Tragedia Tematu Juliusza Cezara

Tragedia Tematu Juliusza Cezara
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Podsumowanie Juliusza Cezara i Plany Lekcji

Tragedia Juliusza Cezara Williama Szekspira

Plany Lekcji Autorstwa Rebeki Ray

Obawiając się, że Rzym utraci swoją demokrację pod rządami Cezara, Brutus zgadza się zabić swojego przyjaciela w imię Rzymu. Spiskując z innymi senatorami, Brutus i Kasjusz dźgają Cezara na śmierć Cezara w dniu jego koronacji. Juliusz Cezar wypowiada słynne słowa: „Et tu, Brute?” wskazując na jego głębokie poczucie zdrady.
Tragedia Juliusza Cezara

Storyboard Opis

Tragedia Tematu Juliusza Cezara

Tekst Storyboardowy

  • PERSWAZJA
  • Brutus przekonuje się, że zabicie Cezara leży w najlepszym interesie Rzymu z trzech powodów:
  • POWÓD 1
  • POWÓD 2
  • POWÓD 3
  • Większość ludzi uważa ambicję za zapominanie swoich przyjaciół.
  • Jeśli Cezar miał zostać królem, jego opinie mogły się zmienić. Przecież to dużo mocy.
  • Cezar jest niebezpieczny. Jest jak wąż i musi zostać zabity w jego muszli, zanim wyląduje.
Utworzono ponad 30 milionów scenorysów
Storyboard That Rodzina