https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/flashback

Wat zijn Flashbacks?


Flashback-definitie

Een flashback is een manier om gebeurtenissen te presenteren die plaatsvonden voorafgaand aan de huidige actie die plaatsvindt.

Flashbacks zijn een populaire literaire techniek voor schrijvers om te gebruiken bij het starten van een verhaal in media (in het midden van de dingen), om drama of spanning toe te voegen, of om de lezer te vullen met belangrijke informatie. Een flashback wordt meestal geïmplementeerd door:

 • De verteller vertelt een ander personage over gebeurtenissen uit het verleden
 • De verteller droomt over gebeurtenissen uit het verleden
 • De verteller denkt terug aan gebeurtenissen uit het verleden en onthult de informatie alleen aan de lezer
 • De verteller leest een brief die teruggaat naar een eerdere tijd

Vaak zijn flashbacks een handige manier om een verhaal aan het einde te beginnen en dan de lezer in te vullen over de gebeurtenissen die de personages daar hebben. Flashbacks weerspiegelen ook de manier waarop onze geest werkt, omdat we vaak terugdenken aan gebeurtenissen uit het verleden of aan mensen als het resultaat van triggers die we op een normale dag kunnen zien. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat het gebeurt! In de literatuur zijn flashbacks ongelooflijk handig voor:

 • Karakterrelaties en achtergrond begrijpen
 • De motivaties en het perspectief van een personage begrijpen
 • Het verstoren van de chronologische, lineaire volgorde van een verhaal voor meer diepte en complexiteit
 • Verrassing of spanning creëren
 • Aanwijzingen of hints geven om te onthouden welke toekomstige gebeurtenissen voorafgaan
 • Verbetering van het begrip van een belangrijk thema of idee

Veel bekende literaire werken beginnen aan het einde van hun verhaal en werken terug naar het begin. Andere verhalen beginnen in medias res en vullen de rest van het verhaal met flashbacks voordat je verder gaat. Studenten kunnen ook bekend zijn met tv-programma's en films die de chronologische tijdlijn buigen. Enkele populaire voorbeelden van flashback worden hieronder vermeld. Het weergeven van fragmenten van een TV of film flashback aan studenten kan nuttig zijn om hen te helpen de techniek beter te begrijpen:


Voorbeelden van Flashback in Literatuur

Voorbeelden van Flashback in televisie

 • Hoe ik je moeder ontmoette
 • Verloren
 • Pijl
 • Echte detective
 • De wandelende doden
 • De Wonderjaren

Voorbeelden van Flashback in films

 • reusachtig
 • aandenken
 • Forrest Gump
 • Citizen Kane
 • Het is een geweldig leven
 • Eeuwige zonneschijn van de vlekkeloze geest

Studentenactiviteit: gebruik Flashback!

Laat leerlingen flashback in een eigen verhaal proberen! Studenten kunnen in het midden of einde van hun verhaal beginnen en er omheen werken, of ze kunnen rondspringen als ze zich echt avontuurlijk voelen. Studenten moeten doelbewust hun flashback gebruiken en kunnen uitleggen wat het onthult: karakter, thema, setting, plot of voorafschaduwing. Vervolgens kunnen ze de actie in een storyboard zoals hieronder beschrijven.


Cel 1: Ik bevond me buiten het kasteel, met alleen de maan om mij te leiden. Ik was aangekomen, maar ik kon me niet herinneren hoe ik daar aankwam. Ik voelde mijn gezicht en de kneuzingen waren vers. Ik keek naar mijn arm. "SHAME" stond er in grote letters overheen geschreven en plotseling besefte ik dat ik niet kon spreken. Ik had geen stem!


Cel 2: Ik liep door het dorp en genoot stilletjes van de bezienswaardigheden en geuren van de lokale markt. Het was een mooie lentedag en het dorp was in een feeststemming na de lange winter. [Flashback dient om te onthullen: plotten en voorafschaduwen]


Cel 3: Plots hoorde ik geschreeuw vanuit een nabijgelegen steegje. Ik kroop stilletjes naar me toe om het te onderzoeken en merkte dat twee mannen opgewonden ruzie maakten. De een was een gemiddeld ogende man in koninklijke kledij; de andere was een man met een grappige muts en mantel. De man in de dop hief zijn arm op naar de vorstelijk geklede man en maakte een kleine beweging met een lange stok. Er was een flits en in zijn plaats was een kikker!


Cel 4: Ik moet geschrokken hebben geschreeuwd omdat het volgende ding dat ik wist, de man in de dop naar me toe wervelde. Ik schreeuwde tegen hem dat wat hij had gedaan een misdaad was - en dat was een schande! Hoe kon hij in onze prachtige stad zoiets doen? De man grijnsde en hief zijn stok naar mij op. Het einde ervan gloeide van een slechte rode fosforescentie.


Cel 5: Ik sprong, en de rode gloed miste me bij inches. Ik begon te rennen, crashte door de markt en gooide karren omver. Ik hoorde de man op mijn hielen, schreeuwend en zapend met zijn toverstaf naar me terwijl ik heen en weer ontweek. Eindelijk voelde ik een elektrische sensatie achter op mijn hoofd. Ik viel en alles om me heen was zwart. Ik kon een man horen mompelen: "Schaam me, wil je? Zet me in een dunce pet, wil je? Oh nee, nooit meer! "


Cel 6: Toen ik wakker werd voor het kasteel, besefte ik dat ik nooit meer iemand zou kunnen uitschelden. De tovenaar had mijn stem aangenomen. Ik weet niet waarom 'schaamte' hem zo boos had gemaakt, maar ik wist dat ik hem zou moeten vinden en mijn stem moest terughalen. Deze keer zou ik echter een back-up nodig hebben. Ik wist waar ik het kon vinden: de draak in de Verborgen Grot.


Common Core State Standards

 • ELA-Literacy.W.9-10.3: Write narratives to develop real or imagined experiences or events using effective technique, well-chosen details, and well-structured event sequences

 • ELA-Literacy.W.9-10.4: Produce clear and coherent writing in which the development, organization, and style are appropriate to task, purpose, and audience. (Grade-specific expectations for writing types are defined in standards 1–3 above.)

 • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically


Flashbacks Verbinden met Thema- en Plotontwikkeling

1

INTRODUCEER FLASHBACKS EN HUN DOEL

Leg het concept van flashbacks uit, dit zijn verhalende apparaten die het verhaal verschuiven naar een eerdere tijd of gebeurtenis. Bespreek hoe flashbacks bijdragen aan thema- en plotontwikkeling door belangrijke achtergrondinformatie te geven of karaktermotivaties te onthullen.

2

LESGEVEN IN THEMAONTWIKKELING

Leer studenten over thema, dat is de onderliggende boodschap of het centrale idee van een literair werk. Ontdek hoe flashbacks thema's kunnen helpen ontwikkelen of versterken door inzicht te geven in eerdere ervaringen van personages of door patronen en verbanden te onthullen.

3

FLASHBACK-PLAATSING ANALYSEREN

Begeleid leerlingen bij het analyseren van de plaatsing van flashbacks in de tekst. Bespreek hoe de timing en strategische plaatsing van flashbacks van invloed kunnen zijn op het begrip van de lezer van het thema en de algehele plot.

4

IDENTIFICEER GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA'S DIE IN FLASHBACKS WORDEN ONDERZOCHT

Betrek leerlingen bij het identificeren van gemeenschappelijke thema's die vaak worden onderzocht door middel van flashbacks, zoals verlies, verlossing, identiteit of de gevolgen van acties uit het verleden. Bespreek voorbeelden uit de literatuur die laten zien hoe flashbacks bijdragen aan de ontwikkeling van deze thema's.

5

PLOTONTWIKKELING ANALYSEREN

Help leerlingen analyseren hoe flashbacks bijdragen aan plotontwikkeling. Moedig ze aan om te identificeren hoe de informatie die in flashbacks wordt onthuld, het traject van het verhaal beïnvloedt, conflicten introduceert of een oplossing biedt.

6

VERBANDEN LEGGEN EN OVERLEGGEN

Betrek leerlingen bij het leggen van verbanden tussen de flashbacks, het thema en het plot. Moedig ze aan om te bespreken hoe de gebeurtenissen of onthullingen in de flashbacks de karakterontwikkeling bepalen, de plot bevorderen en de verkenning van thema's verdiepen.

Veelgestelde vragen over Flashback: voorbeelden en studentenactiviteiten

Wat zijn flashbacks?

Flashbacks zijn een literaire techniek die wordt gebruikt om gebeurtenissen weer te geven die plaatsvonden voordat de huidige actie plaatsvond. Ze kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd, zoals de verteller die een ander personage vertelt over gebeurtenissen in het verleden, de verteller die droomt over gebeurtenissen in het verleden, de verteller die terugdenkt aan gebeurtenissen in het verleden of de verteller die een brief leest die een herinnering oproept.

Wat zijn enkele voorbeelden van flashbacks in de literatuur?

Enkele voorbeelden van flashbacks in de literatuur zijn 'To Kill A Mockingbird', 'Catcher in the Rye', 'The Odyssey', 'A Separate Peace', 'The Five People You Meet in Heaven' en 'The Things They Carried'. "

Waarom gebruiken auteurs flashbacks in hun schrijven?

Auteurs gebruiken flashbacks om drama of spanning toe te voegen, de lezer te voorzien van belangrijke informatie en de chronologische, lineaire volgorde van een verhaal te verstoren voor meer diepte en complexiteit. Flashbacks kunnen lezers ook helpen karakterrelaties en achtergrond, de motivaties en het perspectief van een personage te begrijpen, en het begrip van een belangrijk thema of idee vergroten.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/flashback
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office