Director/DP
Posodobljeno: 12/22/2016
Director/DP
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:

Kako delati s kinematografi

Miguel Cima

Kot režiser, imaš neko vizijo v tvoji glavi. Snemalec je tisti, ki bo vaš vid oživijo z izbiro pravih filtrov, kamere, leče, kotov in tako naprej. Izvedite več o delovnem razmerju v Delo s snemalcem.


Check out some of our other business articles!Snemalna Knjiga Opis

The Filmmaker and the Cinematographer: Director and DP

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Director Talks, DP Sees
  • The Final Shot