https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/fysionomie

Fysiognomie in Literatuur

Fysiognomie Definitie:
De fysieke kenmerken en kenmerken van een persoon die duiden op persoonlijkheid, intenties of andere interne kenmerken.


Fysiognomie onderwijzen

Ongetwijfeld zullen veel studenten al een basiskennis hebben van de fysiognomie, vooral als ze ooit een Disney-cartoon hebben gezien. Personages die goed zijn, worden over het algemeen afgebeeld als fysiek mooi en foutloos; personages die slecht zijn, zijn vaak lelijk, misvormd of hebben andere groteske trekken. In Sleeping Beauty bijvoorbeeld zijn Princess Aurora en Prince Philip beiden mooi en knap, respectievelijk; de drie goede feeën zijn ook schattig en omgeven door kleurrijk licht. Echter, kwaadaardige fee Maleficent heeft een groenig-grijze huid, gele ogen en zwarte hoorns op haar hoofd. Kinderen weten intuïtief dat Maleficent niets goeds heeft gedaan en dat de schone jonge prinses Aurora in gevaar is.

Auteurs gebruiken deze zelfde methode in hun karakterbeschrijvingen om de lezer hints te geven over de diepere intenties en innerlijke werking van de zielen van hun personages. Deze praktijk dateert uit de Middeleeuwen, waar men geloofde dat uiterlijke fouten, ziektes en gebreken het gevolg waren van de duivel, hekserij en zonde. Shakespeare gebruikte deze gewoonte routinematig in zijn toneelstukken, waaronder Richard III als een dergelijke misvormde gebochelde, dat pas bij de ontdekking van zijn botten in 2012 bleek dat de ernstige scoliose van de koning nauwelijks merkbaar was. Julius Caesar merkt op dat Cassius een "magere en hongerige blik" heeft, waardoor hij en het publiek terecht wantrouwend staan tegenover zijn motieven als samenzweerder om Caesar te doden. Chaucer gebruikte de fysionomie in de Canterbury Tales om zijn lezers subtiel te sturen om beslissingen te nemen over bepaalde pelgrims op basis van hun fysieke gebreken of schoonheid.

Fysiognomie speelt een belangrijke rol in de literatuur door het publiek of de lezer toe te staan om personages te identificeren die verborgen intenties of motieven hebben. In klaslokalen, vooral om zich te verbinden met de voorkennis van studenten in de biologie, zullen studenten gemakkelijk begrijpen dat innerlijke onrust soms kan leiden tot fysieke kwalen. Ze weten bijvoorbeeld al van de verschillende aandoeningen die verband houden met stress, zoals acne, buikpijn of hoofdpijn, en een verhoogde bloeddruk. Dit kan leiden tot interessante debatten en discussies over de verbinding tussen de geest of emoties en het lichaam.


Soms duiden fysieke tekortkomingen van personages echter niet altijd op een gebrekkige innerlijke ziel. Lancelot in The Once en Future King heeft bijvoorbeeld een misvormd en lelijk gezicht. Zelfs Lancelot zelf denkt dat hij door God is vervloekt, en hij hoopt deze vloek te overwinnen door zich aan God te wijden en zo puur mogelijk te blijven. Hij gelooft dat zijn fysieke kracht en potentieel om wonderen te verrichten verbonden zijn met zijn kuisheid. Terwijl hij struikelt in zijn zoektocht om heilig te blijven, vindt hij uiteindelijk dat zijn relatie met God verlost kan worden, en hij blijft een loyale ridder en vriend van koning Arthur. Integendeel, Mordred, Arthur's zoon met zijn halfzuster Morgause, verbreekt technisch geen wetten, maar is vastbesloten om Arthur te vernietigen. Hij is zo bleek dat hij bijna albino is, en de ene schouder is hoger dan de andere - net zoals Richard III en Roger Chillingworth van The Scarlet Letter.

In The Kite Runner wordt Hassan geboren met een harelip, maar hij is een loyale vriend van Amir en zuiver van hart. Hij beschermt Amir tegen een lokale bullebak en vergeeft zelfs Amir wanneer hij Hassan omsingelt voor diefstal. Beide personages overwinnen of trotseren hun fysieke tekortkomingen, wat interessante discussies in de klas creëert om te beslissen hoe belangrijk fysieke uiterlijk is voor de intenties van een personage. Het leidt ook tot discussie over hoe we kunnen bepalen wie goed is versus wie kwaad is in het echte leven. Studenten kunnen verschillende historische figuren en hun fysieke kwaliteiten bespreken, en of hun nalatenschappen goed of slecht zijn. De waarheid is dat soms niet alle slechte karakters te herkennen zijn aan hun gebreken; evenzo zijn niet alle goede karakters fysiek perfect. Fysiognomie kan worden gebruikt bij karakteriseringsactiviteiten, karakteranalyse en anticipatie-activiteiten om studenten te helpen de ware intenties van de personages beter te begrijpen en ter discussie te stellen.


Populaire Fysiognomische kenmerken


 • Crooked ruggengraat resulteert in ongelijke schouders of gang
 • mank
 • Verdorde of ontbrekende ledematen
 • Vervormde of verwrongen gelaatstrekken
 • Groene of ziekelijk bleke huid
 • Wratten of open wonden op het gezicht
 • Stralend of futloos haar
 • Verfijnde, zwarte ogen
 • Puntige neus of puntige functies
 • Nijdige glimlach of mond die verwrongen lijkt


Voorbeeldproject voor Fysiognomie

Een geweldige manier om leerlingen te laten analyseren welke impact fysiognomie heeft op personages en het verhaal is om ze de goede personages te laten vergelijken met de kwade personages in een personagekaart, zoals hieronder. Dit is ook een goede manier om studenten te helpen onderscheid te maken tussen indirecte en directe karakterisering. Gebruik de onderstaande sjabloon om leerlingen te helpen deze belangrijke karaktereigenschappen bij te houden en ze bewijs uit de tekst te laten vinden om hun beweringen te ondersteunen dat een personage goed of slecht is.

Common Core State Standards

Hoewel deze activiteit kan worden gebruikt voor meerdere niveaus, zijn hieronder Common Core State Standards voor Grade 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste klasse-geschikte strengen.


 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
 • ELA-Literacy.W.9-10.6: Use technology, including the Internet, to produce, publish, and update individual or shared writing products, taking advantage of technology’s capacity to link to other information and to display information flexibly and dynamically

Fysiognomie Toepassen in Creatief Schrijven of Artistieke Expressie

1

Introduceer Fysionomie en de Betekenis Ervan

Leg het concept van fysionomie uit als de studie van gelaatstrekken en hun relatie tot persoonlijkheidskenmerken en emoties. Bespreek de historische en culturele betekenis van fysionomie in kunst, literatuur en karakteranalyse.

2

Verken Gezichtskenmerken en Emoties

Leer studenten over verschillende gelaatstrekken en hun associatie met specifieke emoties of persoonlijkheidskenmerken op basis van fysiognomieprincipes. Geef voorbeelden en visuele referenties om studenten te helpen de relatie tussen gezichtsuitdrukkingen en emoties te begrijpen.

3

Analyseer Beroemde Personages en Kunstwerken

Analyseer beroemde personages uit de literatuur of kunstwerken die fysionomieprincipes bevatten. Begeleid leerlingen bij het identificeren en bespreken van hoe specifieke gelaatstrekken bijdragen aan de karakterisering of emotionele expressie in deze werken.

4

Function Host is not Running.

Function host is not running.
5

Function Host is not Running.

Begeleid leerlingen bij het opnemen van fysionomieprincipes in hun artistieke werken, zoals schilderijen, illustraties of sculpturen. Moedig leerlingen aan om te onderzoeken hoe verschillende gelaatstrekken en uitdrukkingen specifieke emoties kunnen oproepen of betekenis kunnen overbrengen in hun kunstwerken. Bied mogelijkheden voor experimenten en creatieve expressie met behulp van verschillende media en technieken.

6

Reflecteer en Evalueer

Faciliteer discussies waarbij studenten reflecteren op hun ervaringen met het toepassen van fysionomie in creatief schrijven of artistieke expressie. Moedig leerlingen aan om de effectiviteit te evalueren van het gebruik van gelaatstrekken om karakterisering te verbeteren, emoties over te brengen of boodschappen over te brengen. Geef constructieve feedback en moedig studenten aan om hun gebruik van fysionomie verder te verfijnen in toekomstige creatieve projecten.

Veelgestelde vragen over fysionomie in de literatuur

Wat zijn de gevaren van het vertrouwen op fysionomie om personages in de literatuur te creëren?

Hoewel fysionomie lezers kan helpen de persoonlijkheid van een personage te begrijpen, kan het ook negatieve stereotypen of vooroordelen versterken. Het associëren van bepaalde fysieke kenmerken met bepaalde karaktereigenschappen kan leiden tot schadelijke aannames en schadelijke vooroordelen in stand houden. Auteurs moeten het gebruik van fysionomie in de literatuur met voorzichtigheid en gevoeligheid benaderen om te voorkomen dat schadelijke stereotypen in stand worden gehouden.

Kan fysionomie worden gebruikt om kritische denkvaardigheden in literatuur aan te leren?

Ja, fysionomie kan worden gebruikt als hulpmiddel om kritische denkvaardigheden in de literatuur aan te leren. Door de fysieke kenmerken en beschrijvingen van personages te analyseren, kunnen studenten symboliek en metaforen in de literatuur leren identificeren en interpreteren. Bovendien kan het analyseren van het gebruik van fysionomie studenten helpen de manieren te herkennen waarop auteurs taal gebruiken om betekenis over te brengen en complexe karakters te creëren.

Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen schadelijke stereotypen in de literatuur te herkennen en te vermijden?

Ouders kunnen hun kinderen helpen schadelijke stereotypen in de literatuur te herkennen en te vermijden door hen aan te moedigen verschillende boeken te lezen met personages met verschillende achtergronden en ervaringen. Ze kunnen ook met hun kinderen discussiëren over de manieren waarop auteurs fysionomie en andere literaire technieken gebruiken om personages te creëren en hoe deze technieken stereotypen of vooroordelen kunnen bestendigen. Ouders kunnen ook vaardigheden op het gebied van kritisch denken modelleren door literatuur te analyseren en de manieren te bespreken waarop karakters worden ontwikkeld.

Wat zijn enkele voorbeelden van klassieke literatuur die fysionomie gebruiken bij karakterontwikkeling?

Klassieke literatuur die fysionomie gebruikt bij de ontwikkeling van personages, omvat toneelstukken van Shakespeare, zoals Macbeth, waar de fysieke kenmerken van de personages vaak worden gebruikt om hun motivaties en persoonlijkheden te suggereren. Andere voorbeelden zijn Jane Austen's Pride and Prejudice, waar de fysieke verschijningen van de personages worden gebruikt om hun sociale status en persoonlijkheidskenmerken te suggereren, en Charles Dickens' Oliver Twist, waar de fysieke kenmerken van de personages worden gebruikt om hun moraliteit te suggereren.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/fysionomie
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office