Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/literair-genres

Soorten genres zijn literatuurcategorieën die over het algemeen worden bepaald door techniek, lengte, toon en inhoud. Wanneer we literaire vormen in bredere termen opsommen, kunnen ze abstracter, flexibeler en losjes gedefinieerd zijn. Naarmate we echter specifieker worden en subcategorieën indelen, worden de verschillen en regels van het genre glashelder.

Wat zijn de literatuurgenres? Hoewel we misschien denken dat er verschillende soorten geschreven kunstvormen zijn, zijn er eigenlijk maar drie literatuurgenres. Je vraagt ​​​​je misschien af: wat zijn de drie genres van literatuur? Poëzie, drama en proza. Dat is juist. Alle andere genretypen passen in een van deze drie categorieën. Studenten zullen deze verhalende vormen van literatuur in het Engels doorgaans tegenkomen bij het meeste van wat ze op school lezen en schrijven. Daarom moeten ze voorbeelden van literaire artistieke uitingen kunnen identificeren, hun belangrijkste kenmerken kennen en de genres van de literatuur opsommen.Blijf lezen om meer te leren over de verschillende voorbeelden van literaire genres, samen met manieren waarop studenten en docenten hun vormen van literatuurvoorbeelden kunnen storyboarden. In het literatuurgenres hieronder kunt u elk van de storyboards en voorbeelden kopiëren en gebruiken in een opdracht met uw leerlingen.

Voorbeelden van literaire genres

Hier zijn enkele voorbeelden van literaire vormen die u kunt bekijken. Verschillende soorten genres hebben verschillende doeleinden. Terwijl je deze voorbeelden doorleest, merk je hoe de technieken, lengtes, tonen en inhoud veranderen.

Literaire vormen kunnen op vele manieren worden geclassificeerd. In dit deel gaan we dieper in op drie literatuurgenres: poëzie, drama en proza. Het begrijpen van de verschillende classificaties van literaire expressie in het Engels zal niet alleen de leeservaring van uw leerlingen verbeteren, maar ook hun schrijfvaardigheid.

Soorten literaire genres

Poëzie

Poëzie is een literatuurgenre dat gebruik maakt van esthetische en ritmische kwaliteiten van taal – zoals fonesthetiek, klanksymboliek en metrum – om betekenissen op te roepen naast of in plaats van de letterlijke of alledaagse betekenis. Poëzie heeft een zeer lange geschiedenis, die teruggaat tot de prehistorie met de creatie van jachtgezangen en begrafenisliederen.

Van de verschillende genrevoorbeelden wordt poëzie door velen beschouwd als het meest intense literatuurgenre. Het stelt een schrijver in staat zijn diepste emoties en gedachten op een heel persoonlijke manier uit te drukken. Het leunt sterk op figuurlijk taalgebruik, ritme en beeldspraak om zijn boodschap aan de lezers over te brengen. Poëtisch schrijven gebruikt prachtige taal om diepe gedachten en gevoelens uit te drukken. Poëtische uitdrukkingen kunnen je helpen je emoties en gedachten beter te begrijpen, en het helpt je ook expressiever te leren schrijven.

Subgenres van poëzie

 • Liederen en Ballades
 • Lyrisch
 • Episch
 • Dramatisch
 • Verhaal


Drama

Drama is een vorm van fictieve representatie door middel van dialoog en performance. Het is een van de soorten literatuur die epische poëzie, lyrische poëzie en roman omvat. Aristoteles' Poëtica definieert drama als 'een weergave van een actie die heel en compleet is en een begin, een midden en een einde heeft'.

Drama wordt vaak op het podium opgevoerd voor een live publiek, maar kan ook in andere vormen worden gepresenteerd, zoals op radio, film en televisie. Het is meestal geschreven door een toneelschrijver, hoewel het kan worden aangepast vanuit andere bronnen, zoals romans, korte verhalen, gedichten of zelfs gebeurtenissen uit het echte leven. Of het kan in stilte door individuen worden gelezen.

Het bevat dialogen en acteurs imiteren de personages. Er worden regelmatig denkbeeldige personages geïntroduceerd in de verhalen, waardoor de toneelschrijver complexe menselijke emoties en conflicten kan onderzoeken aan de hand van zowel echte als fantastische figuren. Personages worden vaak geconfronteerd met conflicten, zowel intern als extern, omdat dit als drijvende kracht dient voor karakterontwikkeling en narratieve spanning. Het is meestal onderverdeeld in acts of scènes en is afhankelijk van rekwisieten of fantasierijke dialogen om een ​​visuele ervaring voor het publiek te creëren. Dramatische literaire werken zijn een goed beginpunt, omdat ze meestal op het eerste gezicht vrij gemakkelijk te begrijpen zijn en het publiek boeien met cliffhangers en geestverruimende gebeurtenissen.

Subgenres van drama

 • Tragedie
 • Komedie
 • Geschiedenis
 • Melodrama
 • Muzikaal


 • Proza

  Deze vorm van literaire expressie heeft geen formele metrische structuur. Het past een natuurlijke spraakstroom en een gewone grammaticale structuur toe, in plaats van een ritmische structuur, zoals in het geval van traditionele poëzie. Proza is een voorbeeld van literaire tekst die doorgaans in alinea's wordt geschreven, hoewel er enkele uitzonderingen zijn, zoals in het geval van drama of fictie.

  Proza is te vinden in boeken, tijdschriften, kranten, online artikelen, blogs, enz. Het is de meest voorkomende vorm van schrijven. Voorbeelden van beroemde prozawerken zijn onder meer To Kill a Mockingbird van Harper Lee en Charlotte's Web van EB White. Het proza ​​is eenvoudige, duidelijke taal. Het kan zowel fictie als non-fictie zijn. Het proza ​​is doorgaans verdeeld in paragrafen en maakt gebruik van reguliere grammatica. Het kan serieus of grappig zijn.

  Fictie

  Fictie is verhalend schrijven dat voortkomt uit de verbeelding van de auteur. Het is bedoeld om te entertainen, maar kan ook inspireren, informeren of overtuigen.

  Subgenres van fictie

  • Roman
  • Novelle
  • Kort verhaal
  • Mythes en legendes
  • Fabels
  • Historische fictie

  Non-fictie

  Non-fictie is schrijven dat is gebaseerd op ware gebeurtenissen, mensen, plaatsen en feiten. Het is bedoeld om te informeren en soms om te entertainen.


  Subgenres van non-fictie

  • Autobiografie
  • Biografie
  • Essay
  • Dagboeken en tijdschriften
  • Verhalende non-fictie

  Wat zijn de drie genres van de literatuur?

  De belangrijkste voorbeelden van genres in de literatuur zijn poëzie, drama en proza. Poëzie is een genre in de literatuur dat esthetische en ritmische eigenschappen van taal gebruikt om betekenissen op te roepen naast of in plaats van de prozaïsche ogenschijnlijke betekenis. Drama is een vorm van fictieve representatie door middel van dialoog en performance. Het proza ​​is een taalvorm die geen formele metrische structuur kent. Het past een natuurlijke spraakstroom en een gewone grammaticale structuur toe, in plaats van een ritmische structuur, zoals in het geval van traditionele poëzie. Literatuurgenres in het Engels vallen vervolgens in subcategorieën, die de drie literatuurgenres vormen.


  Vormen van literatuurvoorbeelden zijn:

  • Poëzie: ballads, lyrisch, episch, dramatisch, verhalend
  • Drama: tragedie, komedie, geschiedenis, melodrama, musical
  • Proza: fictie (roman, novelle, kort verhaal), non-fictie (autobiografie, biografie, essay)

  Genres van literatuurgrafiek

  Een lijst met literatuurgenres omvat categorieën als fictie, non-fictie en folklore, maar kan ook gespecialiseerde typen omvatten, zoals sciencefiction, romantiek, mysterie en historische fictie, waardoor een uitgebreid overzicht van het literaire landschap wordt geboden.

  Subcategorieën van genretypen kunnen als volgt worden uitgelegd:

  Type

  Definitie

  Ballade Een ballade is een soort gedicht dat een verhaal vertelt. Ballads gaan vaak over liefde, verlies of moord.
  Lyrisch Een tekst is een soort gedicht dat de emoties of gedachten van de dichter uitdrukt.
  Episch Een epos is een lang, verhalend gedicht dat het verhaal vertelt van een heroïsche figuur.
  Dramatisch Dramatische poëzie is een soort poëzie die bedoeld is om uitgevoerd te worden.
  Verhaal Een verhalend gedicht is een soort gedicht dat een verhaal vertelt.
  Tragedie Een tragedie is een soort drama dat eindigt in een ramp voor de hoofdpersoon.
  Komedie Een komedie is een soort drama dat vrolijk of met humor eindigt.
  Geschiedenis Een geschiedenisspel is een soort drama dat het verhaal vertelt van een historische gebeurtenis.
  Melodrama Een melodrama is een soort drama met overdreven emoties en karakters.
  Muzikaal Een musical is een soort drama met liedjes en dansnummers.
  Roman Een roman is een vorm van fictie die een lang, complex verhaal vertelt.
  Novelle Een novelle is een vorm van fictie die een korter, eenvoudiger verhaal vertelt dan een roman.
  Kort verhaal Een kort verhaal is een vorm van fictie die een kort, op zichzelf staand verhaal vertelt.
  Mythe en legende Een mythe is een soort verhaal dat de oorsprong van een cultuur of natuurverschijnsel verklaart. Een legende is een soort verhaal dat het verhaal vertelt van een heroïsche figuur.
  Fabel Een fabel is een soort kortverhaal waarin dieren de hoofdpersonen zijn.
  Historische fictie Historische fictie is een vorm van fictie die zich afspeelt in het verleden en waarin historische figuren en gebeurtenissen voorkomen.
  Autobiografie Een autobiografie is een vorm van non-fictie die het verhaal vertelt van het leven van de auteur.
  Biografie Een biografie is een vorm van non-fictie die het verhaal vertelt van het leven van iemand anders.
  Essay Een essay is een vorm van non-fictie waarin de mening van de auteur over een onderwerp wordt uitgedrukt.

  Verschillende soorten literatuur, ingedeeld naar genres en subgenres, helpen mensen de diversiteit aan literaire stijlen, thema's en technieken die door auteurs worden gebruikt beter te begrijpen. Elk type heeft zijn eigen doel en stijl. Of je nu op zoek bent naar een lichte lectuur of naar iets zwaars en informatiefs, er is zeker een literair genre voor jou.  Een opmerking over toespraken...


  Hoewel ze niet tot de belangrijkste genres van de literatuur behoren, zijn toespraken wel belangrijke historische documenten of momenten en literatuur, en passen ze niet altijd netjes in een van de drie primaire genrecategorieën. Een toespraak is een formele toespraak voor een publiek. Toespraken zijn te vinden in proza, drama en poëzie, en hun primaire doelen zijn het overtuigen, informeren, demonstreren of vermaken van een lezer, een publiek of andere personages. Ze kunnen ook worden gebruikt in non-fictie of fictie, afhankelijk van hun doel en gebruik.  Waarom storyboarding gebruiken om meer te weten te komen over typen literaire genres?

  Storyboarding is de perfecte manier om de verschillende literatuurgenres te leren en te onthouden. Wanneer u een storyboard maakt, kunt u visueel zien hoe elk literair genre verschilt van het volgende. Je kunt ook de subcategorieën binnen genres volgen en vergelijken, de belangrijkste kenmerken van elk genre identificeren en zelfs de relaties tussen genres onderzoeken. Dit alles zal je helpen de genres van de literatuur beter te begrijpen en te onthouden, waardoor het gemakkelijker wordt om ze te identificeren wanneer je ze tegenkomt tijdens het lezen.


  Hoe kan Storyboard That de leerervaring van de drie literatuurgenres verbeteren?

  Storyboard That kan studenten helpen de drie literatuurgenres beter te begrijpen door een visuele weergave van elk genre te bieden. Door storyboarding kunnen studenten de belangrijkste kenmerken van elk genre identificeren en zien hoe ze van elkaar verschillen. Bovendien is Storyboard That een geweldige manier om genres te vergelijken en te contrasteren, en om de relaties daartussen te verkennen. Dit alles zal studenten helpen de genres van de literatuur beter te onthouden en ze te kunnen identificeren wanneer ze ze tegenkomen tijdens het lezen.

  Wil je een beetje creatieve flair toevoegen aan je literatuurles? Bekijk Storyboard That 's eenvoudig te gebruiken, online storyboard-maker! Met onze drag-and-drop-software kunt u boeiende, visueel aantrekkelijke grafische organisatoren maken om uw leerlingen te helpen meer te leren over de verschillende literatuurgenres. Bovendien maken onze gebruiksvriendelijke tools het eenvoudig om tekst, afbeeldingen en multimedia-inhoud aan uw storyboards toe te voegen, zodat u uw lessen echt tot leven kunt brengen.


  Waar te beginnen bij het leren over literaire genres

  Als je net begint met het leren kennen van literaire verhaaltypen, kun je het beste beginnen met de drie belangrijkste genres: proza, drama en poëzie. Deze genres vormen de basis voor alle andere soorten literatuur, dus het is van cruciaal belang om er een goed begrip van te hebben voordat je met iets anders begint. Elk genre benadert plotontwikkeling, conflictoplossing en de kunst van het leveren van een bevredigende conclusie op unieke en boeiende manieren, die het rijke tapijt van literaire expressie weerspiegelen.

  Als het gaat om het kiezen tussen de drie, is poëzie vaak het meest ingewikkeld om te begrijpen, omdat het in strijd kan zijn met de gebruikelijke wetten van de grammatica. Er zijn veel diepere betekenissen in poëzie, dus het kan moeilijk zijn om als nieuweling te doorbreken. Begin met enkele korte, eenvoudige prozaartikelen, zoals krantenartikelen en korte romans.

  Wanneer je de onderliggende betekenissen achter het proza ​​begint te begrijpen, kun je je gaan verdiepen in een eenvoudig drama. Kijk eens naar Griekse tragedies en toneelstukken van Shakespeare, want die vormen een goed startpunt. Deze genres geven je een beter inzicht in de basis, voordat je doorgaat naar meer.

  Als je er klaar voor bent om dieper te gaan, is poëzie de volgende stap. Kinderpoëzie is een goed startpunt om je een goede basis te geven van de poëtische structuur en betekenis. Dan kun je verder ingaan op ingewikkelde poëzie, zoals die van de Elizabethanen en Victorianen.

  Zodra u zich op uw gemak voelt met de drie primaire genres, kunt u beginnen met het verkennen van de vele subgenres die binnen elk genre bestaan. Er zijn eindeloze mogelijkheden als het gaat om verschillende soorten verhalen, dus je hoeft je niet te haasten. Als je van literatuur met komische elementen houdt, begin dan met het verkennen van het komische genre.

  Gerelateerde activiteiten

  Leesmateriaal om mee te beginnen

  Begin met artikel nummer één en werk zo naar beneden in de lijst. Als je tevreden bent, begrijp je elk artikel binnen het genre en ga je verder met de volgende reeks artikelen.

  Proza

  1. Een krantenbericht uit de Washington Post over orkaan Ian
  2. Het korte verhaal genaamd "The Fall of the House of Usher" van Edgar Allan Poe
  3. De historische fictieroman van Christopher Paul Curtis: Bud, Not Buddy.

  Drama

  1. "De wonderdoener" van William Gibson
  2. Het beroemde toneelstuk van de enige echte William Shakespeare, “Romeo & Juliet”
  3. "Dood van een verkoper" door Arthur Miller

  Poëzie

  1. "De weg die niet is ingeslagen" van Robert Frost
  2. "Een gifboom" van William Blake
  3. "Still I Rise" van Maya Angelou


  Hoe u een dieper begrip kunt krijgen

  Om een ​​diepere betekenis van elk genre te krijgen, moet je je pen en papier klaarleggen en beginnen met het benadrukken van de belangrijkste ideeën. Het kan helpen om de geschriften beter te begrijpen door van elke tekst een samenvatting te maken. Zodra je dit hebt gedaan, begin je voor elk genre na te denken over de volgende belangrijke dingen:

  Proza

  • Wat is het doel van de auteur?
  • Wie is het publiek?
  • Wat zijn de belangrijkste ideeën?
  • Hoe helpt de structuur om het doel te benadrukken?
  • Welke literaire middelen worden gebruikt en waarom?
  • Hoe draagt ​​de stijl van de auteur bij aan de betekenis van de tekst?

  Drama

  Spelen kunnen lastiger zijn, omdat u niet altijd op het geschreven woord kunt vertrouwen om u alle informatie te geven. Dit is waar het bekijken van een uitvoering van het stuk van pas kan komen, omdat het je een veel beter begrip zal geven. Naast het bovenstaande moet je bij het kijken naar een toneelstuk ook nadenken over:

  • Hoe draagt ​​het toneelkunst bij aan de betekenis van het stuk?
  • Wat vertellen de kostuums en make-up ons over de personages?
  • Hoe helpt de verlichting sfeer en sfeer te creëren?
  • Wat voegen de geluidseffecten en muziek toe aan het stuk?

  Poëzie

  Bij het lezen van poëzie is het essentieel om na te denken over zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis van de woorden. Dit kan in het begin moeilijk zijn, maar er zijn enkele nuttige strategieën die u kunt gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld proberen het gedicht hardop voor te lezen of meerdere keren te lezen. Je kunt ook woorden opzoeken die je niet begrijpt en proberen het gedicht in kleinere stukjes op te delen. Naast het bovenstaande moet je bij het lezen van poëzie ook nadenken over:

  • Wat is de toon van de spreker?
  • Wat is de sfeer van het gedicht?
  • Wat zijn de belangrijkste thema’s van het gedicht?
  • Hoe gebruikt de dichter literaire middelen om betekenis te creëren?
  • Wat is de vorm van het gedicht en hoe draagt ​​dit bij aan de betekenis?

  Hoe je het allemaal samenvoegt

  Een storyboard-oefening zoals StoryBoard gebruiken kan handig zijn bij het proberen de genres te begrijpen. Je kunt voor elk ervan de belangrijkste ideeën en gebeurtenissen in kaart brengen, evenals de literaire middelen die worden gebruikt. Dit is een geweldige manier om de genres naast elkaar te zien, te vergelijken en te contrasteren en dingen beter te visualiseren.  Hoe Multiculturele Perspectieven te Integreren in de Studie van Literaire Genres

  1

  Selecteer Teksten van Diverse Auteurs en Culturen

  Kies teksten die een verscheidenheid aan culturen en perspectieven vertegenwoordigen, en die inzicht bieden in verschillende literaire tradities en stijlen. Dit kan inhouden dat u teksten leest en onderzoekt van auteurs en culturen die anders zijn dan de uwe en dat u op zoek gaat naar aanbevelingen van collega's, bibliotheken of online bronnen.

  2

  Bespreek Culturele Context en Historische Achtergrond

  Geef achtergrondinformatie en historische context voor elke tekst, inclusief informatie over de auteur en de culturele en historische context waarin de tekst is geschreven. Dit kan studenten helpen de unieke perspectieven en literaire tradities te begrijpen die in elke tekst worden vertegenwoordigd.

  3

  Verken Thema's en Literaire Apparaten Vanuit Multiculturele Perspectieven

  Moedig studenten aan om thema's en literaire apparaten te onderzoeken vanuit verschillende culturele perspectieven, zoals het onderzoeken van de rol van familie of gemeenschap in verschillende culturen, of analyseren hoe taal en verhalen vertellen worden gebruikt in verschillende literaire tradities.

  4

  Stimuleer Discussie en Samenwerking

  Moedig open discussie en samenwerking tussen studenten aan en creëer kansen voor hen om hun eigen perspectieven en ervaringen te delen. Dit kan leerlingen helpen om empathie en begrip op te bouwen voor verschillende culturen en perspectieven.

  5

  Moedig Onafhankelijk Onderzoek en Onderzoek aan

  Moedig leerlingen aan om zelf aanvullende teksten en auteurs uit verschillende culturen en perspectieven te onderzoeken en te verkennen. Bied middelen en aanbevelingen voor studenten om zelfstandig te lezen en onderzoek te doen.

  6

  Integreer Multimedia en Andere Bronnen

  Integreer multimedia en andere bronnen, zoals video's, podcasts of gastsprekers, om het begrip van studenten van verschillende culturen en perspectieven te vergroten. Dit kan helpen de tekst tot leven te brengen en relevanter en aantrekkelijker te maken voor studenten.


  Veelgestelde vragen over literaire genres

  Wat is een literair genre?

  Een literair genre is een categorie of type literatuur dat wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke thema's, stijlen en narratieve conventies. Het dient als een manier om literaire werken te classificeren en te categoriseren op basis van gedeelde kenmerken en elementen. Veel voorkomende literaire vormen zijn onder meer fictie, non-fictie en verschillende subgenres binnen deze categorieën, zoals sciencefiction, romantiek of liefdesverhalen, mysterie en historische fictie. Deze literaire genredefinitie omvat de essentie van het vertellen van verhalen en biedt een raamwerk voor het begrijpen en waarderen van de verschillende vormen, thema's en stijlen die bijdragen aan het rijke tapijtwerk van de literatuur.

  Wat zijn enkele voorbeelden van verschillende soorten fictiegenres?

  Enkele bekende vormen van fictie zijn: mysterie, realistische fictie, historische fictie, fabels en sprookjes, avontuur, magisch realisme en science fiction.

  Wat zijn enkele voorbeelden van verschillende soorten non-fictie?

  Enkele veel voorkomende typen zijn biografieën, autobiografieën, toespraken, brieven en informatieve teksten.

  Wat zijn de 3 vormen van literatuur?

  De drie belangrijkste vormen van literatuur zijn proza, poëzie en drama. Proza omvat geschreven of gesproken taal zonder een metrische structuur en omvat geschreven vormen zoals romans, korte verhalen, essays en artikelen. Poëzie maakt gebruik van verhoogde en fantasierijke taal, vaak met rijm en metrum, om emoties op te roepen en complexe ideeën over te brengen. Drama is geschreven voor uitvoering en omvat toneelstukken, scripts en scenario's die bedoeld zijn voor acteurs om op het podium of op het scherm te spelen. Deze drie vormen vertegenwoordigen de fundamentele structuur van literaire expressie en bieden diverse mogelijkheden voor het vertellen van verhalen, creativiteit en artistieke communicatie.

  Wat zijn de vijf belangrijkste genres?

  1. Fictie: Dit genre omvat fantasierijke verhalen die niet op echte gebeurtenissen zijn gebaseerd. Het omvat verschillende subgenres zoals sciencefiction, fantasy, historische fictie en mysterie.
  2. Non-fictie: Non-fictieliteratuur is gebaseerd op echte gebeurtenissen, feiten en informatie. Dit genre omvat biografieën, autobiografieën, essays, memoires en andere werken die feitelijke inhoud presenteren.
  3. Poëzie: Poëzie is een vorm van literaire expressie die ritmische en metaforische taal gebruikt om emoties op te roepen en ideeën over te brengen. Het berust vaak op verhoogde taal en verschillende poëtische middelen.
  4. Drama: Drama omvat de uitbeelding van personages in conflict, meestal in een toneelstukvorm. Het onderzoekt menselijke emoties en relaties door middel van dialoog en performance. Klassieke voorbeelden zijn werken van toneelschrijvers als William Shakespeare.
  5. Mysterie/Thriller: Dit genre draait om spannende en raadselachtige verhalen. Mysterieliteratuur gaat vaak over het oplossen van een misdaad of het blootleggen van verborgen waarheden, terwijl thrillers tot doel hebben lezers op het puntje van hun stoel te houden van spanning en opwinding.

  Wat zijn de categorieën literatuur?

  Hier zijn enkele veel voorkomende categorieën die worden gebruikt om literatuur te classificeren:

  • Genre: Fictie: Inclusief romans, korte verhalen en novellen. Deze categorie omvat een breed scala aan genres, zoals sciencefiction, fantasy, romantiek, historische fictie en meer. Non-fictie: omvat werken die zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen, feiten en informatie. Deze categorie omvat biografieën, autobiografieën, essays, memoires en journalistieke werken.
  • Vorm: Poëzie: Gekenmerkt door het gebruik van ritmische en metaforische taal. Poëzie richt zich vaak op emotionele expressie en esthetische kwaliteiten van taal. Drama: Bestaat uit toneelstukken en scripts geschreven voor uitvoering. Het omvat tragedies, komedies en andere theatrale vormen.
  • Periode of stroming: Klassieke literatuur: Verwijst naar werken uit het oude Griekenland en Rome. Middeleeuwse literatuur: omvat werken uit de middeleeuwen. Renaissanceliteratuur: omvat de heropleving van kunst en leren in Europa tijdens de Renaissance. Moderne literatuur: omvat werken uit de late 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw. Hedendaagse literatuur: omvat werken vanaf het midden van de 20e eeuw tot heden.
  • Nationaliteit of culturele identiteit: Amerikaanse literatuur, Britse literatuur, wereldliteratuur: Literatuur kan worden geclassificeerd op basis van de nationaliteit of culturele identiteit van de auteur of de setting van het werk.
  • Literaire stromingen: Romantiek, Realisme, Naturalisme, Modernisme, Postmodernisme: Literatuur kan worden gecategoriseerd op basis van de dominante artistieke en intellectuele stromingen van een bepaalde tijd.
  • Thema's of onderwerpen: Sociale kwesties: literatuur die maatschappelijke problemen, ongelijkheden en kwesties behandelt en onderzoekt. Historische fictie: werken die zich afspelen in een specifieke historische periode en vaak historische gebeurtenissen en figuren bevatten.
  • Leeftijdsgroep: kinderliteratuur, literatuur voor jonge volwassenen, literatuur voor volwassenen: werken worden soms gecategoriseerd op basis van de doelgroep van de lezers.

  Wat zijn subgenres?

  Subgenres in de literatuur verwijzen naar meer specifieke categorieën of classificaties binnen de bredere genres. Ze helpen bij het verder definiëren en categoriseren van werken op basis van gedeelde kenmerken, thema's of stilistische elementen.

Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze Engelse taalkunstcategorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/literair-genres
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office