sociaal verhaal op Storyboard That om zijn klas te ondersteunen bij het ontwikkelen van passend gedrag tijdens overgangen naar specials. Het lezen van het verhaal als een klas is onderdeel geworden van de ochtendroutine. Nadat ze het verhaal hebben gelezen, oefent hij het gedrag met hen. De praktijk biedt de studenten de gelegenheid om te ervaren wat ze lezen en geeft de heer Yetz de gelegenheid om feedback te geven. Wanneer de studenten vooruitgang laten zien, zal de heer Yetz zijn betrokkenheid bij het proces verminderen. Eerst laat hij zijn studenten het verhaal zelfstandig lezen voordat ze als groep oefenen. Uiteindelijk, omdat de klas in staat is om consequent zonder incidenten over te schakelen, zal Mr. Yetz de klas volledig van het verhaal afhalen. Hij zal de consistentie handhaven door de in het verhaal beschreven procedure te blijven volgen en feedback te geven bij elke overgang.

De heer Yetz creëerde zijn sociale verhaal door eerst de taak te identificeren die hij wilde dat ze zouden voltooien. Hoewel zijn groep studenten de hele dag door gedragsproblemen ondervindt, ontdekte hij dat overgangen op een of ander moment problematisch waren voor al zijn studenten. Vervolgens identificeerde hij doelgedrag - het gedrag dat hij wilde elimineren - en identificeerde wat hij zijn studenten in plaats daarvan wilde laten doen. De school van de heer Yetz gebruikt de uitdrukking "veilig lichaam", dat wil zeggen iemand die niet wegloopt van personeel, iemand die zichzelf geen pijn doet, en iemand die anderen geen pijn doet. Een 'kalm lichaam' is iemand die niet geagiteerd is en stabiel op zijn / haar stoel of ruimte in de kamer staat. "Stille stem" betekent niet praten. De studenten zijn zeer vertrouwd met deze drie zinnen omdat ze deel uitmaken van de dagelijkse verwachtingen. De heer Yetz besluit zich te houden aan wat de kinderen al weten om eerdere verwachtingen te versterken en de continuïteit in de school te handhaven. Vervolgens schetste hij de stappen die de studenten moesten doorlopen. Voor elke stap schreef hij een zin of twee die beschrijft wat hij kan verwachten en welke actie hij moet ondernemen. Omdat veel studenten die moeite hebben sociale en gedragsverwachtingen te leren, ook moeite hebben met het inleven of zien van de consequenties van hun gedrag, heeft hij ook het effect opgenomen dat hun gedrag op anderen zou kunnen hebben. Tot slot creëerde Mr. Yetz een afbeelding met Storyboard That om elke stap te begeleiden. De afbeelding illustreert wat van de studenten wordt verwacht.

Sociale verhalen voor sociale ontwikkeling

De heer Yetz gebruikt sociale verhalen om ook de sociale ontwikkeling van individuele studenten te ondersteunen. Zijn student Stefanie heeft een moeilijke tijd om haar woede en frustratie te beheersen tijdens ongestructureerde tijden - meestal tijdens overgangen - in de gang te lopen en in en uit de bus te stappen. Ze heeft ook een moeilijke tijd tijdens de lunch, pauze en keuzetijd in de klas.

De heer Yetz heeft met Stefanie gewerkt aan het ontwikkelen van copingvaardigheden. Ze heeft het meeste succes gehad door weg te lopen van situaties en vijf keer diep adem te halen als ze boos of gefrustreerd is. De heer Yetz creëerde een sociaal verhaal dat het gebruik van deze strategieën versterkt. Hij leest het verhaal elke ochtend samen met haar tijdens onafhankelijk lezen, en dan bekijken ze haar coping-strategieën. Wanneer Stefanie deze strategieën consequenter kan toepassen, zal de heer Yetz zijn rol in het proces om Stefanie's zelfeffectiviteit te verhogen geleidelijk verminderen. Hij zal haar het verhaal zelfstandig laten lezen en dan ontmoeten om haar copingvaardigheden te oefenen. Uiteindelijk zal Mr. Yetz haar toestaan de hele oefening zelfstandig te voltooien. Wanneer Stefanie de mogelijkheid toont om de stappen in haar sociale verhaal te volgen, zal Mr. Yetz haar helemaal afmaken van het verhaal.

Bij het ontwikkelen van Stefans sociale verhaal identificeerde de heer Yetz eerst haar doelgedrag. De agressieve acties van Stefanie zijn het schadelijkst voor haar succes op school, zowel academisch als sociaal. Hij identificeerde de situaties waarin ze zich gedraagt. In plaats van specifieke tijden als "pauze" of "in de gang" te vermelden, gebruikte hij de termen "boos" en "gefrustreerd", omdat dit de emoties waren die Stefanie kon herkennen vlak voor haar doelgedrag. De heer Yetz identificeerde haar gedrag, de gevolgen die haar gedrag kan hebben, haar copingstrategieën en de positieve resultaten die voortvloeien uit het gebruik van haar copingstrategieën. Voor elk van deze items construeerde de heer Yetz een eenvoudige zin of twee. Uiteindelijk heeft hij het allemaal samengevoegd met behulp van de afbeeldingen die hij op Storyboard That.

Vind deze bron en vind meer leuk in onze categorie Speciaal onderwijs! Voor een overzicht van sociale verhalen, zie "Inleiding tot sociale verhalen".
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/sociaal-verhalen-as-direct-instructie
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.