Gedankenexperiment

Oppdatert: 9/8/2017
Gedankenexperiment
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Albert Einstein Biography

Albert Einstein

Storyboard That er en Illustrert Guide til Innflytelsesrike Mennesker

Lær mer om personer som har påvirket historien


Ta en titt på noen av våre illustrerte guider!


Storyboard Beskrivelse

spesiell relativitet Gedankenexperiment

Storyboard Tekst

  • SPESIELL RELATIVITET TANKE EKSPERIMENT Eins tein brukte gedankenexperimente (tankeeksperimenter) for å hjelpe ham med å utvikle noen av hans teorier. I et av disse tankeforsøkene forestillte han meg hvordan to personer, en på et raskt tog og den andre stasjonære på en plattform, ville observere en lysstamp. Einstein postulerte lysets hastighet er det samme for alle observatører i alle retninger. For at dette skulle være sant, måtte andre ting som tid og lengde endre seg. Hans teori om spesiell relativitet fremhever ideen om at tid og avstand ikke er det samme for to observatører hvis de begge beveger seg med en annen relativ hastighet.