Pogovorni Slovar

Pogovorni Slovar
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Načrti Lekcije Gibanja

Gibanje in Kinematika

Avtor: Oliver Smith

Gibanje znanstveniki preučujejo že tisočletja. Uporaba vizualnih pripomočkov za uvajanje teh konceptov študentom olajša razumevanje in utemeljenost v kinematiki, ki jim lahko pomaga pri številnih drugih dejavnostih in panogah!
Predlog

Snemalna Knjiga Opis

Kinematika - Besedni Pogovor

Snemalna Knjiga Besedilo

 • POSPEŠEK
 • POVPREČNA HITROST
 • V 25 sekundah je tekla 100 metrov.
 • Moja povprečna hitrost je torej 4 m / s!
 • STACIONARNO
 • USTAVI
 • Pospešek je merilo hitrosti spremembe hitrosti, merjeno v m / s2.
 • Povprečna hitrost se izračuna tako, da se celotna razdalja deli s časom, potrebnim za potovanje te razdalje.
 • Če je objekt v mirovanju, se še vedno premika in ne premika.
 • TRENJE
 • Pogovorni Slovar
 • KONČNA HITROST
 • Trenje je sila med dvema drsnima predmetoma, ki nasprotujejo gibanju.
 • Hitrost priključka je največja hitrost, ki jo doseže padajoči predmet. To se zgodi, ko je težina predmeta enak, toda nasprotno, sili.
Ustvarjenih več kot 20 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina