https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/protagonist-vs-antagonist


Conflictoplossing Lesplannen

Definitie van hoofdrolspeler

een personage dat de primaire doelen van de plot van een verhaal nastreeft

Antagonistische definitie

een personage dat zich verzet tegen het bevorderen van de primaire doelen van de plot van een verhaal


Wat is een hoofdrolspeler en wat is een antagonist?


De kern van het vertellen van verhalen ligt in de dynamische wisselwerking tussen antagonist en protagonist, een botsing die de energie van het verhaal voedt en uitdagingen met zich meebrengt die de diepte van karakter en veerkracht op de proef stellen. Bij de meeste vormen van storytelling is er een centrale figuur waar het verhaal om draait, en vaak is er iemand of levenloze krachten die hen tegenwerken om hun plannen te dwarsbomen. Zowel antagonist als protagonist belichamen ingewikkelde motivaties die het verhaal vooruit helpen, gelaagde complexiteiten en transformatieve bogen die vitaliteit inbrengen in het ingewikkelde samenspel van conflict en oplossing binnen een verhaal. Hoewel veel studenten het zich misschien niet realiseren, is de kans groot dat ze, als ze de krachten van goed en kwaad kunnen herkennen in een verhaal, een televisieshow, een film, een stripverhaal of een videogame, al de fundamentele verschillen tussen een hoofdpersoon en een personage begrijpen. een antagonist in de literatuur. Definities van hoofdrolspelers en antagonisten helpen bij het vaststellen van het narratieve raamwerk, geven vorm aan de rollen en interacties van de personages en leiden de lezer uiteindelijk door een reis van conflict, groei en oplossing. Populaire voorbeelden van sterke protagonisten en antagonisten zijn onder meer de iconische rivaliteit tussen Sherlock Holmes, de briljante detective, en zijn sluwe aartsvijand, professor Moriarty (de ‘slechterik’), een strijd van verstand die lezers al generaties lang boeit. Een belangrijk kenmerk van een antagonist is het vermogen om het pad van de protagonist uit te dagen. Met die bepalende eigenschap wordt het verschil tussen protagonist en antagonist levendig geïllustreerd; Terwijl de reis van de hoofdpersoon belichaamt dat het verhaal vooruitgaat met groei en transformatie in de karakterboog, ligt de rol van de antagonist in het katalyseren van verandering door middel van oppositie en conflict.

Onderzoek naar de hoofdrolspelerpersoonlijkheid in de literatuur

Het aantal contexten waarin men zou kunnen vragen: "Wat betekent protagonist?" Er zijn er veel, waaronder literatuur, theater, film en televisie, videogames, verhalen uit het echte leven, educatieve settings, zakelijke verhalen, historische verslagen, discussies over persoonlijke ontwikkeling en sociaal commentaar, die elk de dynamische rol van het centrale personage in verschillende vormen van leven benadrukken. verhalen vertellen en menselijke expressie. In de kern is de hoofdpersoon meestal het hoofdpersonage of een ondersteunend personage van het verhaal, en kan worden gezien als de drijvende kracht achter het verhaal, die de essentie van het verhaal vormgeeft en de lezers door een boeiende reis van beproevingen en triomfen leidt. De hoofdpersoon streeft de doelen van de plot van een verhaal na, waardoor hij zich kan onderscheiden van andere hoofdpersonen, mentoren of sidekicks. Een hoofdpersoon staat vaak bekend als de heroïsche hoofdpersoon of de "goede kerel", en is een van de meest gedenkwaardige personages. Hij of zij kan echter ook met tegenzin worden gekozen of cynisch zijn over de hele beproeving, of zelfs een valse hoofdrolspeler zijn! De meeste vertonen gemeenschappelijke kenmerken, waardoor ze zich onderscheiden van de andere karakters:

 • Gedreven door een doel, plicht of nieuwsgierigheid
 • Heeft een herkenbare karakterfout
 • Trouw aan de zaak, familie en bondgenoten
 • Ervaringen veranderen
 • Dapper en moedig
 • Superieure intelligentie of kracht
 • Roept vertrouwen of sympathie op

Het creëren van een meeslepend personage in een meeslepend verhaal gaat verder dan alleen hun daden; het houdt in dat je in de diepten van de persoonlijkheid van de protagonist duikt, waardoor een veelzijdig individu ontstaat dat op persoonlijk niveau resoneert met de lezers. Van de vastberaden en standvastige Katniss Everdeen in 'The Hunger Games' tot de moreel complexe Walter White in 'Breaking Bad': deze voorbeelden van hoofdrolspelers laten het gevarieerde scala aan personages zien die het publiek boeien met hun unieke reizen.

Onderzoek naar de antagonistische persoonlijkheid in de literatuur

De antagonist, ook wel bekend als de 'slechterik' of de slechterik, verzet zich tegen de doelen van de protagonist. Een antagonist staat vaak bekend als de antiheld van het verhaal die het kwaad belichaamt, maar een antagonist kan ook de vorm aannemen van een groep mensen, een instelling, een natuurkracht of een persoonlijk conflict of een tekortkoming die de protagonist moet overwinnen. De betekenis van de antagonist binnen de verhaallijn gaat verder dan een simpele oppositie; ze zijn de belichaming van conflicten, de schaduwen die de hoofdrolspeler uitdagen. Een antagonistische definitie is eenvoudigweg niet compleet zonder de rol ervan te erkennen als de drijvende kracht achter oppositie in een verhaal, waardoor hindernissen worden gecreëerd die de vastberadenheid van de hoofdpersoon op de proef stellen en hun groei katalyseren. De beste manier om de antagonist te begrijpen is door te vragen wie het doel van het verhaal in de weg staat? De antagonist deelt vaak enkele van de meest opvallende eigenschappen als protagonist, zij het om verschillende redenen. De betekenis van de antagonist in een verhaal reikt veel verder dan louter een tegenstander. Gemeenschappelijke kenmerken van veel traditionele antagonisten zijn onder meer:

 • Gedreven door een doel of plicht, of een verlangen om iets te vermijden
 • Heeft een herkenbare karakterfout
 • Trouw aan de zaak, familie en bondgenoten
 • Past zich gemakkelijk aan obstakels en veranderingen aan
 • Heeft een geheim of belangrijke informatie
 • Superieure intelligentie of kracht
 • Roept gevoelens van onbehagen of wantrouwen op

Let op: Soms is de protagonist slecht en de antagonist goed, zoals in Shakespeares toneelstuk The Tragedy of Richard III. De sleutel is altijd om te vragen wie de doelstellingen van het plot bevordert, en wie in de weg staat ? In Richard III is het doel van Richard om de troon te veroveren en vast te houden; hij wordt echter in de strijd verslagen door Henry, de graaf van Richmond, die koning Henry VII wordt en de Tudor-dynastie in Engeland begint. Shakespeare's toneelstuk 'Macbeth' is een klassiek voorbeeld van antagonist versus protagonist, waarin de op macht beluste Macbeth het opneemt tegen de dappere Macduff en de intense botsing tussen ambitie en gerechtigheid laat zien.


Tips voor het maken van antagonist- en hoofdrolspelerpersonages

 • Bij het opstellen van een meeslepend verhaal is het belangrijk om het onderscheid tussen schurk en antagonist te beoordelen; Terwijl de kwade bedoelingen van een slechterik vaak hun daden bepalen, kan de tegenstand van een tegenstander voortkomen uit verschillende motivaties, waardoor de grens tussen goed en kwaad vervaagt.

 • Een antagonistische persoonlijkheid zou een dosis spanning in het verhaal moeten injecteren, omdat personages met tegenstrijdige standpunten en motieven botsen, waardoor vonken ontstaan ​​die de voortgang van het plot voeden.

 • Een voorbeeld van een protagonist versus hoofdpersoon zou duidelijk zijn in de roman 'Gone Girl', waarin Amy Dunne de rol van zowel protagonist als antagonist op zich neemt en de lezers door een psychologisch labyrint van wisselende perspectieven leidt. Wie is de hoofdpersoon in een verhaal? Zij zijn de centrale figuur waar het verhaal om draait en worden geconfronteerd met beproevingen en triomfen die het publiek boeien en de plot vooruit helpen.

 • Wat een goede hoofdrolspeler maakt, is een mix van herkenbare tekortkomingen, overtuigende doelen en een aangeboren vermogen om te evolueren als reactie op uitdagingen, wat resoneert met lezers terwijl ze aan een transformatieve reis beginnen.

 • Antagonistische karaktereigenschappen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van het conflict in het verhaal, omdat hun motivaties, complexiteiten en acties met elkaar verweven zijn om een ​​rijk scala aan uitdagingen te creëren die de hoofdpersoon moet overwinnen.

 • Als je wilt begrijpen hoe je een hoofdpersoon moet schrijven, moet je een multidimensionaal personage creëren, waarbij je hem herkenbare eigenschappen, gebreken en ambities geeft die resoneren met de lezers en de emotionele kern van het verhaal bepalen.

 • Het selecteren van kenmerken van de hoofdpersoon om te benadrukken is een kunst, aangezien auteurs zorgvuldig kwaliteiten kiezen die niet alleen het personage definiëren, maar ook de weg vrijmaken voor persoonlijke groei en zo de evolutie van het verhaal aansturen.

 • De kenmerken van antagonistische persoonlijkheden brengen een breed scala aan motivaties met zich mee, van afgunst en ambitie tot rechtschapen overtuiging, waardoor het verhaal spanning krijgt en een contrapunt vormt voor de reis van de hoofdpersoon.

 • Terwijl het centrale personage de mentaliteit van de hoofdpersoon belichaamt, kan een ander personage een ander perspectief demonstreren, als folie dienen en de groei en transformatie die de hoofdpersoon ondergaat benadrukken.

 • Het verkennen van de kenmerken van protagonisten is een reis naar empathie, terwijl lezers verbinding maken met hun herkenbare kwaliteiten, getuige zijn van hun worstelingen en hun groei aanmoedigen door de uitdagingen die hun verhaal vormgeven.

 • De kwaliteiten van een hoofdpersoon hoeven niet feilloos te zijn; in feite zijn het hun herkenbare onvolkomenheden en kwetsbaarheden die hun reis vaak des te boeiender en inspirerender maken voor lezers.

 • Van antagonist tot protagonist kan de transformatieve boog van een personage een boeiende verkenning bieden van verlossing, groei en de ingewikkelde nuances van moraliteit die het verhaal tot leven brengen.

 • Verschillende soorten protagonisten in de literatuur onthullen een rijk tapijt, variërend van de klassieke held op een epische zoektocht tot de moderne antiheld die door moreel grijze landschappen navigeert, en elk draagt ​​een unieke smaak bij aan de kunst van het vertellen.

Voorbeeld activiteit van protagonist versus antagonist

Hoewel deze activiteit voor meerdere leerjaren kan worden gebruikt, staan ​​hieronder de Common Core State Standards voor de groepen 9-10. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste onderdelen.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text

 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme

 • ELA-Literacy.RL.9-10.6: Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of literature from outside the United States, drawing on a wide reading of world literature

Leerlingen kunnen het nuttig vinden om de belangrijke kenmerken bij te houden van de protagonisten en antagonisten die ze tijdens het lezen identificeren. Gebruik het onderstaande voorbeeld om de leerlingen deze kenmerken tijdens het lezen te laten uitbeelden en analyseren. In het volgende voorbeeld worden Arthur en Mordred uit The Once and Future King gebruikt:


Sjablonen voor protagonist versus antagonist

Storyboard That biedt kant-en-klare sjablonen die u aan uw studenten kunt toewijzen. Alle sjablonen zijn aanpasbaar, waardoor differentiatie eenvoudig wordt!Rubriek: Kenmerken van hoofdrolspeler en antagonist


Hoe Protagonisten en Antagonisten in de Literatuur te Analyseren

1

Identificeer de Hoofdrolspeler en Antagonist

Lees het literaire werk en bepaal de hoofdpersoon of personages die de plot sturen en de doelen van het verhaal nastreven. Identificeer de hoofdrolspeler, die de krachten van het goede of het centrale personage vertegenwoordigt, en de antagonist, die zich verzet tegen de doelen van de hoofdrolspeler.

2

Onderzoek Karaktereigenschappen

Analyseer de kenmerken en eigenschappen van de hoofdrolspeler en antagonist. Zoek naar eigenschappen die hen onderscheiden van andere personages in het verhaal. Overweeg hun motivaties, doelen, tekortkomingen, loyaliteiten en hoe ze reageren op uitdagingen en veranderingen in het hele verhaal

3

Vergelijk en Contrasteer

Vergelijk de eigenschappen van de hoofdrolspeler en antagonist om overeenkomsten en verschillen te identificeren. Zoek naar gedeelde eigenschappen zoals herkenbare karakterfouten, loyaliteit aan een doel of bondgenoten, en intelligentie of kracht. Let ook op hun contrasterende eigenschappen, waaronder mogelijk tegengestelde doelen of perspectieven.

4

Analyseer Karakterontwikkeling

Evalueer hoe de hoofdrolspeler en antagonist evolueren en zich ontwikkelen in de loop van het verhaal. Analyseer hun interacties met andere personages, hoe ze reageren op conflicten en hoe hun motivaties of perspectieven in de loop van de tijd veranderen. Overweeg hoe hun ontwikkeling bijdraagt aan het bevorderen van de plot of het ontwikkelen van het thema van het verhaal.

5

Zorg Voor Tekstueel Bewijs

Ondersteun uw analyse met sterk en grondig tekstueel bewijs. Noem specifieke passages of dialogen uit het literaire werk die de eigenschappen, acties en interacties van de hoofdrolspeler en antagonist laten zien. Gebruik deze tekstuele verwijzingen om uw interpretaties en gevolgtrekkingen over de personages te ondersteunen.

6

Denk na Over de Betekenis

Denk na over de betekenis van de hoofdrolspeler en antagonist in het verhaal. Overweeg de impact die ze hebben op de plot, de onderzochte thema's en de algemene boodschap van het werk. Bespreek hoe hun dynamische relatie het verhaal vormt en lezers aantrekt


Gerelateerde activiteiten van antagonisten en hoofdrolspelers
Veelgestelde vragen over Protagonist versus Antagonist

Wat is een hoofdrolspeler?

Een hoofdrolspeler is de centrale figuur in een verhaal die de doelen van de plot nastreeft. Ze worden vaak de held van het verhaal genoemd en vertonen eigenschappen zoals gedreven worden door een doel of nieuwsgierigheid, een herkenbare karakterfout hebben, loyaal zijn aan de zaak, familie en bondgenoten, verandering ervaren, dapper en moedig zijn en een beroep doen op vertrouwen of sympathie.

Wat is een antagonist?

Een antagonist is het personage of de kracht die in tegenstelling staat tot de doelen van de protagonist. Ze worden vaak de schurk van het verhaal genoemd en kunnen de vorm aannemen van een groep mensen, een instelling, een natuurkracht of een persoonlijk conflict of gebrek dat de hoofdrolspeler moet overwinnen. Gemeenschappelijke kenmerken van antagonisten zijn onder meer gedreven worden door een doel of plicht, een herkenbare karakterfout hebben, loyaal zijn aan de zaak, familie en bondgenoten, zich gemakkelijk aanpassen aan obstakels en verandering, geheime of belangrijke informatie hebben en gevoelens van onbehagen of wantrouwen oproepen.

Wat is het hoofddoel van de antagonist van een verhaal?

Het is vaak bedoeld om de voortgang van de hoofdpersoon te dwarsbomen, hun overtuigingen ter discussie te stellen en een meeslepend conflict te creëren dat het verhaal naar zijn oplossing stuwt. Antagonistische personages injecteren een dynamische dosis conflict en complexiteit in het verhaal, waardoor de hoofdpersoon zijn angsten onder ogen ziet, evolueert en uiteindelijk het traject van het verhaal vormgeeft. Wat is de meest bepalende eigenschap van een antagonistisch personage? Het is het vermogen om een ​​schaduw van uitdaging en complexiteit over het pad van de hoofdpersoon te werpen, waardoor lagen van diepte aan het verhaal worden toegevoegd en de meeslepende dynamiek ervan wordt gestimuleerd.

Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze Engelse taalkunstcategorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/protagonist-vs-antagonist
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office