Povzetek Sinteze 2

Povzetek Sinteze 2
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Galerija Delovnih Listov | Predloge za Storyboard That

Galerija Predlog Delovnega Lista

Oglejte si ogromno predlog za delovne liste, letake, izročke, okraske, kartice z nalogami in še več!
Oglejte si še nekatere naše predloge!


Snemalna Knjiga Opis

Predloge delovnega lista Sinteza za pomoč učencem pri sintezi informacij!

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Name Date
  • Summarize Topic #1
  • Summarize Topic #3
  • Summarize Topic #2
  • Directions:
  • TITLE:
  • Analyze Topic #3:
  • Analyze Topic #2:
  • Analyze Topic #1:
  • Synthesize Topics:
Ustvarjenih več kot 30 milijonov snemalnih knjig
Storyboard That Družina