Arbeidsark for Tilpasningsfunksjon

Oppdatert: 1/1/2020
Arbeidsark for Tilpasningsfunksjon
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Animal Adaptations Lesson Plan

Dyrtilpasning

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Det er millioner av forskjellige typer levende organismer i verden. Over lange perioder har levende ting utviklet seg, og tilpasset seg for å overleve under forskjellige forhold. Hvis en organisme har en fordelaktig tilpasning, er det mer sannsynlig at de overlever, reproduserer og viderefører den genetiske informasjonen for denne tilpasningen til neste generasjon. Denne ideen, nå kjent som teorien om evolusjon ved naturlig seleksjon, ble definert av den britiske forskeren Charles Darwin.


Tilpasninger

Storyboard Tekst

  • Navn Dato
  • Tilpasningers funksjon
  • Veibeskrivelse: Ved siden av hvert bilde, merk funksjonen til den viste tilpasningen, habitatet (er) tilpasningen ville fungere best i, og alle dyr som kan dele den tilpasningen
  • tilpasning & Funksjon:
  • Dyr og habitat (er):
  • tilpasning & Funksjon:
  • Dyr og habitat (er):
  • tilpasning & Funksjon:
  • Dyr og habitat (er):