https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/sociaal-emotioneel-leren
Sociaal-emotionele Leeractiviteiten

Sociaal en emotioneel leren, of kortweg SEL, is het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om met grote gevoelens om te gaan, relaties aan te gaan, zelfbewustzijn te verwerven, problemen op te lossen, verantwoorde keuzes te maken en doelen te stellen. Bij sociaal-emotionele leeractiviteiten ligt de nadruk ook op open communicatie en empathie. Er zijn vijf belangrijke componenten voor sociaal emotioneel leren: zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoorde besluitvorming. Andere belangrijke sociale verhaalonderwerpen zijn samenwerkingsvaardigheden en een groeimindset.


Studentenactiviteiten voor Sociaal Emotioneel Leren
Essentiële vragen voor sociaal-emotioneel leren

  1. Waarom is sociaal-emotioneel leren zo’n belangrijke vaardigheid om te hebben?
  2. Wat zijn de kerncomponenten van sociaal-emotioneel leren?
  3. Hoe kan sociaal-emotioneel leren leerlingen helpen slagen?

Sociaal-emotioneel leren gebruiken in de klas

Er zijn veel redenen waarom SEL belangrijk is voor de ontwikkeling en groei van een kind als mens. De eerste reden zijn academische prestaties . Kinderen werken hard om zich op schoolwerk te concentreren, en het is belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen, gelukkig zijn en emotioneel goed getraind zijn om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Emotioneel stabiele kinderen hebben minder gedragsproblemen en kunnen beter op school blijven. De tweede reden waarom studenten SEL nodig hebben is de algemene kwaliteit van leven en welzijn . Wanneer studenten expliciet sociale en emotionele vaardigheden aanleren, groeien ze uit tot volwassenen die in staat zijn om met de uitdagingen en stressvolle situaties van het leven om te gaan. De laatste reden is toekomstige carrières en succes op de arbeidsmarkt . Volwassenen worden op het werk voortdurend met uitdagingen geconfronteerd, en het kunnen omgaan met problemen en conflicten is een vaardigheid die alle volwassenen moeten hebben. Dit op jonge leeftijd leren is cruciaal. Empathische, zelfbewuste en communicatieve kinderen groeien uit tot empathische, zelfbewuste en communicatieve volwassenen.

Leerlingen hebben SEL ook nodig om hen te helpen leren omgaan met de verschillende soorten problemen en uitdagingen waarmee ze op een bepaald moment in hun kindertijd mogelijk te maken kunnen krijgen. Vaak verwachten we dat kinderen van nature weten hoe ze met zichzelf moeten omgaan in bepaalde situaties, terwijl ze in werkelijkheid echt de weg moeten worden gewezen. Enkele voorbeelden van dergelijke situaties zijn pesten, racisme, uitsluiting, plagen, misbruik van welke aard dan ook, ongepaste relaties, cyberpesten, gedrag op sociale media en internetveiligheid.

Deze activiteiten richten zich op veel aspecten van sociaal-emotioneel leren, zoals het identificeren van emoties, positieve zelfpraat, hoe je je kunt verontschuldigen, unieke kenmerken en hoe je mindfulness kunt beoefenen. Ze kunnen in grote of kleine groepen worden gedaan, of zelfstandig worden uitgevoerd. Voor meer activiteiten voor Sociaal Emotioneel Leren, bekijk ons ​​lesplan rond Voorlezen!

Veelgestelde vragen over sociaal-emotioneel leren

1

Invoering

Begin met het introduceren van het concept van emotionele expressie en het belang ervan bij sociaal emotioneel leren (SEL). Bespreek de rol van creatieve kunsten (bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, drama) bij het helpen van individuen bij het uiten en begrijpen van hun emoties. Leg de doelstellingen van de les uit: emoties verkennen door middel van creatieve kunsten en emotioneel bewustzijn ontwikkelen.

2

Emotie Onderzoek

Zorg voor een verscheidenheid aan kunstbenodigdheden, zoals kleurpotloden, stiften, papier en klei. Vraag de leerlingen na te denken over een emotie die ze onlangs hebben ervaren en kies er een uit die ze via creatieve kunst willen uiten. Moedig ze aan om met de tekenbenodigdheden een kunstwerk te maken dat die emotie weergeeft, zonder woorden te gebruiken. Geef de leerlingen de tijd om aan hun kunstwerken te werken en benadruk dat er geen goede of foute manieren zijn om emoties via kunst uit te drukken.

3

Kunst Delen en Reflecteren

Laat elke leerling zijn/haar kunstwerk aan de klas presenteren. Vraag hen om de emoties te beschrijven die ze wilden overbrengen en welke uitdagingen ze tijdens het creatieve proces tegenkwamen. Zorg na elke presentatie voor een korte discussie door klasgenoten te vragen hun interpretaties en gevoelens te delen tijdens het bekijken van het kunstwerk. Moedig actief luisteren en respectvolle feedback aan tijdens deze deelsessie.

4

Groepsactiviteit

Organiseer een groepsactiviteit gerelateerd aan creatieve kunst en emotionele expressie. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld laten samenwerken om een gezamenlijke muurschildering te maken of een korte sketch uit te voeren die een scala aan emoties overbrengt. Bespreek de waarde van samenwerking in de creatieve kunsten als een manier om complexe emoties te uiten.

5

Reflectie en Discussie

Leid een reflectieve discussie over de ervaring en vraag de leerlingen wat ze tijdens de les over zichzelf en anderen hebben geleerd. Bespreek hoe creatieve kunst een krachtig instrument kan zijn voor emotionele expressie, empathie en communicatie. Onderzoek eventuele verbanden tussen de gemaakte kunst en situaties uit het echte leven waarin ze soortgelijke emoties hebben ervaren.

6

Huiswerk of Uitgebreide Activiteit

Wijs een huiswerkproject of een uitgebreide activiteit toe om de concepten die in de klas zijn geleerd te versterken. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld vragen een emotioneel kunstdagboek te maken waarin ze regelmatig hun gevoelens uiten via verschillende creatieve media. Geef richtlijnen voor het project en een tijdlijn voor indiening. Benadruk tijdens de les het belang van het respecteren en valideren van de emoties en creatieve uitingen van elke leerling. Zorg voor een ondersteunende en inclusieve klasomgeving waarin leerlingen zich op hun gemak voelen om hun gevoelens en kunstwerken te delen. Deze les helpt leerlingen emotionele intelligentie, zelfbewustzijn en empathie te ontwikkelen en tegelijkertijd hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Veelgestelde vragen over sociaal-emotioneel leren

Kan SEL effectief worden onderwezen aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen?

Ja, SEL is aanpasbaar voor verschillende leeftijdsgroepen. Richt u bij jongere kinderen op fundamentele vaardigheden, zoals het identificeren en beheersen van basisemoties. Voor adolescenten kun je complexere onderwerpen verkennen, zoals relatiedynamiek, verantwoorde besluitvorming en zelfregulering. Het afstemmen van de inhoud op de ontwikkelingsfasen en het gebruik van taal en voorbeelden die bij de leeftijd passen, zijn cruciaal voor effectief onderwijs.

Wat zijn enkele voorbeelden van SEL-gerelateerde scenario's die goed werken in storyboards?

Storyboards zijn uitstekend geschikt voor het illustreren van SEL-scenario's. U kunt bijvoorbeeld een storyboard weergeven waarin een kind een klasgenoot helpt die zich eenzaam of overstuur voelt, waarmee hij empathie en sociaal bewustzijn aan de dag legt. Een ander scenario zou een conflictoplossingssituatie kunnen demonstreren waarin leerlingen actief luisteren en problemen oplossen om een ​​meningsverschil op te lossen, waardoor de belangrijkste SEL-principes worden versterkt.

Zijn er potentiële uitdagingen of valkuilen die u moet vermijden bij het gebruik van storyboards en werkbladen voor het onderwijzen van SEL?

Wanneer u storyboards en werkbladen voor SEL gebruikt, zorg er dan voor dat u de scenario's niet al te complex maakt, omdat dit leerlingen kan verwarren of overweldigen. Zorg ervoor dat scenario's en voorbeelden inclusief zijn en gevoelig zijn voor verschillende achtergronden en ervaringen. Zorg er ook voor dat u duidelijke instructies geeft en een evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en de educatieve inhoud.

Wat zijn enkele belangrijke elementen die in SEL-werkbladen moeten worden opgenomen?

SEL-werkbladen moeten tot nadenken stemmende vragen bevatten die zelfbewustzijn, empathie en probleemoplossing stimuleren. Neem herkenbare scenario's of casestudy's op waarmee leerlingen SEL-vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen. Aansporingen tot zelfreflectie en mogelijkheden voor leerlingen om hun emoties, denkprocessen en mogelijke oplossingen te identificeren zijn sleutelelementen voor effectieve SEL-werkbladen. Duidelijke instructies zijn essentieel om de leerlingen door de oefeningen te loodsen.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/sociaal-emotioneel-leren
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office