https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/slovnej-zásoby-templates

Prispôsobte si Pracovné Listy so Slovnou Zásobou


If you're assigning a vocabulary worksheet template to your students, copy the worksheet to your account and save. When creating an assignment, just select it as a template!


Printable Vocabulary Worksheet Templates!

Make vocabulary building activities fun! Oftentimes, explicit instruction of vocabulary can be dry and boring for students. However, Storyboard That's digital and printable worksheets can spice up any vocabulary lesson!

Vocabulary templates and graphic organizers are used to help students visually organize and keep track of new vocabulary words and their definitions. These templates for vocabulary above are designed to be used digitally or offline. Teachers may customize our free printable blank vocabulary worksheets for their students to enhance their learning on any subject!

Starting a unit or lesson with the key vocabulary that students will see in their readings or presentations aids in overall comprehension and retention. Vocabulary is the foundation of language. Becoming acquainted with new terms and concepts is crucial for students to have a thorough understanding of any unit. Storyboard That's vocab chart templates can help!

Why are Vocabulary Templates Important and How are They Best Used?

Academic achievement in any subject depends on a students' ability to grasp the concepts and apply them. Acquiring an extensive vocabulary is critical in achieving this goal. Educators know that expanding students' vocabulary is the key to expanding their reading comprehension in more advanced texts. However, improving students' vocabulary needs a multi-faceted approach. Most students are visual learners. When students define and illustrate each term using Storyboard That's graphic organizers, they will master the application of it and retain it as part of their lexicon. By illustrating and using new vocabulary words and their definitions students' will increase their understanding of any topic whether it is science, social studies, math or language arts.


Far better than simple vocabulary lists, vocab charts and graphic organizers often have places for students to draw a picture, write a sentence, and use context to help solidify the student’s understanding of the word and its meaning. There are many types of vocabulary templates that get students engaged with the words they are learning. Teachers can choose from different styles of worksheets above such as a vocabulary chart template where students can benefit from graphic organizers such as the Frayer Model which encourages them to not only know the definition of a new term or concept, but also its characteristics, examples and non-examples. Teachers could also use a vocabulary word template where students can focus on one word or concept at a time and demonstrate their understanding by writing the definition, synonyms, adding an illustration and using the word in a sentence. If there are many new and unfamiliar terms to focus on, teachers could provide students with a vocabulary list template that includes all of the terms. They could combine more than one in a sentence and create an illustration that demonstrates the meaning of multiple words. Teachers could also provide students with a more generic vocabulary sheet template that can provide students with more choice on how to demonstrate their understanding.

Other Vocabulary Resources

Storyboard that knows how important it is to integrate explicit instruction of vocabulary within any subject. Visual vocabulary storyboards are a part of many of our units and lesson plans in English language arts, science, social studies and even math! For example, most of our in depth novel study units include a lesson on vocabulary like this one from the popular novel, The Wild Robot.

When studying about new places, people and events in social studies, students are bound to come across new and unfamiliar words. That is why most of our social studies units include a vocabulary building activity like this one in our unit on the American Revolution.

Science teachers know that student success depends on their ability to integrate brand new words and concepts into creating hypotheses and conducting experiments in class. All of our science lesson plans were created by veteran science educators with this in mind which is why most include visual vocabulary boards like this one for States of Matter.

Many language learning programs are focused on the immersion method which is widely considered to be the most effective way to learn a foreign language. However, within this method is a need to explicitly teach new vocabulary for future application. Storyboard That has many lessons and applications for teaching vocabulary for English language learners as well as French and Spanish such as this lesson on Food and Restaurant Vocabulary.

For even more ideas, check out this article on vocabulary, this article on vocabulary boards, and our social studies vocabulary worksheets, and even math vocabulary worksheets.


Ako Vytvoriť Pracovný List so Slovnou Zásobou1

Vyberte si Jednu z Vopred Pripravených Šablón Slovnej Zásoby

Máme farebné, čiernobiele, na výšku alebo na šírku šablóny. Pre inšpiráciu si pozrite náš príklad so slovnou zásobou!

2

Kliknite na "Kopírovať šablónu"

Keď to urobíte, budete presmerovaní na tvorcu storyboardu.

3

Pomenujte Pracovný List!

Nezabudnite to nazvať nejako súvisiace s témou, aby ste to v budúcnosti mohli ľahko nájsť.

4

Upravte Svoj Pracovný Hárok

Tu zahrniete pokyny, konkrétne otázky a obrázky a vykonáte akékoľvek estetické zmeny, ktoré by ste chceli. Možnosti sú nekonečné!

5

Kliknite na "Uložiť a ukončiť"

Keď skončíte s pracovným listom so slovnou zásobou, kliknutím na toto tlačidlo v pravom dolnom rohu opustíte panel deja.

6

Ďalšie Kroky

Odtiaľto si ho môžete vytlačiť, stiahnuť ako PDF, priložiť k zadaniu a použiť ho digitálne a ešte viac!Šťastné vytváranie!

Často kladené otázky o šablónach pracovných listov so slovnou zásobou

Môžem použiť šablóny slovnej zásoby pre akýkoľvek predmet?

Určite môžete! Naše šablóny slovnej zásoby sa dajú použiť pre predmety ako spoločenské vedy, veda, čítanie, písanie, matematika a svetové jazyky! Navyše, keďže naše šablóny sú úplne prispôsobiteľné, učitelia ich môžu prispôsobiť veku len niekoľkými kliknutiami.

Ako vytvoriť pracovný list so slovnou zásobou od začiatku?

Máte záujem vytvoriť si vlastný pracovný list so slovnou zásobou od začiatku? Skvelé! Jednoducho postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo „vytvoriť storyboard“. Tým sa dostanete k tvorcovi storyboardu.

  2. Pomenujte pracovný list so slovnou zásobou. Odporúčame vám dať mu podrobný názov, aby ste ho v budúcnosti vedeli nájsť. Kliknite na pokračovať.

  3. Teraz, keď ste v tvorcovi storyboardu, kliknite na tlačidlo „rozloženie“ v pravej ponuke. Môžete si vybrať rozloženie pracovného hárka (8,5 x 11) pre jednoduchú tlač.

  4. Vyberte, či chcete, aby bol pracovný hárok vodorovný alebo zvislý, a kliknite na „OK“.

  5. Ak chcete nájsť zdroje pracovného hárka Storyboard That, kliknite na tlačidlo „pracovné hárky“ v hornom riadku. Ak ste na malej obrazovke, ako je napríklad Chromebook, možno budete musieť stlačiť tlačidlo „viac“, aby ste našli túto možnosť.

  6. Keď ste v tejto kategórii, nájdete všetky druhy aktív, ako sú farebné okraje, grafické organizéry a oveľa viac. Jednoducho presuňte myšou tam, kam chcete, aby sa aktíva umiestnili.

  7. Pozrite si kategóriu „Scény“, kde nájdete ďalšie krásne pozadia vrátane vzorov. Pozrite sa do časti „Bubliny“, kde nájdete nespočetné množstvo spôsobov pridávania textu vrátane voľného textu. Postavy, ktoré vyzerajú ako učitelia alebo študenti, a rozkošné zvieratká nájdete v kategórii „Postavy“. V časti „Infografika“ sú dokonca rozmarné ikony a bannery a pod „Web a drôtové modely“ sú emotikony!

  8. Po vytvorení pracovného listu so slovnou zásobou kliknite na tlačidlo Uložiť a ukončiť.

  9. Vytlačte alebo pridajte úlohu, ktorú môžu vaši študenti dokončiť digitálne!


Ako slovná zásoba ovplyvňuje porozumenie?

Pri čítaní textov na vyššej úrovni v oblasti jazykových umení a spoznávaní nových pojmov v spoločenských vedách, vede a matematike sa študenti musia stretnúť s mnohými novými a neznámymi slovami. Učenie sa novej slovnej zásoby je kľúčom k zlepšeniu čítania s porozumením. Študenti nerozumejú tomu, čo čítajú alebo o čom sa učia, ak nevedia, čo väčšina slov znamená. Explicitná výučba slovnej zásoby je nevyhnutná pre rozvoj dôkladného pochopenia nových konceptov spoločenských štúdií.

Ako môžu učitelia pomôcť študentom s osvojovaním si slovnej zásoby?

Všetci učitelia vedia, že rozvoj slovnej zásoby je základom pre všetky predmety. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu študenti rozšíriť svoju lexiku. Študenti si osvojujú novú slovnú zásobu prostredníctvom oboznámenia sa s jazykom z množstva materiálov na čítanie, diskusií a prezentácií. Je tiež užitočné zobraziť ukážku nových termínov a konceptov, s ktorými sa študenti stretnú, a explicitne naučiť ich definície. Väčšina študentov sú vizuálni študenti a používanie vizuálnych slovných príbehov im pomôže zachovať si informácie pre budúce aplikácie.

Zobraziť všetky šablóny pracovných hárkov!
Zobraziť Všetky Učiteľské Zdroje
*(Spustí sa 2-týždňová bezplatná skúšobná skúška - nie je potrebná kreditná karta)
https://www.storyboardthat.com/sk/vytvoriť/slovnej-zásoby-templates
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všetky práva vyhradené.
StoryboardThat je ochranná známka spoločnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná na úrade USA pre patenty a ochranné známky