https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/fysionomie

Fysiognomie in Literatuur

Fysiognomie Definitie:
De fysieke kenmerken en kenmerken van een persoon die duiden op persoonlijkheid, intenties of andere interne kenmerken.


Fysiognomie onderwijzen

Ongetwijfeld zullen veel studenten al een basiskennis hebben van de fysiognomie, vooral als ze ooit een Disney-cartoon hebben gezien. Personages die goed zijn, worden over het algemeen afgebeeld als fysiek mooi en foutloos; personages die slecht zijn, zijn vaak lelijk, misvormd of hebben andere groteske trekken. In Sleeping Beauty bijvoorbeeld zijn Princess Aurora en Prince Philip beiden mooi en knap, respectievelijk; de drie goede feeën zijn ook schattig en omgeven door kleurrijk licht. Echter, kwaadaardige fee Maleficent heeft een groenig-grijze huid, gele ogen en zwarte hoorns op haar hoofd. Kinderen weten intuïtief dat Maleficent niets goeds heeft gedaan en dat de schone jonge prinses Aurora in gevaar is.

Auteurs gebruiken deze zelfde methode in hun karakterbeschrijvingen om de lezer hints te geven over de diepere intenties en innerlijke werking van de zielen van hun personages. Deze praktijk dateert uit de Middeleeuwen, waar men geloofde dat uiterlijke fouten, ziektes en gebreken het gevolg waren van de duivel, hekserij en zonde. Shakespeare gebruikte deze gewoonte routinematig in zijn toneelstukken, waaronder Richard III als een dergelijke misvormde gebochelde, dat pas bij de ontdekking van zijn botten in 2012 bleek dat de ernstige scoliose van de koning nauwelijks merkbaar was. Julius Caesar merkt op dat Cassius een "magere en hongerige blik" heeft, waardoor hij en het publiek terecht wantrouwend staan tegenover zijn motieven als samenzweerder om Caesar te doden. Chaucer gebruikte de fysionomie in de Canterbury Tales om zijn lezers subtiel te sturen om beslissingen te nemen over bepaalde pelgrims op basis van hun fysieke gebreken of schoonheid.

Fysiognomie speelt een belangrijke rol in de literatuur door het publiek of de lezer toe te staan om personages te identificeren die verborgen intenties of motieven hebben. In klaslokalen, vooral om zich te verbinden met de voorkennis van studenten in de biologie, zullen studenten gemakkelijk begrijpen dat innerlijke onrust soms kan leiden tot fysieke kwalen. Ze weten bijvoorbeeld al van de verschillende aandoeningen die verband houden met stress, zoals acne, buikpijn of hoofdpijn, en een verhoogde bloeddruk. Dit kan leiden tot interessante debatten en discussies over de verbinding tussen de geest of emoties en het lichaam.


Soms duiden fysieke tekortkomingen van personages echter niet altijd op een gebrekkige innerlijke ziel. Lancelot in The Once en Future King heeft bijvoorbeeld een misvormd en lelijk gezicht. Zelfs Lancelot zelf denkt dat hij door God is vervloekt, en hij hoopt deze vloek te overwinnen door zich aan God te wijden en zo puur mogelijk te blijven. Hij gelooft dat zijn fysieke kracht en potentieel om wonderen te verrichten verbonden zijn met zijn kuisheid. Terwijl hij struikelt in zijn zoektocht om heilig te blijven, vindt hij uiteindelijk dat zijn relatie met God verlost kan worden, en hij blijft een loyale ridder en vriend van koning Arthur. Integendeel, Mordred, Arthur's zoon met zijn halfzuster Morgause, verbreekt technisch geen wetten, maar is vastbesloten om Arthur te vernietigen. Hij is zo bleek dat hij bijna albino is, en de ene schouder is hoger dan de andere - net zoals Richard III en Roger Chillingworth van The Scarlet Letter.

In The Kite Runner wordt Hassan geboren met een harelip, maar hij is een loyale vriend van Amir en zuiver van hart. Hij beschermt Amir tegen een lokale bullebak en vergeeft zelfs Amir wanneer hij Hassan omsingelt voor diefstal. Beide personages overwinnen of trotseren hun fysieke tekortkomingen, wat interessante discussies in de klas creëert om te beslissen hoe belangrijk fysieke uiterlijk is voor de intenties van een personage. Het leidt ook tot discussie over hoe we kunnen bepalen wie goed is versus wie kwaad is in het echte leven. Studenten kunnen verschillende historische figuren en hun fysieke kwaliteiten bespreken, en of hun nalatenschappen goed of slecht zijn. De waarheid is dat soms niet alle slechte karakters te herkennen zijn aan hun gebreken; evenzo zijn niet alle goede karakters fysiek perfect. Fysiognomie kan worden gebruikt bij karakteriseringsactiviteiten, karakteranalyse en anticipatie-activiteiten om studenten te helpen de ware intenties van de personages beter te begrijpen en ter discussie te stellen.


Populaire Fysiognomische kenmerken


 • Crooked ruggengraat resulteert in ongelijke schouders of gang
 • mank
 • Verdorde of ontbrekende ledematen
 • Vervormde of verwrongen gelaatstrekken
 • Groene of ziekelijk bleke huid
 • Wratten of open wonden op het gezicht
 • Stralend of futloos haar
 • Verfijnde, zwarte ogen
 • Puntige neus of puntige functies
 • Nijdige glimlach of mond die verwrongen lijkt


Voorbeeldproject voor Fysiognomie

Een geweldige manier om leerlingen te laten analyseren welke impact fysiognomie heeft op personages en het verhaal is om ze de goede personages te laten vergelijken met de kwade personages in een personagekaart, zoals hieronder. Dit is ook een goede manier om studenten te helpen onderscheid te maken tussen indirecte en directe karakterisering. Gebruik de onderstaande sjabloon om leerlingen te helpen deze belangrijke karaktereigenschappen bij te houden en ze bewijs uit de tekst te laten vinden om hun beweringen te ondersteunen dat een personage goed of slecht is.

Common Core State Standards

Hoewel deze activiteit kan worden gebruikt voor meerdere niveaus, zijn hieronder Common Core State Standards voor Grade 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste klasse-geschikte strengen.


 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
 • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically

Vind meer activiteiten en lesplannen zoals deze in onze High School ELA Category!
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/fysionomie
© 2021 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.