Wykres WINOGRONA w Starożytnych Chinach

Wykres WINOGRONA w Starożytnych Chinach
Ten zestaw zdarzeń można znaleźć w następujących artykułach i zasobach:
Działania Starożytnych Chin

Starożytne Chiny

Plany Lekcji Liane Hicks

Starożytne Chiny nazywane są jedną ze światowych kolebek cywilizacji. Chiny mają najdłuższą nieprzerwaną historię na świecie, ponad 3500 lat spisanej historii! Wiele superlatyw można odnieść do starożytnych Chin: mają najwyższe góry! Najdłuższe rzeki! Największy płaskowyż! Najdłuższa ściana! I niektóre z najwcześniejszych imperiów na świecie. Ten przewodnik dla nauczycieli wykorzystuje popularny akronim GRAPES do nauczania o starożytnych cywilizacjach i koncentruje się na geografii, religii, osiągnięciach, polityce, ekonomii i strukturze społecznej starożytnych Chin.
Starożytne Chiny

Storyboard Opis

Ten diagram GRAPE dotyczy starożytnych Chin. Oznacza: G: geografia; R: Religia; O: osiągnięcia; P: Polityka; E: Ekonomia; S: Struktura społeczna. Rozszerzeniem byłoby utworzenie osobnego wykresu dla każdej kategorii w celu rozszerzenia informacji.

Tekst Storyboardowy

 • STAROŻYTNE CHINY
 • GEOGRAFIA
 • sol
 • RELIGIA
 • R
 • OSIĄGNIĘCIA
 • ZA
 • POLITYKA
 • P.
 • GOSPODARKA
 • mi
 • STRUKTURA SPOŁECZNA
 • S
 • Szlachetność: uczniowie, zamożni właściciele ziemscy
 • URZĘDNICY I ŻOŁNIERZE RZĄDOWI
 • CESARZ
 • Chiny to duży kraj położony we wschodniej Azji, podzielony na główne regiony: Chiny zewnętrzne na zachodzie i Chiny wewnętrzne na wschodzie. Zewnętrzne Chiny to Himalaje, Płaskowyż Tybetański i północno-zachodnie pustynie. Wewnętrzne Chiny mają dwie główne rzeki: Huang He (żółtą) na Nizinie Północnochińskiej i Chang Jiang (Jangcy) na południu w dorzeczach Chang Jiang. Rzeki dostarczają wodę dla ludzi, rolnictwa i transportu.
 • Trzy główne religie lub filozofie starożytnych Chin (zwane „trzema filarami” lub trzema drogami) to: taoizm, konfucjanizm i buddyzm. Te religie były filozofiami, które wpływały na sposób życia ludzi, hierarchię społeczną, a także rząd, naukę i sztukę.
 • Starożytne Chiny poczyniły postęp w rolnictwie, nawadnianiu, malarstwie, garncarstwie, architekturze, muzyce, pisarstwie: kaligrafii i poezji, filozofii, astronomii, matematyce, inżynierii. Wynaleźli proch strzelniczy, papier, jedwab, kompas, porcelanę, grafikę. Doskonały w metaloplastyce w brązie. Stworzył ogromne sieci dróg i kanałów prowadzących do „Jedwabnego Szlaku” i systemów obronnych, takich jak Wielki Mur Chiński.
 • W starożytnych Chinach władcy przekazywali władzę członkowi rodziny, zwykle najstarszemu synowi. Rodziny te rządziły potem przez wiele lat, tworząc okres zwany dynastią. Gdy tylko nowa rodzina przejmowała władzę, zaczynała się nowa dynastia. Chińczycy wierzyli, że ich cesarze otrzymali prawo rządzenia na mocy „Mandatu Nieba”.
 • Gospodarka starożytnych Chin opierała się na uprawie ziemi otaczającej rzeki Huang He i Chang Jiang, gdzie uprawiano takie zboża, jak pszenica, proso, ryż, owoce, warzywa i zwierzęta gospodarskie. Rzemieślnicy i rzemieślnicy pracowali z ceramiką, porcelaną, metalami, takimi jak brąz, a później żelazo. Robili papier i jedwab, które następnie sprzedawali kupcy i handlarze. Chiny stworzyły również formę znormalizowanej waluty, Ban Liang.
 • Chiny miały ścisłą hierarchię społeczną z cesarzem i jego rodziną na szczycie, a następnie urzędnikami rządowymi i szlachtą, którzy byli bogatymi właścicielami ziemskimi i uczonymi. Klasa chłopska składała się z rolników, rzemieślników i rzemieślników, a także kupców i handlarzy. Na samym dole hierarchii społecznej byli zniewoleni ludzie, którzy zwykle byli robotnikami, budowniczymi lub służącymi i nie mieli żadnych praw.
 • PEASANCI: RODZINY, PRACOWNICY, RZEŹBA, HANDLOWCÓW
 • OSOBY ZATRUDNIONE
Utworzono ponad 20 milionów scenariuszy
Storyboard That Rodzina