Diskusjon Storyboard - MS - Planteceller

Oppdatert: 12/26/2017
Diskusjon Storyboard - MS - Planteceller
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Basic Cells Lesson Plans

Grunnleggende Celler

Leksjonsplaner av Oliver Smith

Celler er byggesteinene til alle levende ting. Begrepet 'celle' ble først myntet av Robert Hooke på 1500-tallet da han studerte forskjellige gjenstander ved å bruke de nyoppfunnet mikroskopene. I moderne tid, med kraftigere mikroskop, har forskere kunnet se på de forskjellige delene som utgjør cellene til levende ting. Både plante- og dyreceller spiller avgjørende roller i sine respektive organismer. Følgende aktiviteter er designet for å hjelpe elevene til å forstå forskjellen mellom og funksjonene til både plante- og dyreceller.


Grunnleggende Celler

Storyboard Beskrivelse

Plantcelle diskusjon storyboard

Storyboard Tekst

  • Påskeliljen har mindre celler enn treet.
  • Påskeliljen er ikke laget av celler.
  • Træret er laget av mange flere celler enn påskeliljen.
  • Deres DNA er det samme, men de ser annerledes ut.
  • Hva er forskjellen mellom treet og påskeliljen?
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis