Søk
  • Søk
  • Mine Storyboards

Myte Definisjon

Se Leksjonsplanen
Kopier dette storyboardet
Myte Definisjon
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:


Ta en titt på noen av våre illustrerte guider!


Storyboard Beskrivelse

Myter er tradisjonelle historier, spesielt de som dreier seg om et folks tidlige historie eller som forklarer noe naturlig eller sosialt fenomen, og som vanligvis involverer overnaturlige vesener eller hendelser.

Storyboard Tekst

  • MYTHS and MYTHOLOGYMyths are traditional stories, especially ones concerning the early history of a people or explaining some natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events. A collection of and the study of myths is called mythology.
Over 30 millioner storyboards opprettet