Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/bildungsroman-romans


Lesplannen van de Buitenstaanders

Wat zijn Bildungsroman-romans?

Een van de meest populaire vormen van literaire fictie, de romandefinitie van Bildungsroman, geeft de essentie weer van de morele en psychologische groei, volwassenheid en begrip van het karakter over de wereld om hen heen. Veel van de bekendste romans die ooit zijn geschreven, zijn op de een of andere manier Bildungsroman. Een Bildungsroman-roman is in wezen een verhaal over het rijpingsproces van een personage, vooral vanaf de kindertijd; in feite wordt het vaak een coming of age-roman genoemd. Deze romans gaan doorgaans over de vormingsjaren van een hoofdpersoon of jonge hoofdrolspeler, of over hun spirituele groei en opleiding. Hier zijn enkele voorbeelden van bildungsroman-romans die bij veel studenten bekend zijn:


Er zijn veel romans die in de Bildungsroman-categorie vallen en die voor veel studenten misschien bekend in de oren klinken:Evolutie en oorsprong van Bildungsroman

De bildungsroman is een specifiek genre dat zich richt op de psychologische en morele groei van een hoofdpersoon vanaf zijn kindertijd tot volwassenheid, waarbij de persoonlijke evolutie van jeugd naar volwassenheid wordt benadrukt. Het Duitse woord bildungsroman vindt zijn oorsprong in het 18e-eeuwse Duitsland, waarbij Goethe's roman Wilhelm Meister's Apprenticeship vaak wordt aangehaald als het eerste grote voorbeeld van bildungsroman. Vanaf zijn vroege ontwikkeling in de Duitse literatuur verspreidde de bildungsroman zich in de 19e eeuw internationaal en gaf vorm aan het genre van de coming-of-age-romans terwijl het zich uitbreidde over Europa en daarbuiten. Tegenwoordig blijft de typische bildungsroman een populaire vertelvorm, die de universele ervaring van het opgroeien vastlegt door middel van zijn symbolische weergave van de zoektocht van de hoofdpersoon naar identiteit en plaats in de wereld.

Kenmerken van Bildungsroman-romans definiëren

De bildungsroman-definitie verwijst naar een literair genre dat zich richt op de psychologische en morele groei van een protagonist van jeugd tot volwassenheid. Er zijn verschillende bepalende kenmerken en kenmerken die het klassieke voorbeeld van de bildungsroman-vorm illustreren.

 • Belangrijkste ondersteunende personages in Bildungsroman: De betekenis van bildungsroman impliceert een reis van zelfontdekking, en de hoofdpersoon wordt vaak bijgestaan ​​door ondersteunende personages die als gids of folie fungeren. Veelvoorkomende archetypen zijn onder meer de wijze mentor die begeleiding biedt, goede vrienden of collega's die de maatschappelijke druk weerspiegelen, en gezagsdragers die obstakels creëren die de ontwikkeling van de hoofdpersoon op de proef stellen. Deze relaties en interacties vormen de hoofdpersoon tijdens zijn reis naar volwassenheid.

 • Terugkerende thema's in de Bildungsroman-literatuur: Rijping, moraliteit, identiteit en sociale druk zijn thema's die vaak worden onderzocht in voorbeelden van Bildungsroman. Het contrast tussen de onschuld uit de kindertijd en de ervaring van volwassenen staat centraal. Andere veel voorkomende thema's zijn onder meer gezinsdynamiek, het ontwikkelen van ideologieën en intellectuele groei. De innerlijke transformatie van de hoofdpersoon van jeugd naar volwassenheid blijft de primaire focus in plaats van externe gebeurtenissen.

 • Verhalende technieken in Bildungsroman: Deze romans gebruiken technieken zoals kaderverhalen, ingewikkelde achtergrondverhalen en gedetailleerde flashbacks om context te bieden over het verleden en de opvoeding van de hoofdpersoon. Symboliek en terugkerende motieven zijn tijdens de reis verweven om sleutelideeën weer te geven. De structuur volgt de voortgang van het personage, maar houdt zich mogelijk niet aan de chronologische volgorde.

 • Archetypen van hoofdrolspelers in Bildungsroman: De hoofdpersoon is doorgaans een gevoelige, naïeve jongere of jongvolwassene uit de midden- of lagere klasse op zoek naar identiteit. Veel voorkomende typen zijn weeskinderen, studenten, kunstenaars en andere sociale buitenstaanders. Hun bildungsroman-voorbeelden volgen hun avonturen naar onbekende gebieden waar hun wereldbeeld wordt uitgedaagd door nieuwe ideologieën en ervaringen.


Diverse interpretaties van Bildungsroman

Terwijl vroeger in een Bildungsroman-voorbeeld voornamelijk mannelijke hoofdrolspelers op de reis van een stereotiepe held te zien waren, laten hedendaagse interpretaties meer uiteenlopende perspectieven zien. Postmoderne en feministische bildungsromans kunnen zich richten op minderheden, vrouwen of andere gemarginaliseerde groepen met niet-traditionele coming-of-age-verhalen. Variaties zoals de kunstlerroman, of 'kunstenaarsroman', concentreren zich specifiek op de groei van een kunstenaar naar volwassenheid. Bildungsromans zijn ook verder gegaan dan romans naar media als film, tv en graphic novels.

Het genre blijft evolueren en zichzelf opnieuw uitvinden in verschillende culturele contexten. Postkoloniale bildungsromans onderzoeken bijvoorbeeld kwesties als ras, taal en botsende culturen terwijl protagonisten op zoek gaan naar identiteit. De reis van de protagonist naar volwassenheid kan gepaard gaan met het verzoenen van zijn erfgoed met nieuwe omgevingen.

Bildungsroman versus coming-of-age

De bildungsroman- en coming-of-age-genres delen overeenkomsten, maar er zijn verschillen. Terwijl beide zich richten op de overgang van een personage naar volwassenheid, benadrukken bildungsromans de innerlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon versus externe gebeurtenissen. Coming-of-age-verhalen hebben een bredere reikwijdte en kunnen relaties of maatschappelijke kwesties onderzoeken.

Kenmerken

Gemeenschappelijke kenmerken van de bildungsroman zijn onder meer een zoektocht naar identiteit, rijpingsthema's, jeugdige hoofdrolspelers en symbolische/metaforische reizen. Hoofdpersonen worden gevormd door hun relaties, omgeving en maatschappelijke instellingen. De structuur volgt over het algemeen een protagonist vanaf de kindertijd tot aan de volwassenheid in vier hoofdfasen die hun psychologische en morele groei markeren.

Voorbeelden van Bildungsroman-romans variëren van 19e-eeuwse klassiekers als Great Expectations tot meer hedendaagse werken als The Perks of Being a Wallflower, waarin de evolutie van het genre wordt getoond. Bildungsroman-boekvoorbeelden omvatten ook memoires en semi-autobiografische romans die de eigen coming-of-age-ervaringen van de auteur uitbeelden.

Bildungsroman Stadia

De vier stadia van Bildungsroman zijn de roeping, het leerlingwezen, volwassenheid en acceptatie/remedie. Elk markeert een cruciaal punt in de ontwikkeling van de hoofdpersoon.

Fase 1: De oproep

Net als “The Call” in de Heroic Journey spoort de oproep het personage aan op hun reis naar spirituele of psychologische groei. Het personage is vaak ongelukkig met iets in hun huidige leven, en het dwingt hen om elders in de wereld naar antwoorden op hun ongeluk te zoeken.


 1. De hoofdpersoon komt meestal uit een kleine stad of dorp, en ze reizen naar een complexer rijk of naar een grote stad.
 2. De hoofdpersoon moet zich scheiden van zijn familie om een ​​identiteit te verwerven die gescheiden en onderscheidend is.
 3. De hoofdpersoon zoekt naar antwoorden buiten zijn huis.

Fase 2: Het leerlingwezen

Het leerlingwezen is het groeiproces dat het personage doormaakt om volwassenheid en morele verandering te bereiken. Deze fase wordt het leerlingwezen genoemd omdat het personage een opleiding moet volgen weg van zijn oorsprong om te leren en zijn of haar plaats in de samenleving te beheersen.


 1. Onderwijs is cruciaal voor de voortgang van de hoofdpersoon naar volwassenheid.
 2. De hoofdpersoon is vaak teleurgesteld door deze nieuwe wereld, omdat deze niet aan hun verwachtingen voldoet.
 3. De hoofdrolspeler vindt zijn opleiding in de teleurstelling van de nieuwe wereld, en hierdoor kunnen ze met succes volwassen worden en hun eigen identiteit verwerven.

Fase 3: Volwassenheid

Volwassenheid is niet gemakkelijk te bereiken; het is een lang en moeizaam proces, met veel fouten, tests en interne obstakels waarmee het personage te maken krijgt om uiteindelijk volwassen te worden. Ze lopen weg met een nieuw gevoel van zichzelf, en ze weten dat ze nu andere mensen zijn.


 1. De hoofdpersoon bereikt zijn volwassenheid met moeite, en het geeft hen een gevoel van trots dat ze deze hebben verkregen door de beproevingen en obstakels waarmee ze te maken hebben gehad.
 2. De hoofdpersoon ervaart psychologische, morele en/of spirituele groei.
 3. De hoofdpersoon en de lezers accepteren dat ze geen superieur personage zijn: ze zijn gebrekkig, maar ze zijn fundamenteel goed.

Fase 4: Acceptatie en Remedie

In deze fase keert het personage doorgaans terug naar de plaats van herkomst en zal hij zijn nieuwe kennis gebruiken om anderen te helpen. In sommige gevallen zal het personage niet naar huis terugkeren, maar zal hij of zij contact opnemen en proberen een situatie of probleem op te lossen met behulp van de wijsheid die ze tijdens hun reis hebben opgedaan.


 1. De hoofdpersoon keert meestal terug naar de plaats waar hij oorspronkelijk vertrok.
 2. De lezer kan het contrast zien tussen de hoofdpersoon aan het begin van de roman en de persoon die ze zijn geworden zodra ze terugkeren naar de plek waar ze vertrokken.
 3. De hoofdpersoon kan anderen helpen met hun hervonden volwassenheid en wijsheid.

Voorbeeldactiviteit voor het lesgeven in een Bildungsroman-roman

Leraren kunnen het detailniveau en het aantal benodigde cellen voor projecten aanpassen op basis van de beschikbare lestijd, gedifferentieerde leerlingen en bronnen.

Terwijl u een Bildungsroman-roman leest, laat u de leerlingen de verschillende elementen van dit soort literatuur bijhouden en deze opnemen in een voorbeeldsjabloon, zoals hieronder. Laat de leerlingen het tafereel niet alleen uitbeelden, maar ook uitleggen hoe dit het kenmerk van de Bildungsroman-literatuur benadrukt. Het volgende voorbeeld is gemaakt voor de klassieke Bildungsroman-roman van Charles Dickens, Great Expectations , en volgt Pip's reis naar volwassenheid vanaf zijn bescheiden begin in de smidse.


Hoewel deze les voor meerdere leerjaren kan worden gebruikt, staan ​​hieronder voorbeelden van de Common Core Standards voor de groepen 9-10.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme

 • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task

 • ELA-Literacy.RL.9-10.5: Analyze how an author’s choices concerning how to structure a text, order events within it (e.g., parallel plots), and manipulate time (e.g., pacing, flashbacks) create such effects as mystery, tension, or surpriseGerelateerde activiteiten
Bildungsroman-romans Verkennen met Behulp van Storyboards

1

Introduceer Bildungsroman-romans

Begin met het uitleggen van het concept van Bildungsroman-romans aan de leerlingen, en benadruk dat ze zich richten op het volwassen worden van een personage en een reis om volwassen te worden. Geef voorbeelden van bekende Bildungsroman-romans uit de lijst, zoals 'To Kill a Mockingbird' of 'The Catcher in the Rye'.

2

Maak een Storyboard-sjabloon

Geef studenten een storyboard-sjabloon dat uit meerdere cellen of panelen bestaat. Elke cel vertegenwoordigt een sleutelmoment of fase in de reis van de hoofdpersoon door de roman.

3

Analyseer de Stadia van Bildungsroman

Breek de vier fasen van een Bildungsroman-roman af: de roeping, de leertijd, volwassenheid en acceptatie en remedie. Bespreek de kenmerken, uitdagingen en groei die zich in elke fase voordoen. Instrueer studenten om een specifiek aantal cellen toe te wijzen aan elke fase, afhankelijk van de betekenis ervan in de roman.

4

Visualiseer Karakterontwikkeling

Wijs leerlingen een specifieke Bildungsroman-roman toe of laat ze er een kiezen uit de verstrekte lijst. Vraag de leerlingen om de storyboard-cellen in te vullen met illustraties en bijschriften die belangrijke momenten in de ontwikkeling van de hoofdrolspeler weergeven. Moedig hen aan zich te concentreren op emotionele groei, morele dilemma's en ervaringen die de identiteit van de hoofdpersoon vormen.

5

Bildungsroman-romans Vergelijken en Contrasteren

Wijs tweetallen of kleine groepjes leerlingen toe om verschillende Bildungsroman-romans te lezen. Laat ze vergelijkende storyboards maken die overeenkomsten en verschillen in de reizen van de hoofdrolspelers onderzoeken. In hun storyboards kunnen studenten de stadia van Bildungsroman en de lessen die elk personage heeft geleerd visueel weergeven.

6

Denk na Over Persoonlijke Groei

Begeleid leerlingen om na te denken over hun eigen persoonlijke groei en ervaringen. Vraag hen om individuele storyboards te maken met belangrijke momenten in hun leven waarin ze persoonlijke groei hebben doorgemaakt of uitdagingen hebben overwonnen. Moedig leerlingen aan om deze momenten in verband te brengen met de thema's van Bildungsroman-romans, rekening houdend met hoe hun eigen ervaringen aansluiten bij de reis van de hoofdpersoon.

Veelgestelde vragen over Bildungsroman-romans

Wat is de educatieve waarde van het onderwijzen van bildungsroman-verhalen in de klas?

Bildungsroman-verhalen kunnen leerlingen helpen het proces van opgroeien en volwassen worden te begrijpen, wat een normale ervaring is voor jonge mensen. Deze verhalen kunnen ook belangrijke morele en ethische lessen leren, en studenten aanmoedigen om na te denken over hun eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat zijn enkele veelvoorkomende thema's in bildungsroman-verhalen en hoe kunnen docenten leerlingen helpen deze thema's te herkennen en te analyseren?

Bildungsroman-verhalen onderzoeken vaak thema's die verband houden met identiteit, volwassen worden, onderwijs, sociale normen en verwachtingen, en verlies en verandering. Deze thema's staan centraal in de reis van de hoofdrolspeler naar volwassenheid en zelfontdekking. De hoofdrolspeler kan bijvoorbeeld moeite hebben om zijn eigen identiteit te definiëren en deze te verzoenen met maatschappelijke verwachtingen, of aanzienlijke verliezen of veranderingen ervaren die hem dwingen zich aan te passen en te groeien. Docenten kunnen leerlingen helpen deze thema's te identificeren en te analyseren door hen aan te moedigen verbanden te leggen met hun eigen ervaringen van groei en leren, grafische organisatoren en kleine groepsdiscussies te gebruiken om analyse en interpretatie te vergemakkelijken, gescaffolded analyse-activiteiten aan te bieden en verkenning van meerdere perspectieven en contexten. Door zich met deze thema's bezig te houden, kunnen studenten een beter begrip krijgen van het bildungsroman-genre en het complexe proces van opgroeien en volwassen worden.

Wat zijn enkele strategieën om onwillige lezers te betrekken bij bildungsroman-verhalen, en hoe kunnen leerkrachten alle leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan discussies en activiteiten in de klas?

Om onwillige lezers te betrekken bij bildungsroman-verhalen, kunnen docenten leerlingen een verhaal laten kiezen dat aansluit bij hun interesses, of multimediabronnen gebruiken, zoals verfilmingen of audioboeken. Discussies in kleine groepen, een veilige klasomgeving en formatieve beoordelingen kunnen deelname van alle studenten stimuleren. Praktische en creatieve activiteiten kunnen ook studenten aanspreken die moeite hebben met traditionele vormen van analyse. Deze strategieën creëren een inclusieve en boeiende leeromgeving die alle studenten ondersteunt bij hun verkenning van het bildungsroman-genre.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/bildungsroman-romans
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office