Søk
  • Søk
  • Mine Storyboards

Cause and Effect in Plot - Template

Se Leksjonsplanen
Kopier dette storyboardet
Cause and Effect in Plot - Template
Storyboard That

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!

Lag ditt eget Storyboard

Prøv det gratis!
Du kan finne denne dreiebok i følgende artikler og ressurser:
Årsak og Virkning i Litteraturen

Undervisning Årsak og Virkning

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

En stor del av enhver historie er årsak- og virkningsforhold som oppstår, spesielt under konflikten og økende handling. Enten man undersøker effektene på hovedpersonen, eller på selve plottet, er det et viktig element i forståelsen av litteratur. Lær mer her!
Sjekk ut noen av våre andre pedagogiske artikler!


Storyboard Beskrivelse

Teach cause and effect with this graphic organizer template! Students will create a cause and effect diagram for any piece of literature

Storyboard Tekst

  • Cause
  • Effect
Over 30 millioner storyboards opprettet