Spørsmål om fjernundervisning? Klikk her

Clean water
Oppdatert: 6/21/2018
Clean water
Dette storyboardet ble opprettet med StoryboardThat .com
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:

Rent Vann

Storyboard That er en Guide til Innovasjoner

Lær mer om innovasjoner gjennom storyboards!
Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Beskrivelse

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Storyboard Tekst

  • RENT VANN Rent vann er vann som er renset. Vannrensing er prosessen med å fjerne uønskede stoffer og forurensninger fra vann for å gjøre det desinfisert, rent og trygt til konsum.
Over 14 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family