Søk
  • Søk
  • Mine Storyboards

Diskusjon Storyboard - ES - Food Chain

Se Leksjonsplanen
Kopier dette storyboardet
Diskusjon Storyboard - ES - Food Chain
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Leksjonsplaner for Næringskjeden

Næringskjeder og Webs

Av Oliver Smith

Alle levende ting trenger næring. Noen organismer, som planter, skaper sine egne gjennom fotosyntese; andre får i seg næring ved å konsumere andre levende ting. Disse aktivitetene vil hjelpe elevene å lage næringskjeder og forstå hvordan de er annerledes enn næringsnett.
Matkjeder

Storyboard Beskrivelse

Food Chain Diskusjon Storyboard

Storyboard Tekst

  • Sara
  • Alle matkjeder starter med et dyr.
  • Chelsea
  • Alle matkjeder starter med solen.
  • Jose
  • Alle matkjeder starter med en plante.
  • Curtis
  • Noen matkjeder starter med en plante, og noen starter med et dyr.
Over 30 millioner storyboards opprettet