https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/transkontinentálna-železnica/5-týžd
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!
ZAČNITE SVOJU 14-DŇOVÚ BEZPLATNÚ SKÚŠOBNOSŤ TERAZ!

Prehľad Aktivít


5 Ws sú výkonným a jednoduchým spôsobom, ako študenti získať prehľad o téme a lepšie porozumieť. Vytvorením mapy pavúka alebo naratívneho scenára, ktorý predstavuje 5W, môžu študenti demonštrovať svoje vedomosti pomocou stručných popisov a vizuálnych scén. Poskytnutie vizuálu študentom ku každej kategórii pomáha študentom lepšie pochopiť a zapamätať si podrobnosti a dôležitosť témy.

V tejto aktivite študenti vytvoria pavučinovú mapu, ktorá zvýrazní dôležité fakty o stavbe transkontinentálnej železnice . Študenti odpovedia na nasledujúce otázky pomocou odpovedí 1 - 3 viet v rámcoch popisu a vhodných a zmysluplných ilustrácií:

  • Čo bola transkontinentálna železnica?
  • Kto bol zapojený?
  • Kedy bola postavená?
  • Kde to bolo postavené?
  • Prečo bola postavená?
  • Aký to malo dopad na USA a Severnú Ameriku?

Pokyny pre Šablóny a Triedy

(Tieto pokyny sú úplne prispôsobiteľné. Po kliknutí na položku „Kopírovať aktivitu“ aktualizujte pokyny na karte Upraviť zadania.)Do dátumu:

Cieľ: Vytvoriť Spider Mapu zvýrazňujúcu dôležité fakty o transkontinentálnej železnici pomocou 5 W a H (kto, čo, kedy, kde, prečo a ako).

Pokyny pre študentov:

  1. Kliknite na „Spustiť priradenie“.
  2. Pre každú bunku odpovedzte na otázku s 1-3 vetným popisom.
  3. Vytvorte ilustráciu, ktorá predstavuje každú odpoveď, pomocou vhodných scén, postáv a predmetov.
  4. Ušetrite často!

Požiadavky: Odpovedzte na 5 až 6 otázok o transkontinentálnej železnici a ku každej z nich priložte príslušné ilustrácie.

Odkaz na Plán Lekcie


Záhlavie

(Môžete si tiež vytvoriť svoj vlastný na Quick Rubric.)


Rubrika 5Ws & H
Vytvorte pavúčiu mapu alebo graf, ktorý zvýrazňuje 5Ws & H na tému: Kto, čo, kedy, kde, prečo a ako.
Zručný
10 Points
Vznikajúci
6 Points
Potrebuje Vylepšenie
1 Points
Popis
Popis je podrobný a presne odpovedá na otázky Kto, Čo, Kedy, Kde, Prečo a Ako; jasne preukazuje dôkladné pochopenie študenta.
Popis je trochu podrobný a väčšinou odpovedá na otázky Kto, Čo, Kedy, Kde, Prečo a Ako; demonštrovať základné vedomosti študenta.
Popis je neúplný a neodpovedá na otázky Kto, Čo, Kedy, Kde, Prečo a Ako.
Umelecké Zobrazenia
Umenie zvolené na zobrazenie ilustrácií, ako sú scény, postavy a predmety, je vhodné pre danú tému. Čas a starostlivosť sa venuje tomu, aby boli scény čisté, pútavé a kreatívne.
Umenie vybrané na zobrazenie ilustrácií, ako sú scény, postavy a predmety, je väčšinou presné, ale môžu sa vyskytnúť určité slobody, ktoré odvádzajú pozornosť od zadania. Konštrukcie scén sú úhľadné a spĺňajú základné očakávania.
Umenie zvolené na zobrazenie ilustrácií, ako sú scény, postavy a predmety, je príliš obmedzené alebo neúplné.
Anglické Konvencie
Nápady sú organizované. Existuje len málo alebo žiadne gramatické, mechanické alebo pravopisné chyby.
Nápady sú väčšinou organizované. Vyskytli sa gramatické, mechanické alebo pravopisné chyby.
Text storyboardu je ťažko zrozumiteľný.

*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/lesson-plans/transkontinentálna-železnica/5-týžd
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky