Debattegenskaper for et Godt Argument

Debattegenskaper for et Godt Argument
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Arbeidsarkgalleri | Storyboard That Arbeidsarkmaler

Malgalleri for Regneark

Se tonnevis av maler for regneark, flygeblader, utdelinger, dekorasjoner, oppgavekort og mer!
Sjekk ut noen av de andre malene våre!


Storyboard Beskrivelse

Debatteark: Egenskaper for et Godt Argument

Storyboard Tekst

  • Navn Dato
  • TITLE:
  • Directions:
  • A ll krav er støttet opp med resonnement, bevis, eller begge deler
  • Premissene er sanne, eller i det minste bevisbare
  • EGENSKAPER AV ET GODT ARGUMENT
  • Konklusjonene følger logisk fra premissene
  • Det er ingen overflødige eller fastlåste konklusjoner
Over 25 millioner storyboards laget
Storyboard That Family