Superhero

Oppdatert: 5/26/2021
Superhero
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
POW Lesson Plans

Storyboard That som Comic Maker

Av Anna Warfield

En tegneserie er en visuell historie fortalt gjennom bilder. Ordene brukes ofte i en kombinasjon av lydord, fortellerstemme og tekstbobler. Bildene er enkle scener og endringer i handling eller plassering skje ved hjelp av flere celler. Comics får sitt navn fra ordet betyr “morsom”. Ikke alle tegneserier er humoristisk, men navnet i gang med politiske tegneserier og andre bilder som er trykt i aviser som ofte var humoristisk ...
Heroes Lesson Plans

Typer av Heroes i Litteratur

Av Rebecca Ray

Certain protagonists are considered to have universal qualities and these qualities are called archetypes. Archetypes have similar characteristics throughout literature and make unpredictable characters easier to understand. One archetype is the hero - defined as a person who is admired or idealized for courage, outstanding achievements, or noble qualities. However, there is more than one hero archetype.


Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

A super hero has a superhuman ability - Types of Heroes.

Storyboard Tekst

  • Watch out! That lamp is falling!
  • RESCUE!
  • Wow! You can FLY?