Monstre på Maple St. Theme

Monstre på Maple St. Theme
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Monstrene Kommer på Maple Street

Monsters forfaller på Maple Street av Rod Sterling

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

The Monsters Are Due on Maple Street var opprinnelig en episode av TV-showet The Twilight Zone fra 1960-tallet, som senere ble gjort til en grafisk roman. Historien tar for seg menneskets natur og paranoia, og er et flott verktøy for å undervise i temaer, leksjoner og moral i klasserommet.
Monsters Forfaller på Maple Street

Storyboard Beskrivelse

Monstre på Maple St. Tema i en Dreiebok

Storyboard Tekst

  • FRYKT OG PARANOIA
  • EKSEMPEL 1
  • EKSEMPEL 2
  • EKSEMPEL 3
  • De første tegn på frykt dukket opp etter Tommy nevnte historien om romvesener. Etter dette punktet, publikum begynte å lete etter en syndebukk.
  • Den andre tegn på paranoia dukket opp når Les' bilen startet. Gruppen, primært ledet av Charlie, begynte å spørre ham som mistenkt.
  • Et tredje tegn er når gruppen slås på Steve, da Charlie. Charlie, i sin tur, klandrer Tommy.
Over 30 millioner storyboards opprettet
Storyboard That Family