Judaism Bio

Judaism Bio
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
En hvit Davidsstjerne er mot en blå bakgrunn. Det er symboler på den jødiske troen som en rulle, menorah og dreidel rundt den.

Hva er Jødedom?

Leksjonsplaner av Liane Hicks

Jødedommen er en av de eldste kontinuerlig praktiserte religionene i verden som har begynt for rundt 4000 år siden. I dag praktiseres jødedommen av rundt 15 millioner mennesker over hele verden. Denne eldgamle religionen var den første som var monoteistisk (tro på en Gud) og er roten til dagens to største religioner, kristendom og islam. Jødedommen og det jødiske folket har en lang og historisk historie som tragisk sett er preget av forfølgelse og eksil, men også motstandskraft og styrke.
Aktiviteter i Verdensreligioner | Hva er Religion?

Underviser i Verdensreligioner

Leksjonsplaner av Liane Hicks

Undervisning om forskjellige verdensreligioner er en viktig komponent for studiet av verdenshistorie, geografi og kultur. Mange lærere unngår å undervise i religioner av frykt for å ved et uhell krenke noen, fremstille feil i en religion, eller for å unngå å fremheve et sett med religiøs tro fremfor en annen, noe som ville være upassende i en sekulær utdannelse. Når de undervises på en respektfull, upartisk og akademisk måte, er studiet av religion imidlertid en sterk måte for studentene å lære mer om verdenshistorien og trossystemene som har påvirket menneskelig kultur i årtusener.


Jødedom

Storyboard Beskrivelse

La elevene lage en biografi -plakat for en viktig skikkelse i jødisk historie

Storyboard Tekst

 • Mordecai
 • (1)King Ahasuerus Banishes Queen VashtiThe story of the young Jewish woman, Esther, who saved her people from a genocidal plot is found in the Book of Esther in the Tanakh.The story begins in ancient Persia around 478 B.C.E. when King Ahasuerus was ruler of a vast Persian empire. However, as the story goes, King Ahasuerus was a vain and irresponsible king who gave lavish parties filled with drinking and eating while he left the running of his Kingdom to his advisors.One day King Ahasuerus grew so angry with his Queen Vashti for refusing to dance for him, that he banished her immediately! He was so bad tempered afterwards that his advisors began to look for a new queen. They searched throughout the kingdom.
 • (3)Haman's Evil PlanOne day Esther's cousin Mordecai overheard of a plot to kill the King. He told Esther of the assassination plot and she was able to warn the king just in time! The king was so grateful to Esther and Mordecai for saving his life. One of the kings advisors was the evil Haman. He was appointed to Prime Minister and because of this new role, he ordered all the people of Persia to bow down to him when he passed. When Haman passed Mordecai and ordered him to bow down in the street Mordecai refused saying, "I am a Jew and we do not bow down to humans, only to God."Haman flew into a rage and strategized a plot to murder not only Mordecai but to murder all the Jewish people living in the Persian Empire!
 • Fra Esters bok: The Young jødiske kvinnen som reddet henne People
 • kong Ahasverus
 • Queen Esther
 • "... Og hvem vet men at du har kommet til din kongelige posisjon for en tid som dette? " - Esther, 4:14
 • (2) Esther Becomes Queen of Persia Esther was an orphan who was raised by her kind cousin Mordecai and his family. They lived in the city of Shushan near the palace. Although Esther and her family were Jewish, the Jewish people had been conquered by the Persian Empire and had been living amongst the Persians for many years ever since. While Esther and her family practiced their Jewish faith at home, they were assimilated and spoke and dressed like Persians. Esther was renowned for her beauty. As soon as the King saw her, he was smitten with her and chose her to be his queen. He did not know that she was Jewish.
 • (4) Esther tar grep Haman overbeviste lett den distraherte kong Ahasveros om å følge planen. Kongen erkjente knapt engang at det bare sa: "gjør som du vil". På grunn av Hamans ondskap og kong Ahasveros 'apati ble det jødiske folket fryktelig dømt til døden. Esther og Mordecai hørte om Hamans forferdelige plan og kom til handling. Mordekai protesterte utenfor murene i palasset mens Ester la en vågal plan om å besøke kongen. E sther fryktet at kongen ville henrette henne for å ha besøkt ham uanmeldt, som var hans måte. Heldigvis var han glad for å se henne. Kongen tilbød å gi henne det hun ville, så Esther ba ham komme til en bankett hun i hemmelighet hadde forberedt neste dag. Etter overdådig fest var kongen så glad at han sa at han ville innfri henne et nytt ønske. Esther ba smart om at han skulle delta på en annen bankett dagen etter.
 • (5) Queen Esther Saves the Jewish People of Persia!The King wanted to honor Mordecai for saving his life. He asked Haman to parade Mordecai through the streets in the finest clothes proclaiming Mordecai's greatness to the city. Haman was furious, as he considered Mordecai to be his lowly enemy. But Haman had to agree. Afterwards, to quell his humiliation and anger, Haman continued with his evil plan by erecting a large gallows outside the palace to hang Mordecai the next day. That was the day of Esther's second banquet. After dining, the King was so pleased with Esther that he told her he would grant her any wish. Esther wished that the King would kill anyone who meant her and her family harm. The King agreed that of course she and her people would be protected. When Esther revealed that Haman was planning her and Mordecai's execution and the death of all the Jews in Persia, the king was shocked! King Ahasuerus ordered for Haman to be executed instead on the same gallows he had built for Mordecai.Everyone rejoiced! The Jews were saved and Mordecai became Prime Minister. While the lazy King was still uninvolved, the kingdom thrived for many years under the leadership of Mordecai and Queen Esther.
 • Haman
 • The Jewish Celebration of Purim!The Jewish holiday of Purim celebrates the story of Esther. On a day when the Jewish people were supposed to be massacred, they were saved instead. Purim celebrates this contrast between utter despair and salvation; of good triumphing over evil. "In the twelfth month, which is the month of Adar, on its thirteenth day . . . on the day that the enemies of the Jews were expected to prevail over them, it was turned about: the Jews prevailed over their adversaries." - Esther 9:1. Purim is celebrated with parties, food, drink, parades, and fancy costumes including masks such as those worn at masquerade balls during the 13th century in Italy.
Over 20 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family