Spansk Positiver og Negativer: Fortellende

Oppdatert: 4/29/2017
Spansk Positiver og Negativer: Fortellende
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Spanish Positives Lesson Plans

Positive og Negative ord på Spansk

Leksjonsplaner av Lourdes Fernandez

Positiver og negativer på spansk kan være utfordrende for engelskspråklige å mestre på grunn av en konseptuell forskjell når det gjelder doble og tredoble negativer. Følgende aktiviteter vil hjelpe elevene til å forstå hvordan og når de skal bruke bekreftelse og negasjon og øve på å bruke dem i fortellinger!


Positive og Negative ord

Storyboard Beskrivelse

Gratis Spansk Leksjoner Spansk Negativ-spansk Ordforråd

Storyboard Tekst

  • Siempre = alltid
  • Sí, sí, la representación es mañana ... cómo nei, siempre me pongo un poco nerviosa ...
  • Nadie = ingen
  • El día empieza raro ... har du ikke lyst til å kjøre bil? Er det ikke mange amigos?
  • Ninguna = nei / ingen / noen
  • Nei, det er ikke noe du trenger når du skal ha det!
  • Al día siguiente ...
  • A llegar a la escuela ...