Filters
Posodobljeno: 10/10/2017
Filters
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:

Kako delati s kinematografi

Miguel Cima

Kot režiser, imaš neko vizijo v tvoji glavi. Snemalec je tisti, ki bo vaš vid oživijo z izbiro pravih filtrov, kamere, leče, kotov in tako naprej. Izvedite več o delovnem razmerju v Delo s snemalcem.


Check out some of our other business articles!Snemalna Knjiga Opis

Use different filters for different moods

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Soft Focus
  • Sepia
  • Grayscale
  • Diffuse Light