https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/wereldreligies

Waarom wereldreligie onderwijzen?

Lesgeven over verschillende wereldreligies is een essentieel onderdeel van de studie van wereldgeschiedenis, aardrijkskunde en cultuur. Veel opvoeders vermijden godsdienstonderwijs uit angst om iemand per ongeluk te beledigen, een religie verkeerd voor te stellen of om de schijn te vermijden de ene reeks religieuze overtuigingen boven de andere te promoten, wat ongepast zou zijn in een seculier onderwijs. Wanneer het echter op een respectvolle, onbevooroordeelde en academische manier wordt onderwezen, is de studie van religie een krachtige manier voor studenten om meer te leren over de wereldgeschiedenis en de geloofssystemen die de menselijke cultuur millennia lang hebben beïnvloed.

Naar schatting beoefent 85% van de wereldbevolking een of andere vorm van religieuze traditie. Studenten moeten leren waarom mensen over de hele wereld verschillende religies beoefenen, waarom het belangrijk voor hen is en welke vieringen, festivals en soorten aanbidding zijn ingebed in hun cultuur. Religies hebben elk aspect van de menselijke geschiedenis beïnvloed, van filosofische ideeën, kunst, muziek, architectuur, maatschappelijke en familietradities tot politiek en recht. Daarom kan het bestuderen van verschillende soorten religies studenten helpen de overtuigingen en motivaties van mensen over de hele wereld te begrijpen, stereotypen te doorbreken en te leiden tot een groter cultureel bewustzijn.

Een belangrijke reden om op religie gebaseerde stereotypen door middel van onderwijs te ontmantelen, is het bestrijden van onverdraagzaamheid en haat tegen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. In 2020 zagen de Verenigde Staten het hoogste niveau van haatmisdrijven in meer dan een decennium, waarvan de meeste werden gemotiveerd door ras of religie. Er is een toename van haatmisdrijven tegen onze joodse, islamitische en sikh-buren. Helaas vinden veel van deze incidenten plaats op scholen. Een andere belangrijke reden om de studie van verschillende religies op te nemen, is om ervoor te zorgen dat al onze studenten met verschillende culturen en religieuze achtergronden zich veilig, gezien, gerespecteerd en opgenomen voelen. Leren over verschillende religies is nuttig voor studenten om de prachtige diversiteit en de vele overeenkomsten die er zijn te begrijpen. We hebben de plicht om onze studenten op te leiden om begrip, respect en tolerantie aan te moedigen om een vreedzamere wereld voor iedereen te creëren.


De symbolen van de 6 grote religies zitten tegen een gele achtergrond. Dit zijn het sikhisme, het hindoeïsme, het jodendom, het boeddhisme, de islam en het christendom.

We hebben zes lesplannen die zich richten op de zes grootste wereldreligies: christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, sikhisme en jodendom. Deze lesplannen omvatten activiteiten over de belangrijkste feiten over elke religie, woordenschat, populaire vakanties, evenals een literatuurverbinding en een biografie-onderzoeksproject om studenten te helpen verder in contact te komen met geschiedenis en hun opleiding. Ze kunnen ook dienen als inspiratiebron om les te geven over andere religies als er ruimte is in het curriculum.

Basis informatie

De les over de belangrijkste feiten over elke religie omvat de plaats en datum van oorsprong, oprichters, heilig boek, items of heilige voorwerpen, belangrijkste overtuigingen of leerstellingen, gebedshuizen, religieuze leiders en bevolking . Dit is een effectieve manier voor leerlingen om de belangrijkste ideeën over elke religie vast te leggen met behulp van afbeeldingen en beschrijvingen. Het is vooral nuttig voor studenten om later te verwijzen, wanneer ze de overeenkomsten en verschillen tussen elke religie analyseren.


Vakanties en festivals

Feestdagen en festivals spelen een belangrijke rol in religieuze tradities. Ze zijn vaak gebaseerd op seizoenen, historische gebeurtenissen, mythen en belangrijke mensen binnen het geloofssysteem, en ze kunnen van invloed zijn op de culturen waarin een religie wordt beoefend, vooral als het de belangrijkste religie in een regio is. Na onderzoek te hebben gedaan naar de belangrijkste feestdagen die binnen een bepaalde religie worden gevierd, kunnen leerlingen hun bevindingen vastleggen in een spinnenkaart.


Religieuze Woordenschat

Wanneer je je verdiept in geschiedenis, nieuwe plaatsen en culturen, is het bekijken van woordenschat een handige manier om het begrip van studenten te vergroten. Sommige termen kunnen in verschillende regio's en religies vergelijkbaar zijn, terwijl andere specifiek zijn voor elke praktijk. Naarmate studenten vertrouwd raken met de woordenschat die verband houdt met de religie die ze bestuderen, kunnen ze belangrijke termen op een spinnenkaart opnemen, waardoor ze het woord ook kunnen visualiseren voor een betere retentie. Deze kunnen ook worden afgedrukt als flashcards of aan de muur worden gehangen als onderdeel van een woordmuur.


Literatuurverbindingen maken

Het gebruik van hardop voorlezen en literatuur is een krachtige manier voor studenten om vertrouwd te raken met de centrale verhalen van een bepaald geloof en om een dieper begrip te krijgen van de oprichters en volgelingen ervan. Bovendien kan het blootstellen van studenten aan literatuur over mensen die anders zijn dan hen ook empathie en begrip bevorderen. Studenten kunnen beter aansluiten bij een diverse groep mensen. Met behulp van een verhalend storyboard kunnen studenten een grafische roman maken die de belangrijkste gebeurtenissen van het verhaal in de juiste volgorde illustreert en beschrijft. Het stelt hen in staat ook verbanden te leggen tussen onderwerpen en literatuur te combineren met geschiedenis. Verhalen kunnen worden gehaald uit religieuze teksten, biografieën, prentenboeken en volksverhalen uit de regio waar de religie vandaan komt.


Biografieën maken

Biografieën zijn een essentieel onderdeel van elke geschiedenis- of sociale wetenschappen-eenheid. Door echte mensen uit een religieuze traditie te onderzoeken, krijgen studenten meer inzicht dat verder gaat dan alleen het onthouden van data en namen, en krijgen ze een meer substantiële kijk op een bepaalde religie en haar volgelingen. Studenten kunnen onderzoek doen en een biografieposter maken die aan de klas kan worden gepresenteerd. Een biografie kan ook een breed scala aan figuren omvatten. Studenten kunnen kiezen of worden toegewezen om mensen te onderzoeken uit een religieuze tekst, historische figuren en zelfs moderne beoefenaars die het geloof hebben beïnvloed.


Vergelijken en contrasteren

Nadat studenten hebben gestudeerd over de verschillende grote wereldreligies zoals het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom en het sikhisme, kunnen ze een vergelijkings- en contrastgrafiek maken die hun diversiteit en overeenkomsten benadrukt . Dit kan een effectieve manier zijn voor studenten om bij te houden wat ze tijdens een eenheid hebben geleerd, of het kan worden gebruikt als een eindbeoordeling. In dit volgende voorbeeld worden tekst en illustraties gebruikt om aan te geven wanneer elke religie is ontstaan, waar hun volgelingen zich over de hele wereld bevinden, hoeveel volgelingen elke religie tegenwoordig heeft en welke belangrijke beelden en overtuigingen met elkaar verband houden. Studenten kunnen zelfs gedetailleerder worden en slechts twee of drie religies vergelijken en contrasteren met behulp van een poster. Dit type opdracht vereist mogelijk meer onderzoek en kan een nuttige basis zijn voor een groter rapport.


Wereldreligie lesplannen

Door het onderwijzen van wereldreligie in combinatie met geschiedenis en sociale studies, kunnen studenten een beter begrip krijgen van de geschiedenis en de regio die ze bestuderen. Het stelt hen ook in staat om grotere en meer medelevende wereldburgers te worden en in contact te komen met een breed scala aan culturen en mensen. Bekijk de volgende bronnen voor gerichte lesplannen!


Boeddhisme
Boeddha zit onder een boom te mediteren. Een duif met een olijftak vliegt op hem af.
Christendom
Een zilveren kruis rust tegen een paarse achtergrond
Hindoeïsme
Hindoeïsme Lesplan
Islam
Een rood boek met de Islamitische maan en de ster wordt over een achtergrond van geel en oranje zonsondergang gelegd.
Jodendom
Een witte Davidster staat tegen een blauwe achtergrond. Er zijn symbolen van het Joodse geloof zoals een boekrol, menora en dreidel eromheen.
Sikhisme
Wat is het Sikhisme? | Sikh Lesplan

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/wereldreligies
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office