Peer Press Decisions Worksheet

Oppdatert: 1/1/2020
Peer Press Decisions Worksheet
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Peer Pressure

Peer Pressure Refusal Ferdigheter

Leksjonsplaner av Patrick Healey

Gjennom en students utdanning vil de mer enn sannsynlig oppleve en form for gruppepress. Å bevæpne studenter med kunnskap og ferdigheter til å nekte negativt gruppepress og støtte positivt gruppepress, vil skape et bedre miljø for alle. Disse aktivitetene, forslagene og innholdet vil hjelpe deg med å få disse viktige meldingene over.


Peer Pressure Refusal Ferdigheter

Storyboard Beskrivelse

Hjelp studentene med å identifisere risikoen og fordelene ved gruppepress, og hvis en av disse oppveier en annen.

Storyboard Tekst

 • Navn Dato
 • Gruppetrykk: Risiko og belønning
 • Veibeskrivelse: Se for deg et scenario der du kan møte gruppepress. Dette kan være noe du forventer at skal skje, men sørg for at det er realistisk . Følg deretter instruksjonene for å vurdere risiko og fordeler ved å si ja og si nei.
 • Liste over minst to fordeler:
 • Liste over minst to risikoer:
 • scenario:
 • Å si "Ja"
 • Liste over minst to fordeler:
 • Liste over minst to risikoer:
 • Å si "Nei"
 • Oppveier risikoen fordelene? Er de verdt det?
 • Er dette et scenario med godt eller dårlig gruppepress, og hvorfor?