Pogledati gor

Pogledati gor
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Poglej gor - Angleški Frazni Glagoli

Angleški Frazni Glagol: To Look Up

Slikovna Enciklopedija Angleških Fraznih Glagolov

Angleški frazni glagoli, kot je "pogledati gor", so zapleteni! Oglejte si našo slikovno enciklopedijo, da študentom ESL pomagate razumeti vsak pomen!


Oglejte si nekaj naših ilustriranih vodnikov!


Snemalna Knjiga Opis

Frazni Glagoli: Pogledati gor

Snemalna Knjiga Besedilo

  • TO LOOK UPTo find a piece of information.Example: Olivia didn't know what what onomatopoeia meant, so her teacher told her to look it up.
  • Look it up in the dictionary!
  • What does "onomatopoeia" mean?
  • TO LOOK UPTo get better. If a situation is looking up, it is improving.Example: Elsie had been very sick in hospital for a week, but things were looking up.
  • You have made an amazing recovery after your accident. Things are really looking up for you.
Ustvarjenih več kot 20 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina