Preteritum vs. Imperfect - Avbryte Handlinger
Oppdatert: 4/6/2017
Preteritum vs. Imperfect - Avbryte Handlinger
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Spanish Imperfect Lesson Plans

Spansk Fortid: Preteritum vs. Imperfect

Leksjonsplaner av Lourdes Fernandez

Å lære forskjellen mellom preteritt og ufullkommen tid på spansk er en lang, utfordrende og ofte frustrerende oppgave. Studentene må først mestre vanlige konjugasjoner for hver, og deretter uregelmessighetene. Dernest må studentene forstå det grunnleggende konseptet bak bruk av preteritt kontra bruk av ufullkomne. Følgende aktiviteter har som mål å hjelpe elevene til å forstå disse begrepene og utføre dem i praksis med visuelle hjelpemidler!


Preteritum vs. Imperfect

Storyboard Beskrivelse

Spansk Preteritum vs. Imperfect - Avbryte Handlinger

Storyboard Tekst

 • AVBRUTT
 • AVBRYTE
 • Victor og jeg spilte tennis.
 • vi spilte
 • Vi spilte tennis da det begynte å regne.
 • han startet
 • Han spilte piano.
 • han Spilte
 • Jeg spilte piano når jeg glemte alt!
 • Glemt
 • Swan Lake
 • Swan Lake
 • Susana danset "Svanesjøen".
 • hun danset
 • Susana danset "Svanesjøen" da han snublet i sin diadem.
 • han snublet