Endre franske adjektiver i adverbene
Oppdatert: 8/24/2017
Endre franske adjektiver i adverbene
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
French Adverbs - Mal Example

Bruke Adverb på Fransk

Leksjonsplaner av Bridget Baudinet

Riktig bruk av adverb vil berike studentenes fransk. Ikke bare er adverb viktige for å uttrykke negative ideer, men de legger også detaljer og presisjon til setninger. Når elevene lærer å gjøre adverb til en vanlig del av skriving og tale, kan du vurdere å bruke storyboards for å supplere deres praksis. Følgende aktiviteter vil hjelpe elevene å se hvordan adverb verber samtale ved å bringe setninger til liv.
Franske Adverbene

Storyboard Beskrivelse

Endre franske adjektiver i adverbene

Storyboard Tekst

 • Adj: poli
 • Du er en av de mest kjære, madamoiselle.
 • Adv: poliment Frase: Le gentihomme lui parle poliment.
 • Adj: lånt
 • Adv. Lentement Frase: Nous courons lentement sur la sable.
 • Adj: brillant
 • Adv: brillamment Setning: Les étoilesÉtincelent brillamment.
 • Adj: doux
 • Adv: doucement Setning: Elle Berce le bEB É doucement.
 • Adj: fou
 • 
 • Adv: follement Setning: Il er gravenÉ follement amoureux d'elle.
Over 15 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family