Cleopatra

Oppdatert: 5/22/2018
Cleopatra
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Cleopatra Biography

Cleopatra

Storyboard That er en Illustrert Guide til Innflytelsesrike Mennesker

Lær mer om personer som har påvirket historien


Ta en titt på noen av våre illustrerte guider!


Storyboard Beskrivelse

Cleopatra | Cleopatra is one of the most famous female rulers in history and was one of the few women of power in antiquity. She was co-regent with her younger brother for years before allying with Caesar, when she took the throne. Cleopatra was responsible for taking back Egypt’s territories as the last active ruler of the Ptolemaic Kingdom.

Storyboard Tekst

  • Cleopatra (70BCE-30BCE) Cleopatra er en av de mest kjente kvinnelige herskerne i historien og var en av de få kvinnene av makt i antikken. Hun var samregent med sin yngre bror i årevis før han var sammen med keiseren da hun tok tronen. Cleopatra var ansvarlig for å ta tilbake Egyptens territorier som den siste aktive linjalen til det ptolemaiske riket.