Fortell av Livet til Frederick Douglass Character Trait Square

Oppdatert: 5/24/2017
Fortell av Livet til Frederick Douglass Character Trait Square
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Narrative of the Life of Frederick Douglass Activities

Fortellelse om Livet til Frederick Douglass, en Amerikansk Slave

Leksjonsplaner av Bridget Baudinet

Fortellingen om livet til Frederick Douglass ble skrevet, som tittelsiden kunngjør, av Frederick Douglass selv og publisert i 1845. Mer enn 250 år senere er fortellingen fortsatt et kraftig arbeid, både for det levende vinduet det gir på øvelsen Av slaveri i det amerikanske sør og for sitt veltalende forsvar av menneskerettighetene. Fortellingen forteller Douglasss livshistorie fra fødselen til hans flukt fra slaveri rundt 20 år. Det leser både som et personlig vitnesbyrd og et nøye utformet argument mot slaveri. Douglasss selvbiografi er som et sterkt supplement til både historie og litteraturklasser.


Fortelling av Life of Frederick Douglass

Storyboard Beskrivelse

Fortell av Livet til Frederick Douglass Karaktertrekk

Storyboard Tekst

  • Devoted Friend
  • For Douglass, den vanskeligste delen om å løpe bort, går etter sine nære venner i Baltimore. Tanken om å være atskilt fra dem gjør at han holder seg bak.