Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/dystopische-elementen


We dromen allemaal van perfectie: de zorgvuldig geslepen lichamelijkheid en vaardigheid van een olympische atleet; de perfecte familiemaaltijd, zoals een schilderij van Norman Rockwell; de perfect harmonieuze samenleving, met iedereen die gelukkig over hun leven gaat. Maar perfectie brengt kosten met zich mee en blijft eeuwig onbereikbaar. Deze tegenspraak is slechts een van de redenen waarom dystopi's lezers van alle leeftijden hebben geboeid. Het idee van een utopie, afgewisseld met de grimmige realiteit dat het nooit kan bestaan, vormt een dwingende omgeving voor sociaal commentaar en kritiek.

Terwijl we onze studenten blootstellen aan het lezen van meerdere genres , is het essentieel dat ze de patronen en nuances begrijpen die een auteur gebruikt. Wat maakt dystopische fictie anders dan een epos of een toneelstuk? In dit lesplan vindt u de elementen van een dystopie, kenmerken van dystopische literatuur en manieren om de terminologie te leren terwijl u leerlingen ertoe brengt leuke verhaallijnen over het concept te maken.

Utopie vs. Dystopia-definitie

Het woord "utopia" werd bedacht door Sir Thomas More voor zijn boek over een ideaal georganiseerde samenleving. Het is van de Griekse topos die "plaats" betekent. Het voorvoegsel is opzettelijk dubbelzinnig; in het Grieks betekent het voorvoegsel ou- betekent "niet", terwijl het voorvoegsel eu "goed" betekent. Een u-topia kan dus een "goede plek" zijn, of een "niet-plaats"; een denkbeeldige plaats.

Een van de oudste geregistreerde en meest bekende utopieën is de Hof van Eden. Een utopie is een perfecte samenleving, waarin alles op de ideale manier is georganiseerd en de bewoners hun leven met plezier beleven.

Definieer dystopie als het tegenovergestelde van een utopie, met behulp van de prefix dys- , van het Grieks voor "slecht". Het is een gebrekkige samenleving, dysfunctioneel en ongewenst. In de literatuur vallen deze twee termen vaak samen. Veel dystopieën zien er in het begin idyllisch uit, maar onthullen in de loop van het verhaal hun ware aard: sinister en gebrekkig.

Gemeenschappelijke elementen van een dystopie

Sommige dystopiën zijn woeste verlaten woestenijen in de woestijn, leeg van planten en gevuld met wetteloze bandieten en krijgsheren. Dat soort dystopie wordt echter niet vaak verward met een utopie; de echt gevaarlijke dystopieën zijn degenen die perfect lijken aan de oppervlakte, maar in het geheim vreselijk zijn.

Hier zijn zo gemeenschappelijke elementen van deze "totalitaire" dystopieën:


Element Beschrijving
De mensen worden beperkt door onafhankelijk denken en handelen Mensen zijn niet vrij om hun eigen keuzes te maken in het leven, de overheid kiest voor hen.
De overheid in controle is vaak onderdrukkend Een onderdrukkende regering is vaak aanmatigend, heeft constant toezicht op de bevolking, creëert avondklok, heeft militaire controle en onderdrukt zijn bevolking.
De setting is vaak futuristisch of in een fictief universum De setting is vaak in de toekomst, of in een fictief universum, na een enorme oorlog of catastrofe. Dit helpt de verschillende structuur van de samenleving te verklaren en de macht van de overheid te rechtvaardigen.
Bevat elementen van overeenstemming, of extreme gelijkheid Mensen worden gedwongen om sterk op elkaar te lijken en zich te houden aan de regels en verwachtingen die de regering heeft uiteengezet.
De overheid portretteert hun samenleving als een utopie Ze gebruiken propaganda en subtiele manipulatie om hun mensen te laten geloven dat dingen perfect zijn.
De protagonist wil de mensen herstellen in het conventionele leven De hoofdpersoon heeft een moment van helderheid en realiseert de problemen in de samenleving. Ze proberen een verandering aan te brengen om 'de mensen te bevrijden'.


Graadniveau: 6-12

normen

Hoewel deze les voor veel graadniveaus kan worden gebruikt, zijn hieronder de Common Core State Standards voor Grade 8. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste geschikte klassen.

 • ELA-Literacy.RL.8.1: Cite the textual evidence that most strongly supports an analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.8.3: Analyze how particular lines of dialogue or incidents in a story or drama propel the action, reveal aspects of a character, or provoke a decision
 • ELA-Literacy.SL.8.4: Present claims and findings, emphasizing salient points in a focused, coherent manner with relevant evidence, sound valid reasoning, and well-chosen details; use appropriate eye contact, adequate volume, and clear pronunciation.
 • ELA-Literacy.W.8.5: With some guidance and support from peers and adults, develop and strengthen writing as needed by planning, revising, editing, rewriting, or trying a new approach, focusing on how well purpose and audience have been addressed. (Editing for conventions should demonstrate command of Language standards 1-3 up to and including grade 8 here.)

Lesspecifieke essentiële vragen

 1. Waarom is het nodig om naar verschillende vormen van de samenleving te kijken?
 2. Hoe zou het leven zijn als we allemaal hetzelfde waren?
 3. Waarom kunnen we niet in een perfecte wereld leven? Zou je willen?

Doelen

Studenten zullen dystopie en utopie kunnen definiëren. Ze zullen ook begrijpen hoe dit genre verschilt van andere literatuurgenres.

Voor het lezen

Voordat je een roman met een dystopische wereld leest, moet je de definitie en de gemeenschappelijke elementen van dit genre met je studenten bespreken. Het is nuttig om studenten de betekenis van utopie en dystopie te laten vergelijken en contrasteren. Laat de leerlingen denken aan films met elementen van dystopieën en utopieën, en een klassengesprek over hen hebben. Het bedenken van een lijst is een geweldige stimulans om ze op gang te helpen. Ze kunnen ook een storyboard maken waarin ze twee films vergelijken of contrasteren, of een dystopie en een utopie.

Tijdens of na het lezen

Terwijl studenten aan het lezen zijn of nadat ze de reading hebben voltooid, vraag hen om een ​​storyboard te maken met de belangrijkste elementen van een dystopie. Ze kunnen tekens, instellingen, directe aanhalingstekens en uitleg van elk element bevatten.

Voeg een presentatie toe

Koppel deze opdracht met een presentatie! Zie ons artikel over het presenteren van een storyboard.


Meer voorbeelden van Dystopia

Hoe Boeiende Lesplannen te Maken Over Dystopische Elementen

1

Begrijp uw Publiek

Houd rekening met de leeftijdsgroep en het niveau van uw leerlingen. Pas de complexiteit van de dystopische elementen aan op basis van hun begrip en volwassenheid.

2

Kies Relevante Teksten of Media

Selecteer dystopische romans, korte verhalen, films of zelfs fragmenten uit dergelijke werken die geschikt zijn voor de leeftijdsgroep van uw leerlingen. Voorbeelden zijn onder meer:

3

Identificeer de Belangrijkste Dystopische Elementen

Maak een lijst met veelvoorkomende dystopische elementen:

 • Totalitaire of onderdrukkende regeringen
 • Toezicht en verlies van privacy
 • Propaganda en censuur
 • Verlies van individualiteit
 • Maatschappelijke verdeeldheid en controle
 • Aantasting van het milieu
 • De technologie is misgegaan
 • Verlies van de geschiedenis of herschrijven van de geschiedenis
4

Ontwikkel Discussievragen

Stel open vragen die kritisch denken en analyseren stimuleren:

 • Hoe behoudt de overheid in de dystopische wereld de controle over haar burgers?
 • Welke rol speelt technologie in de samenleving? Welke invloed heeft dit op het leven van individuen?
 • Welke offers brengen personages om te overleven of in opstand te komen tegen het dystopische regime?
 • Hoe kijkt de samenleving in het verhaal naar individualiteit en vrije wil?
 • Welke waarschuwingen of boodschappen over onze eigen samenleving kunnen we uit deze dystopische wereld halen?
5

Creëer Praktische Activiteiten

 • Karakteranalyse: Laat leerlingen een personage kiezen en analyseren hoe zij reageren op de dystopische elementen om hen heen. Wat motiveert hun handelen?
 • Creëer dystopische samenlevingen: laat leerlingen in groepen hun eigen dystopische samenlevingen ontwerpen, rekening houdend met de besproken elementen. Ze moeten de regels van hun samenleving, de overheidsstructuur en het dagelijks leven presenteren.
 • Dystopische korte verhalen schrijven: Vraag leerlingen om hun eigen korte dystopische verhalen te schrijven waarin de belangrijkste besproken elementen zijn verwerkt. Dit kan een creatieve manier zijn om toe te passen wat ze hebben geleerd.
6

Reflectie en Toepassing

Sluit het lesplan af met een reflectiesessie waarin leerlingen kunnen bespreken wat ze hebben geleerd en hoe dit van toepassing is op hun eigen leven of de samenleving.

Veelgestelde vragen over Dystopia Storyboard-kaarten

Hoe kunnen storyboardkaarten worden gebruikt om de thema's van dystopische literatuur te verkennen?

Storyboard-kaarten kunnen worden gebruikt om de belangrijkste thema's en concepten van dystopische literatuur, zoals conformiteit, overheidscontrole en de gevaren van technologie, visueel weer te geven. Door een reeks kaarten te maken die verschillende scènes of momenten in een dystopisch verhaal vertegenwoordigen, kunnen studenten analyseren hoe deze thema's worden gepresenteerd en een beter begrip van de boodschap van de auteur ontwikkelen.

Wat zijn enkele tips voor het maken van effectieve storyboardkaarten voor dystopische literatuurlessen?

Bij het maken van storyboardkaarten voor dystopische literatuurlessen is het belangrijk om je te concentreren op sleutelmomenten of scènes die de thema's en ideeën van het verhaal illustreren. Gebruik beelden of symbolen die suggestief zijn en helpen om de sfeer en sfeer van het verhaal over te brengen. Overweeg daarnaast het tempo van het verhaal en hoe het gebruik van storyboardkaarten kan helpen om het verhaal op te splitsen in kleinere, beter hanteerbare delen.

Wat is de relevantie van dystopische literatuur in de wereld van vandaag, en hoe kan deze worden gebruikt om studenten te leren over problemen uit het echte leven?

Dystopische literatuur is tegenwoordig relevant omdat het ons in staat stelt om belangrijke real-life kwesties te onderzoeken, zoals overheidscontrole, sociale rechtvaardigheid en de gevaren van technologie. Door dystopische literatuur als leermiddel te gebruiken, kunnen studenten een dieper begrip van deze kwesties ontwikkelen en meer betrokken raken bij de wereld om hen heen. Bovendien kan het bestuderen van dystopische literatuur studenten helpen om kritisch denkvermogen te ontwikkelen en zich meer bewust te worden van de mogelijke gevolgen van bepaalde acties of beleidsmaatregelen.

Hoe kunnen storyboardkaarten worden gebruikt om de kritische denkvaardigheden van studenten te ontwikkelen?

Storyboard-kaarten kunnen worden gebruikt om studenten aan te moedigen de narratieve structuur van een dystopisch verhaal te analyseren, belangrijke plotpunten te identificeren en hoe deze zich verhouden tot de thema's en boodschap van het verhaal. Door hun eigen storyboardkaarten te maken, worden studenten gedwongen kritisch na te denken over het verhaal en na te denken over hoe verschillende elementen bij elkaar passen.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/dystopische-elementen
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office