Tragedia Postaci Juliusza Cezara

Tragedia Postaci Juliusza Cezara
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Podsumowanie Juliusza Cezara i Plany Lekcji

Tragedia Juliusza Cezara Williama Szekspira

Plany Lekcji Autorstwa Rebeki Ray

Obawiając się, że Rzym utraci swoją demokrację pod rządami Cezara, Brutus zgadza się zabić swojego przyjaciela w imię Rzymu. Spiskując z innymi senatorami, Brutus i Kasjusz dźgają Cezara na śmierć Cezara w dniu jego koronacji. Juliusz Cezar wypowiada słynne słowa: „Et tu, Brute?” wskazując na jego głębokie poczucie zdrady.
Tragedia Juliusza Cezara

Storyboard Opis

Mapa Znaków Juliusza Cezara

Tekst Storyboardowy

 • Brutus
 • Główny Konflikt:
 • Za lub za Cesarza:
 • Przetrwać ?:
 • Powody:
 • Pierwotnie dla Cezara, ale potem łączy spiskowców.
 • Rozdarty między lojalnością wobec Rzymu i przyjaźń z Cezarem
 • On "kocha Rzym więcej"
 • Cassius
 • Za lub za Cesarza:
 • Przetrwać ?:
 • Powody:
 • Główny Konflikt:
 • Cezar
 • Za lub za Cesarza:
 • Przetrwać ?:
 • Powody:
 • Główny Konflikt:
 • Kask
 • Za lub za Cesarza:
 • Powody:
 • Główny Konflikt:
 • Nie; Popełnia samobójstwo.
 • Wieszcz
 • Za lub za Cesarza:
 • Powody:
 • Główny Konflikt:
 • Antony
 • Za lub za Cesarza:
 • Powody:
 • Główny Konflikt:
 • Portia
 • Przetrwać ?:
 • Za lub za Cesarza:
 • Powody:
 • Calpurnia
 • Za lub za Cesarza:
 • Przetrwać ?:
 • Powody:
 • Flavius ​​i Murellus
 • Za lub za Cesarza:
 • Przetrwać ?:
 • Powody:
 • Przetrwać ?:
 • Główny Konflikt:
 • Przetrwać ?:
 • Główny Konflikt:
 • Przetrwać ?:
 • Główny Konflikt:
Utworzono ponad 25 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina