Catcher In The Rye - Holden Caulfield - Antihero

Oppdatert: 11/16/2017
Catcher In The Rye - Holden Caulfield - Antihero
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
The Catcher in the Rye Lesson Plans

The Catcher in the Rye av JD Salinger

Leksjonsplaner av Kristy Littlehale

JD Salinger beskrev fangeren i ruggen som en roman om "en persons fremmedgjøring i en hjerteløs verden." Faktisk er en av de primære temaene som fremheves i hele Holden Caulfields virvelvindshistorie om mental fordeling, fremmedgjøring. Holden ser ut til å bare knytte seg til barn yngre enn seg selv, de som ennå ikke har blitt arret eller ødelagt av den hjerteløse verden rundt dem. Han isolerer seg i økende grad ved å finne feil med andre (alle er "falske"), blir kastet ut av skolen etter skolen, ødelegger enhver sjanse han har til å etablere et romantisk forhold, og uttrykker sin paranoia og forakt over verden til alle som vil lytte. Denne fortellingen gir leserne et blikk inn i tanken til et tegn hvis verden smuldrer rundt seg, og hans smuldrer med den.
The Catcher in the Rye Lesson Plans

Definere Anti Hero

Av Rebecca Ray

A growing trend in literature, on screen, and on stage has moved to produce more flawed human protagonists. Gone are the days of perfect role models - paragons of virtue who are brave, capable, and who always do the right thing. Instead of these inspirational heroes, many works feature a complementary archetype: the anti hero.


Redderen i Rugen

Storyboard Beskrivelse

Catcher In The Rye Holden Caulfield as an Antihero

Storyboard Tekst

 • INTRODUCTION
 • Hi, I am Holden Caulfield. I am 16 years old and I am currently undergoing mental health treatment.
 • CHARACTER TRAITS
 • ...although I failed 4 out of 5 of my classes, it's not my fault. I have this roommate who has BO and forces girls to sleep with him. I also tend to enhance the truth....
 • DYNAMIC
 • Well, I do have a few issues I need to work out, like not being able to relate to people and my apathy towards reality, especially my future.
 • NEGATIVE TRAITS
 • I never thought my lying and discontent would get me beat up...
 • POSITIVE TRAITS
 • ...but people still like me because I have morals and values; I see people for who they are and not what they are.
 • CONCLUSION
 • Antihero is introduced.
 • The reader begins to see positive and negative character traits.
 • The reader learns that the character is dynamic, often having positive and negative traits.
 • The negitive traits of the protagonist make him an antihero.
 • ...yet his positive attributes give them a redeeming quality.
 • Conclusion: antihero