https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/wereldreligies

Waarom wereldreligie onderwijzen?

Lesgeven over verschillende wereldreligies is een essentieel onderdeel van de studie van wereldgeschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. Veel opvoeders vermijden godsdienstonderwijs uit angst om iemand per ongeluk te beledigen, een religie verkeerd voor te stellen of om de schijn te vermijden de ene reeks religieuze overtuigingen boven de andere te promoten, wat ongepast zou zijn in een seculier onderwijs. Wanneer het echter op een respectvolle, onbevooroordeelde en academische manier wordt onderwezen, is de studie van religie een krachtige manier voor studenten om meer te leren over de wereldgeschiedenis en de geloofssystemen die de menselijke cultuur millennia lang hebben beïnvloed.

Naar schatting beoefent 85% van de wereldbevolking een of andere vorm van religieuze traditie. Studenten moeten leren waarom mensen over de hele wereld verschillende religies beoefenen, waarom het belangrijk voor hen is en welke vieringen, festivals en soorten aanbidding zijn ingebed in hun cultuur. Religies hebben elk aspect van de menselijke geschiedenis beïnvloed, van filosofische ideeën, kunst, muziek, architectuur, maatschappelijke en familietradities tot politiek en recht. Daarom kan het bestuderen van verschillende soorten religies studenten helpen de overtuigingen en motivaties van mensen over de hele wereld te begrijpen, stereotypen te doorbreken en te leiden tot een groter cultureel bewustzijn.

Een belangrijke reden om op religie gebaseerde stereotypen door middel van onderwijs te ontmantelen, is het bestrijden van onverdraagzaamheid en haat tegen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. In 2020 zagen de Verenigde Staten het hoogste niveau van haatmisdrijven in meer dan een decennium, waarvan de meeste werden gemotiveerd door ras of religie. Er is een toename van haatmisdrijven tegen onze joodse, islamitische en sikh-buren. Helaas vinden veel van deze incidenten plaats op scholen. Een andere belangrijke reden om de studie van verschillende religies op te nemen, is om ervoor te zorgen dat al onze studenten met verschillende culturen en religieuze achtergronden zich veilig, gezien, gerespecteerd en opgenomen voelen. Leren over verschillende religies is nuttig voor studenten om de prachtige diversiteit en de vele overeenkomsten die er zijn te begrijpen. We hebben de plicht om onze studenten op te leiden om begrip, respect en tolerantie aan te moedigen om een vreedzamere wereld voor iedereen te creëren.


De symbolen van de 6 grote religies zitten tegen een gele achtergrond. Dit zijn het sikhisme, het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme, de islam en het christendom.

We hebben zes lesplannen die zich richten op de zes grootste wereldreligies: christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme en jodendom. Deze lesplannen omvatten activiteiten over de belangrijkste feiten over elke religie, woordenschat, populaire vakanties, evenals een literatuurverbinding en een biografie-onderzoeksproject om studenten te helpen verder in contact te komen met geschiedenis en hun opleiding. Ze kunnen ook dienen als inspiratiebron om les te geven over andere religies als er ruimte is in het curriculum.

Basis informatie

De les over de belangrijkste feiten over elke religie omvat de plaats en datum van oorsprong, oprichters, heilig boek, items of heilige voorwerpen, belangrijkste overtuigingen of leerstellingen, gebedshuizen, religieuze leiders en bevolking . Dit is een effectieve manier voor leerlingen om de belangrijkste ideeën over elke religie vast te leggen met behulp van afbeeldingen en beschrijvingen. Het is vooral nuttig voor studenten om later te verwijzen, wanneer ze de overeenkomsten en verschillen tussen elke religie analyseren.


Vakanties en festivals

Feestdagen en festivals spelen een belangrijke rol in religieuze tradities. Ze zijn vaak gebaseerd op seizoenen, historische gebeurtenissen, mythen en belangrijke mensen binnen het geloofssysteem, en ze kunnen van invloed zijn op de culturen waarin een religie wordt beoefend, vooral als het de belangrijkste religie in een regio is. Na onderzoek te hebben gedaan naar de belangrijkste feestdagen die binnen een bepaalde religie worden gevierd, kunnen leerlingen hun bevindingen vastleggen in een spinnenkaart.


Religieuze Woordenschat

Wanneer je je verdiept in geschiedenis, nieuwe plaatsen en culturen, is het bekijken van woordenschat een handige manier om het begrip van studenten te vergroten. Sommige termen kunnen in verschillende regio's en religies vergelijkbaar zijn, terwijl andere specifiek zijn voor elke praktijk. Naarmate studenten vertrouwd raken met de woordenschat die verband houdt met de religie die ze bestuderen, kunnen ze belangrijke termen op een spinnenkaart opnemen, waardoor ze het woord ook kunnen visualiseren voor een betere retentie. Deze kunnen ook worden afgedrukt als flashcards of aan de muur worden gehangen als onderdeel van een woordmuur.


Literatuurverbindingen maken

Het gebruik van hardop voorlezen en literatuur is een krachtige manier voor studenten om vertrouwd te raken met de centrale verhalen van een bepaald geloof en om een dieper begrip te krijgen van de oprichters en volgelingen ervan. Bovendien kan het blootstellen van studenten aan literatuur over mensen die anders zijn dan hen ook empathie en begrip bevorderen. Studenten kunnen beter aansluiten bij een diverse groep mensen. Met behulp van een verhalend storyboard kunnen studenten een grafische roman maken die de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal in de juiste volgorde illustreert en beschrijft. Het stelt hen in staat ook verbanden te leggen tussen onderwerpen en literatuur te combineren met geschiedenis. Verhalen kunnen worden gehaald uit religieuze teksten, biografieën, prentenboeken en volksverhalen uit de regio waar de religie vandaan komt.


Biografieën maken

Biografieën zijn een essentieel onderdeel van elke geschiedenis- of sociale wetenschappen-eenheid. Door echte mensen uit een religieuze traditie te onderzoeken, krijgen studenten meer inzicht dat verder gaat dan alleen het onthouden van data en namen, en krijgen ze een meer substantiële kijk op een bepaalde religie en haar volgelingen. Studenten kunnen onderzoek doen en een biografieposter maken die aan de klas kan worden gepresenteerd. Een biografie kan ook een breed scala aan figuren omvatten. Studenten kunnen kiezen of worden toegewezen om mensen te onderzoeken uit een religieuze tekst, historische figuren en zelfs moderne beoefenaars die het geloof hebben beïnvloed.


Vergelijken en contrasteren

Nadat studenten hebben gestudeerd over de verschillende grote wereldreligies zoals het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom en het sikhisme, kunnen ze een vergelijkings- en contrastgrafiek maken die hun diversiteit en overeenkomsten benadrukt . Dit kan een effectieve manier zijn voor studenten om bij te houden wat ze tijdens een eenheid hebben geleerd, of het kan worden gebruikt als een eindbeoordeling. In dit volgende voorbeeld worden tekst en illustraties gebruikt om aan te geven wanneer elke religie is ontstaan, waar hun volgelingen zich over de hele wereld bevinden, hoeveel volgelingen elke religie tegenwoordig heeft en welke belangrijke beelden en overtuigingen met elkaar verband houden. Studenten kunnen zelfs gedetailleerder worden en slechts twee of drie religies vergelijken en contrasteren met behulp van een poster. Dit type opdracht vereist mogelijk meer onderzoek en kan een nuttige basis zijn voor een groter rapport.


Wereldreligie lesplannen

Door het onderwijzen van wereldreligie in combinatie met geschiedenis en sociale studies, kunnen studenten een beter begrip krijgen van de geschiedenis en de regio die ze bestuderen. Het stelt hen ook in staat om grotere en meer medelevende wereldburgers te worden en in contact te komen met een breed scala aan culturen en mensen. Bekijk de volgende bronnen voor gerichte lesplannen!


Boeddhisme
Boeddha zit onder een boom te mediteren. Een duif met een olijftak vliegt op hem af.
Christendom
Een zilveren kruis rust tegen een paarse achtergrond
Hindoeïsme
Hindoeïsme Lesplan
Islam
Een rood boek met de Islamitische maan en de ster wordt over een achtergrond van geel en oranje zonsondergang gelegd.
Jodendom
Een witte Davidster staat tegen een blauwe achtergrond. Er zijn symbolen van het Joodse geloof zoals een boekrol, menora en dreidel eromheen.
Sikhisme
Wat is het Sikhisme? | Sikh Lesplan

Hoe kritisch denken over wereldreligies te bevorderen

1

Creëer een Veilige en Respectvolle Leeromgeving

Creëer een inclusieve en respectvolle klasomgeving waar leerlingen zich op hun gemak voelen om hun gedachten en meningen over wereldreligies te delen. Moedig openheid, actief luisteren en wederzijds respect tussen studenten aan.

2

Introduceer Verschillende Religieuze Perspectieven

Geef een overzicht van verschillende wereldreligies, met de nadruk op hun overtuigingen, praktijken en historische contexten. Presenteer een evenwichtige weergave van verschillende religieuze perspectieven, waardoor studenten de diversiteit binnen en tussen religieuze tradities kunnen verkennen.

3

Stimuleer het Stellen van Vragen en Onderzoeken

Stimuleer kritisch denken door leerlingen aan te moedigen doordachte vragen te stellen over religieuze overtuigingen, praktijken en hun implicaties. Stimuleer een omgeving waarin studenten zich gemachtigd voelen om antwoorden te zoeken, aannames ter discussie te stellen en op feiten gebaseerde discussies aan te gaan.

4

Analyseer Religieuze Teksten en Artefacten

Betrek studenten bij het analyseren van religieuze teksten, artefacten en andere primaire bronnen om een dieper begrip van religieuze praktijken en overtuigingen te ontwikkelen. Moedig ze aan om de historische, culturele en sociale contexten te onderzoeken die religieuze teksten vormen en hoe ze worden geïnterpreteerd.

5

Vergelijk en Contrasteer

Moedig leerlingen aan om verschillende religieuze tradities met elkaar te vergelijken en te contrasteren, waarbij ze overeenkomsten, verschillen en gemeenschappelijke thema's onderzoeken. Begeleid hen bij het identificeren van gedeelde waarden, ethische principes en filosofische perspectieven in verschillende religies.

6

Bevorder Empathie en Perspectief Nemen

Stimuleer empathie en het innemen van perspectieven door studenten aan te moedigen zichzelf in de schoenen van mensen met verschillende religieuze achtergronden te plaatsen. Help hen de impact van religieuze overtuigingen en praktijken op individuen en samenlevingen te onderzoeken, en begrip en waardering voor religieuze diversiteit te bevorderen.

Veelgestelde vragen over het onderwijzen van wereldreligie

Wat is de meest effectieve manier om wereldreligies te onderwijzen in een klaslokaal?

De meest effectieve benadering van het onderwijzen van wereldgodsdiensten in een klaslokaal hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd en achtergrond van de studenten, de doelstellingen van de cursus en de middelen waarover de leraar beschikt. Enkele veelgebruikte strategieën zijn echter het benadrukken van empathie en respect voor verschillende overtuigingen, het verstrekken van nauwkeurige en evenwichtige informatie over verschillende religies, het bevorderen van kritisch denken en analyse, en het betrekken van studenten bij ervaringsgerichte leeractiviteiten zoals het bezoeken van religieuze plaatsen of interactie met leden van verschillende religieuze gemeenschappen. Het is ook belangrijk voor leerkrachten om een veilige en inclusieve klasomgeving te creëren waar leerlingen zich op hun gemak voelen om vragen te stellen en hun eigen perspectieven te delen.

Hoe kunnen leraren ervoor zorgen dat ze gevoelig en respectvol zijn voor alle religieuze overtuigingen en praktijken die in hun klas vertegenwoordigd zijn?

Leraren kunnen ervoor zorgen dat ze gevoelig en respectvol zijn voor alle religieuze overtuigingen en praktijken die in hun klas vertegenwoordigd zijn door een reeks strategieën te volgen. Eerst en vooral moeten ze zichzelf informeren over de verschillende religies die in hun klas vertegenwoordigd zijn om de perspectieven van hun leerlingen te begrijpen en om aannames of stereotypen te vermijden. Leraren moeten vermijden hun persoonlijke overtuigingen of meningen over religie te uiten en moeten inclusieve taal gebruiken die alle religieuze overtuigingen respecteert. Ze moeten een veilige en respectvolle klasomgeving creëren die een open dialoog en discussie over verschillende religieuze overtuigingen en gebruiken aanmoedigt. Leraren moeten zich ook bewust zijn van religieuze praktijken, zoals dieetbeperkingen, gebed en feestdagen, en deze aanpassen. Ze kunnen zelfs gastsprekers uit verschillende religieuze gemeenschappen uitnodigen om hun perspectieven en ervaringen te delen. Het belangrijkste is dat ze de culturele verschillen en diversiteit binnen en tussen verschillende geloofsgemeenschappen erkennen en waarderen. Door deze strategieën te volgen, kunnen leerkrachten een meer inclusieve en respectvolle leeromgeving creëren voor alle leerlingen, ongeacht hun religieuze overtuigingen.

Hoe kunnen leraren controversiële onderwerpen of gevoelige kwesties met betrekking tot wereldreligies behandelen op een manier die objectief en inclusief is?

Om ervoor te zorgen dat hun aanpak objectief en inclusief is bij het behandelen van controversiële onderwerpen of gevoelige kwesties die verband houden met wereldreligies, kunnen leraren een reeks strategieën gebruiken. Ze kunnen ernaar streven een veilige en respectvolle klasomgeving te creëren waar studenten zich op hun gemak voelen om hun perspectieven te delen en vragen te stellen. Leraren moeten ook feitelijke en objectieve informatie geven over controversiële onderwerpen en vermijden hun persoonlijke mening of overtuiging te uiten. Ze moeten ook inclusieve taal gebruiken die alle religieuze overtuigingen respecteert en denigrerende of afwijzende taal vermijden. Het is ook belangrijk om studenten aan te moedigen om verschillende perspectieven kritisch te analyseren en te evalueren en rekening te houden met de historische, sociale en culturele context waarin ze zich hebben ontwikkeld. Bovendien moeten ze verschillende perspectieven en ervaringen in overweging nemen en voorkomen dat ze één enkel verhaal of standpunt presenteren. Een andere benadering is om verschillende bronnen te gebruiken om een evenwichtig en alomvattend perspectief te bieden op controversiële onderwerpen. Docenten kunnen ook gastsprekers uit verschillende religieuze gemeenschappen of academische experts uitnodigen om aanvullende perspectieven en inzichten te geven.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/wereldreligies
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office