Foliedefinisjon
Oppdatert: 9/1/2017
Foliedefinisjon
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Literary Terms - Character Foil

Folie

Storyboard That er en Illustrert Guide til Litterære Elementer

Lær om litterære termer gjennom storyboards!
Check out some of our illustrated guides!


Storyboard Tekst

  • FOLIE En folie er et tegn som utviser motsatte eller motstridende egenskaper til et annet tegn.
  • Foliepersoner er det helt motsatte av hverandre, som søsken og venner kan være.
Over 15 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family