Caged Bird: Literary Elements

Oppdatert: 2/6/2021
Caged Bird: Literary Elements
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Caged Bird by Maya Angelou

"Caged Bird" av Maya Angelou

Leksjonsplaner av Lauren Ayube

Publisert i 1983 i Maya Angelous diktsamling Shaker, Why Don't You Sing , "Caged Bird" handler om opplevelsene og livssynene til en gratis fugl kontra en burfugl. Metaforen til de to fuglene illustrerer forskjellen mellom privilegium og makt, og lidelse og motstandskraft. Det symboliserer også forskjellen mellom afroamerikanere og hvite mennesker under Civil Rights Movement.


Caged Bird

Storyboard Beskrivelse

Metafor, personifisering, alliterasjon

Storyboard Tekst

  • METAFOR
  • PERSONIFIKASJON
  • GJENTAKELSE
  • En metafor er når noe er symbolsk for noe annet. Hele diktet er en metafor: den frie fuglen representerer hvite mennesker, og den burede fuglen representerer undertrykte afroamerikanere.
  • Personifisering er når menneskelige egenskaper og handlinger blir gitt til ikke-mennesker. Et eksempel på dette er linjen, "og passatvindene myke gjennom de sukkende trærne." Det er som om trærne sukker i sorg.
  • Gjentakelse er når dikteren bruker det samme ordet eller ordgruppen mange ganger. Et eksempel på dette er: "Og melodien hans blir hørt på en fjern, fjern bakke , for den burede fuglen synger av frihet."
  • "Caged Bird" litterære elementer