Roll of Thunder, Hear My Cry Vocabulary

Oppdatert: 4/6/2017
Roll of Thunder, Hear My Cry Vocabulary
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Roll of Thunder Hear My Cry Lesson Plans

Roll of Thunder, Hear My Cry av Mildred D. Taylor

Leksjonsplaner av Anna Warfield

Thunder roll, Hør min gråte av Mildred D. Taylor forteller historien om Logan-familien når de prøver å beholde sitt land i en overveiende hvit, landlig by i Mississippi. Young Cassie Logan kjemper med måten ting er og måten ting skal være for svarte mennesker i sitt samfunn. Mildred D. Taylor vant Newbery Award i 1977 for dette arbeidet med historisk fiksjon, som er basert på erfaringene fra sin egen familie.


Roll of Thunder, Hear My Cry

Storyboard Beskrivelse

Roll of Thunder, høre mitt rop vokabular aktiviteter timeplaner

Storyboard Tekst

  • SHARECROPPER
  • MAVERICK
  • LYNCH
  • n. en forpakter som betaler leie i avlinger
  • n. noen som viser selvstendighet i tanke og handling
  • v. å straffe for en antatt forbrytelse ved å henge uten rettssak eller juridisk myndighet
  • ORDFORRÅD