Mary Wollstonecraft Biography

Posodobljeno: 12/24/2018
Mary Wollstonecraft Biography
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Mary Wollstonecraft Biography

Mary Wollstonecroft

Storyboard That je Ilustrirani Vodič za Vplivne Ljudi

Več o osebah, ki so vplivale na zgodovino


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Mary Wollstonecraft Biography | A forerunner of the modern feminist movement, Wollstonecraft challenged social conventions and stereotypes. She is best known for her ‘Vindication of the Rights of Women’, one of the earliest examples of Feminist philosophy.

Snemalna Knjiga Besedilo

  • MARY WOLLSTONECRAFT Kot predhodnica sodobnega feminističnega gibanja je Wollstonecraft izpodbijal družbene konvencije in stereotipe. Najbolj je znana po svoji "Vindikaciji pravic žensk", ki je eden prvih primerov feministične filozofije.
  • Vindikacija Od Pravice Žensk
  • Ženske Študije