Min Fars Drage Vokabular

Oppdatert: 4/6/2017
Min Fars Drage Vokabular
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Fathers Dragon Lesson Plans

Min fars Dragon av Ruth Stiles Gannett

Leksjonsplaner av Ashley Trudeau

My Father’s Dragon by Ruth Stiles Gannett is an exciting read-aloud for young children. In the story, Elmer Elevator explores Wild Island on a rescue mission to save a baby dragon. He encounters many frightening sights, but his quick thinking and ingenuity prove no match for anyone standing in his way. This funny and creative story will capture the attention of any reader, no matter the age!


Min Fars Drage

Storyboard Beskrivelse

Min Fars Drage Vokabular

Storyboard Tekst

  • RANSEL
  • HOLDE
  • HØYTIDELIG
  • "Det er tre tegn på en fersk invasjon."
  • (N.) En pose med skulderstropper for å bære rekvisita "Natten før min far seilte han lånte farens sekken og han og katten pakket alt veldig nøye."
  • (N). et sted for føring av last på et skip "Min far gjemte seg i lasterommet i seks dager og netter. To ganger ble han nesten fanget når skipet stoppet for å ta på seg mer last."
  • (Adj.) Alvorlig, ikke munter "Den andre tingen som skjedde var at han nesten gikk rett mellom to villsvin som snakket i lav høytidelige hvisker".
  • "Min Fars Dragon" Vocabulary