https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oorzaak-en-gevolg


Een belangrijk onderdeel van elk verhaal zijn de oorzaak en gevolgrelaties die optreden, vooral tijdens het conflict en de toenemende actie. Of het nu gaat om het onderzoeken van de effecten op de protagonist of op de plot zelf, een belangrijk element in het begrijpen van literatuur is de relatie tussen acties of gebeurtenissen en hun uitkomsten, inclusief keuzes en consequenties.


Wat is oorzaak en gevolg?

Oorzakelijkheid, of oorzaak en gevolg, is gewoon een actie met een reactie. Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt, heeft het effect ervan invloed op de loop van het verhaal, waardoor het karakter of de latere gebeurtenissen van een verhaal vaak dramatisch veranderen. Oorzaak en gevolg zijn ook erg belangrijk om te plotten, waardoor de actie naar voren wordt verplaatst.

Lesplan voor oorzaak en gevolg

Graadniveau: K-5

normen

Hoewel dit korte les-en-effect-lesplan meerdere leeftijdsbereiken omvat, zijn hieronder voorbeelden van de Common Core State Standards voor Grade 5. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste rangschikkende strengen.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

Doelen

Studenten zullen in staat zijn voorbeelden te identificeren en de relatie tussen oorzaak en gevolg in plot uit te leggen.

Oorzaak en gevolg voorbeelden

Weergave van oorzaak en gevolg in plotvoorbeeld 1

Een heel belangrijk onderdeel van elk verhaal zijn de oorzaak- en gevolgrelaties die voortkomen uit de gebeurtenissen in de plot. Om studenten te laten voorspellen en problemen op te lossen, moeten ze hun begrip van kettingreacties uit een roman of een kort verhaal laten zien. Een storyboard maken dat de oorzaak en het effect van een actie weergeeft, zal hun begrip van oorzaak en gevolg-relaties aanzienlijk vergroten.

Eén activiteit gebruikt een door een leraar gemaakte storyboardsjabloon, waarin een oorzaak wordt vermeld en studenten moeten de gebeurtenis of enkele voorbeelden van effecten weergeven.

Bijvoorbeeld:

 • Stanley wordt geraakt door een paar schoenen
 • Stanley is gearresteerd
 • Stanley vindt Kissing Kate's lipstickcontainer
 • Stanley en Zero beklimmen de berg
 • Stanley en Zero eten de uien

Weergave van oorzaak en gevolg in plotvoorbeeld 2

Een andere manier om oorzaak en gevolg te onderwijzen, is door gebruik te maken van voorspellingsmethoden door specifieke vragen te stellen tijdens het lezen wanneer er zich gebeurtenissen voordoen die subtiel of stom zijn. Als je bijvoorbeeld een verhaal leest dat zegt: "Het weer werd snel erger", kon de leerkracht de klas vragen om met de gevolgen van slecht weer te komen. Met deze methode voorspellen leerlingen het mogelijke resultaat of effect van verschillende gebeurtenissen.


Oorzaak: stormachtig weer


Effect: (door studenten gegenereerde effecten)

 • Wind
 • Regen
 • donder en bliksem
 • Stroom gaat uit

Keuzes en gevolgen

Een van de voordelen van lezen is dat je veel denkbeeldige situaties tegenkomt en observeert hoe karakters reageren in die omstandigheden. Dit kan niet alleen entertainment bieden, maar ook inzichten in de menselijke natuur en geweldige lessen voor ons eigen karakter. In dit lesplan kunnen studenten de samenhang tussen de keuzes van literaire personages en de daaruit voortvloeiende gevolgen in een T-Chart-activiteit vertellen en verklaren.

In de literatuur spelen de keuzes van de personages en hun gevolgen een cruciale rol in zowel de plot- als de karakterontwikkeling. Soms is er een belangrijk keerpunt dat een personage geconfronteerd wordt - of een onmogelijk dilemma - dat de loop van het werk volledig verandert. Het begrijpen van deze belangrijke plot-elementen heeft veel voordelen voor studenten, en nog belangrijker, het herkennen van zowel bedoelde als onbedoelde resultaten. Door deze items in een T-kaart weer te geven, kunnen studenten de volgorde van gebeurtenissen visualiseren, evenals de oorzaak- en gevolgrelaties van elke actie, beslissing of keuze in het stuk van de literatuur.


Vragen over beslissingen in literatuur

 1. Wat is een keerpunt?
 2. Hoe drijven tekens, gebeurtenissen en actie een plot aan?
 3. Waarom is het belangrijk om de keuzes van een hoofdpersoon en de consequenties van die keuzes te kennen en te volgen?
 4. Zijn gevolgen te vermijden?
 5. Denk je dat je altijd controle hebt over de uitkomst van keuzes?

Keuzes en gevolgen Voorbeeld en sjabloon

Voeg een presentatie toe

Laat studenten hun storyboard koppelen aan een paper waarin ze gedurende het hele verhaal een diepgaande uitleg moeten geven over de diepere betekenis van hun gekozen element. Om deze opdracht te koppelen aan een presentatie, bekijk ons artikel over het presenteren van een storyboard.


Maak werkbladen Oorzaak en gevolg

Als u op zoek bent naar een andere stap of een andere opdracht, kunt u oorzaak- en effectwerkbladen maken die u in uw klas kunt gebruiken! Deze werkbladen kunnen worden aangepast en afgedrukt voor studenten om in te vullen met een potlood, of ze kunnen worden ingevuld in de Storyboard Creator als een digitaal werkblad. U kunt zelfs meerdere versies maken voor studenten die misschien een beetje extra hulp nodig hebben en deze bij de hand houden voor toekomstig gebruik! Vind tal van sjablonen om uit te werken of begin met een leeg canvas.

Hoe Oorzaak en Gevolg in de Literatuur te Onderwijzen

1

Introduceer oorzaak en gevolg (achtergrond)

Verklaar het concept van oorzaak en gevolg in de literatuur en benadruk de relatie tussen acties/gebeurtenissen en hun uitkomsten. Benadruk het belang van oorzaak en gevolg in plotontwikkeling en karakterprogressie. Geef voorbeelden en bespreek hoe oorzaak en gevolg het verhaal voortstuwen.

2

Verbeeld oorzaak en gevolg in plot (activiteit 1)

Betrek leerlingen bij een activiteit waarbij ze storyboards maken om oorzaak en gevolg relaties in een roman of kort verhaal weer te geven. Zorg voor een sjabloon met opgesomde oorzaken en leerlingen moeten de bijbehorende gebeurtenissen of effecten illustreren. Moedig leerlingen aan om kritisch na te denken en na te denken over de kettingreacties die het gevolg zijn van elke oorzaak.

3

Verken oorzaak en gevolg door middel van voorspellingen (Activiteit 2)

Stel tijdens het lezen specifieke vragen aan leerlingen wanneer zich gebeurtenissen voordoen die oorzaak en gevolg implicaties hebben. Vraag de leerlingen bijvoorbeeld om de gevolgen van slecht weer te voorspellen als het verhaal over een storm gaat. Moedig leerlingen aan om hun verbeeldingskracht en redeneervermogen te gebruiken om mogelijke uitkomsten te anticiperen op basis van de gegeven oorzaak.

4

Analyseer keuzes en gevolgen (T-Chart-activiteit)

Bespreek hoe de keuzes van personages en hun gevolgen de plot en karakterontwikkeling in de literatuur bepalen. Betrek leerlingen bij een T-Chart-activiteit waarbij ze de oorzaak-gevolgrelaties van beslissingen van personages identificeren en uitleggen. Deze activiteit helpt studenten de volgorde van gebeurtenissen te visualiseren en de bedoelde en onbedoelde resultaten te begrijpen.

5

Werkbladen oorzaak en gevolg maken (extensie)

Om het begrip verder te versterken, kunt u oorzaak-en-gevolg-werkbladen maken die kunnen worden aangepast en afgedrukt of digitaal kunnen worden ingevuld met behulp van de Storyboard Creator. Deze werkbladen kunnen studenten aanvullende oefening bieden om oorzaak-gevolgrelaties in de literatuur te identificeren. Pas de werkbladen aan op basis van de specifieke behoeften en mogelijkheden van de leerlingen.

6

Storyboards presenteren en reflecteren (optioneel)

Moedig studenten aan om hun storyboards aan een paper te koppelen die een diepgaande uitleg van de diepere betekenis van hun gekozen oorzaak- en gevolgelementen in het hele verhaal vereisen. Overweeg om studenten hun storyboards en bevindingen aan de klas te laten presenteren om hun begrip en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Dit bevordert betrokkenheid, samenwerking en reflectie op de oorzaak-gevolgrelaties binnen de bestudeerde literatuur.

Veelgestelde vragen over oorzaak en gevolg

Waarom is oorzaak en gevolg een belangrijk concept om te onderwijzen en hoe zijn de werkbladen nuttig voor klassikale activiteiten?

Oorzaak-en-gevolg-werkbladen zijn om verschillende redenen nuttig voor activiteiten in de klas. Ze helpen studenten om kritische denkvaardigheden te ontwikkelen, hun begrip en redeneervermogen te verbeteren, actief leren te bevorderen en het vermogen van studenten om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en hun gevolgen te vergroten, waardoor hun probleemoplossende vaardigheden verder worden verbeterd. Door oorzaak en gevolg aan te leren, kunnen leerlingen beter begrijpen hoe dingen gebeuren, hoe verschillende gebeurtenissen met elkaar verband houden en hoe ze voorspellingen kunnen doen over toekomstige uitkomsten.

Hoe kan ik mijn leerlingen effectief oorzaak en gevolg leren?

Om oorzaak en gevolg aan te leren, is het belangrijk om verschillende leerstrategieën te gebruiken, waaronder praktische activiteiten, visuele hulpmiddelen, grafische organisatoren en praktijkvoorbeelden. U kunt leerlingen ook aanmoedigen om verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg in hun eigen leven, en hen helpen kritische denkvaardigheden te ontwikkelen door open vragen te stellen. Dit zal hen helpen om het concept te verbinden met hun eigen kennis en eerdere ervaringen, wat hen zal helpen om verbanden te leggen en informatie vast te houden.

Hoe kan ik beoordelen of mijn leerlingen oorzaak en gevolg begrijpen?

U kunt het begrip van oorzaak en gevolg van uw leerlingen beoordelen door hen te vragen om oorzaak-en-gevolgrelaties in teksten of situaties uit de echte wereld te identificeren, door oorzaak-en-gevolg grafische organizers in te vullen of door hun eigen oorzaak-en-gevolgscenario's te maken. U kunt ook hun deelname aan klasactiviteiten observeren en hen open vragen stellen om te controleren of ze het begrepen hebben.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/oorzaak-en-gevolg
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office