https://www.storyboardthat.com/sl/ustvarite/povzetek-sinteza-delovni-listi
Prilagodite in Uporabite še Danes!

Če to dodelite svojim študentom, kopirajte delovni list v svoj račun in shranite. Ko ustvarjate nalogo, jo izberite kot predlogo!Delovni List za Sintezo Povzetka | Predloge za Povzetek

Kaj je povzetek/sintezni delovni list?

V današnjem svetu smo obdani z ogromno količino informacij. Ne glede na to, ali gre za novice, akademske revije ali objave v družbenih omrežjih, smo nenehno bombardirani z informacijami, ki jih moramo prebaviti in razumeti. Tukaj pride v poštev sinteza informacij. Kaj je torej sintetiziranje informacij? Je proces združevanja več virov informacij za ustvarjanje novega razumevanja teme. To je pomembna veščina, ki lahko učencem pomaga izboljšati svoje sposobnosti bralnega razumevanja in kritičnega mišljenja.

Eden od učinkovitih načinov za učenje študentov, kako sintetizirati informacije, je uporaba delovnih listov. Naši delovni listi od učencev zahtevajo, da parafrazirajo ključne informacije, analizirajo pomembnost teh informacij in sintetizirajo ali naredijo sklep o teh informacijah. Povzetek obravnava eno besedilo, sinteza pa je odgovor na več besedil. Ti delovni listi pomagajo razlikovati med obema in se naučijo, kako učinkovito uporabiti vsako tehniko. Delovni listi za analizo povzetkov in sintezo informacij so zasnovani tako, da študentom pomagajo prepoznati glavne ideje besedila in jih strniti v kratek povzetek. Po drugi strani pa sintetični delovni listi od učencev zahtevajo, da analizirajo več virov informacij in jih sintetizirajo v novo, kohezivno razumevanje teme.

Zakaj so pomembni in kako jih je najbolje uporabiti?

Sinteza povzetka se opira na več kot en vir informacij, da lahko analizira informacije in doseže zaključek. Te naloge je mogoče uporabiti za izdelavo pregledov literature, člankov ali ocen virov. Uporabljajo se lahko tudi v zbirnih dokumentih, kjer morajo pisci pisati o eni temi, pri tem pa črpati iz širokega nabora virov.

Recimo, da vaš razred prebere tri različne članke o prednostih vadbe. Delovni list s povzetkom lahko od njih zahteva, da identificirajo glavne prednosti, omenjene v posameznem članku, in napišejo kratek povzetek vsakega. Sintetični delovni list pa bi lahko od njih zahteval, da analizirajo informacije iz vseh treh člankov in sintetizirajo novo razumevanje koristi vadbe ob upoštevanju vseh treh perspektiv.

Povzetek proti sintezi

To sta dve pomembni veščini, ki ju morajo učenci razviti, da bi učinkovito razumeli in analizirali informacije. Razlika med sintezo in povzetkom je bolj niansirana kot njuna glavna podobnost, ki je, da oba vključujeta zgoščevanje informacij v bolj jedrnato obliko. Med obema so pomembne razlike.

Na primer, predstavljajte si, da berete članek o podnebnih spremembah. Povzetek članka bi lahko rekel:

"Ta članek obravnava učinke podnebnih sprememb na vremenske vzorce in morsko gladino. Trdi, da je za te spremembe v veliki meri odgovorna človeška dejavnost in da so potrebni nujni ukrepi za ublažitev vplivov podnebnih sprememb na okolje in družbo."

To zajame ključne točke članka na jedrnat in preprost način.

Po drugi strani pa sinteza vključuje vzetje več informacij in njihovo združevanje v novo in izvirno celoto. Je način vzpostavljanja povezav med različnimi viri informacij in ustvarjanja nečesa novega in edinstvenega iz njih. Sintezo je mogoče najti v številnih kontekstih, od akademskih raziskovalnih člankov do kreativnega pisanja, in se pogosto uporablja kot način razvijanja novih spoznanj ali idej. Spodnji primeri prikazujejo razlike.

Primer povzetka proti sintezi

Na primer, predstavljajte si, da raziskujete vpliv družbenih medijev na duševno zdravje. Morda boste prebrali številne študije, ki raziskujejo različne vidike te teme, kot so učinki družbenih medijev na samospoštovanje, razmerje med uporabo družbenih medijev in depresijo ter vpliv družbenih medijev na vzorce spanja. S sintezo lahko združite te različne informacije, da razvijete novo razumevanje teme, na primer s spodnjim primerom:

"Družbeni mediji imajo zapleteno povezavo z duševnim zdravjem, študije pa kažejo, da lahko vplivajo na samozavest, prispevajo k depresiji in motijo ​​vzorce spanja. Čeprav ni jasnega soglasja o splošnem vplivu družbenih medijev na duševno zdravje, je jasno, da gre za temo, ki zahteva nadaljnje raziskave in pozornost."

Ta sinteza združuje več delov informacij za ustvarjanje novega in niansiranega razumevanja teme, ki vključuje vpoglede iz več virov.

Oba sta pomembni veščini, ki ju morajo učenci razviti, da bi učinkovito razumeli in analizirali informacije. Obe veščini sta dragoceni v najrazličnejših kontekstih, od akademskega raziskovanja do vsakdanjega življenja, in lahko študentom pomagata bolje razumeti kompleksne ideje in koncepte.

Ustvarjanje uspešnega učnega načrta

Za ustvarjanje uspešnega učnega načrta je pomembno, da začnete z jasnimi učnimi cilji. Ti cilji morajo opisati, kaj bodo učenci sposobni narediti do konca lekcije, na primer: "Učenci bodo sposobni razlikovati med povzetkom in sintezo ter učinkovito uporabiti vsako tehniko."

Ko so učni cilji določeni, lahko začnete načrtovati dejavnosti, ki bodo učencem pomagale doseči te cilje. Eden od učinkovitih načinov poučevanja sinteze je uporaba grafičnih organizatorjev, ki študentom pomagajo organizirati njihove misli in analizirati več virov informacij. Na primer, Vennov diagram se lahko uporablja za primerjavo in razlikovanje informacij iz dveh različnih virov. T-graf se lahko uporablja za primerjavo in primerjavo dveh različnih perspektiv na temo.

Prav tako je pomembno, da v učni načrt vključite različne primarne vire. Primarni viri, kot so izvirni dokumenti ali pričevanja iz prve roke, lahko študentom omogočijo globlje razumevanje teme in jim omogočijo, da si ustvarijo lastna mnenja.

Nenazadnje je pomembno, da otrokom zagotovimo delovne liste za analizo, ki jim pomagajo uporabiti tehnike, ki so se jih naučili. Ti delovni listi morajo od učencev zahtevati, da analizirajo besedilo in identificirajo glavne ideje, podporne podrobnosti in kakršne koli pristranskosti ali predpostavke, ki so prisotne v besedilu.

Na spletu je na voljo veliko brezplačnih delovnih listov za povzetke in delovnih listov za sintezo informacij, ki lahko učiteljem pomagajo pri ustvarjanju učinkovitih in podrobnih učnih načrtov. Te delovne liste je mogoče prilagoditi potrebam vsakega razreda in jih je mogoče uporabiti za utrjevanje veščin, ki so se jih učili v razredu.

Skratka, sintetiziranje informacij je pomembna veščina, ki lahko otrokom pomaga postati boljši bralci in kritični misleci. Z uporabo delovnih listov, grafičnih organizatorjev, primarnih virov in delovnih listov za analizo lahko učitelji ustvarijo učinkovite učne načrte, ki učijo njihov razred, kako sintetizirati informacije iz več virov in ustvariti novo razumevanje teme.

Načrtovanje delovnega lista

  1. Določite besedilo ali temo: izberite besedilo ali temo, za katero želite, da jo vaš razred povzame ali sintetizira.
  2. Določite namen: Odločite se za namen delovnega lista. Ali gre za preverjanje razumevanja ali za spodbujanje kritičnega mišljenja in analize?
  3. Prepoznajte glavne ideje: Prepoznajte glavne ideje ali teme besedila ali teme. To vam bo pomagalo ustvariti pozive ali vprašanja za delovni list.
  4. Določite format: Odločite se za format. Ali bo to pisni odgovor ali vizualna predstavitev, kot je snemalna knjiga ali miselni zemljevid?
  5. Ustvarite pozive ali vprašanja: Ustvarite pozive ali vprašanja, ki študente vodijo pri povzemanju ali sintetiziranju informacij. Ti naj bodo jasni in jedrnati ter spodbujajo kritično mišljenje in analizo.
  6. Zagotovite gradbeni oder: Zagotovite gradbeni oder za študente, ki morda potrebujejo dodatno podporo. To lahko vključuje uporabo sintetičnih grafičnih organizatorjev, začetnih stavkov ali stavčnih okvirjev.
  7. Popravi in ​​uredi: po potrebi preglej in popravi. Prepričajte se, da so pozivi ali vprašanja jasni in da je oblika primerna za nalogo.
  8. Uporabite kot učni pripomoček: uporabite delovni list kot učni pripomoček za utrjevanje pomembnih konceptov in veščin. Zagotovite povratne informacije študentom in uporabite njihove odgovore za usmerjanje prihodnjih navodil.

Če sledite tem korakom, lahko ustvarite učinkovite delovne liste, ki pritegnejo in izzivajo vaše učence, hkrati pa podpirajo njihovo učenje.


Kako Narediti Povzetek in Sintezni Delovni List

1

Izberite eno od Vnaprej Pripravljenih Predlog

Na izbiro imamo veliko predlog. Za navdih si oglejte naš primer!

2

Kliknite na "Kopiraj predlogo"

Ko to storite, boste usmerjeni k ustvarjalcu snemalne knjige.

3

Poimenujte Svoj Delovni List!

Ne pozabite ga poimenovati, kar je povezano s temo, da ga boste v prihodnje zlahka našli.

4

Uredite Svoj Delovni List

Tukaj boste vključili navodila, specifična vprašanja in slike ter naredili kakršne koli estetske spremembe, ki jih želite. Možnosti so neskončne!

5

Kliknite "Shrani in zapusti"

Ko končate z delovnim listom, kliknite ta gumb v spodnjem desnem kotu, da zapustite snemalno knjigo.

6

Naslednji Koraki

Od tu lahko natisnete, prenesete kot PDF, priložite nalogi in uporabite digitalno in še več!


Še več virov Storyboard That in brezplačnih natisovSrečno ustvarjanje!


Pogosto Zastavljena Vprašanja o Povzetkih in Sinteznih Delovnih Listih

Kaj je sinteza informacij in kakšna je razlika med sintezo in povzetkom?

Sintetiziranje informacij vključuje združevanje več virov za ustvarjanje novega, integriranega razumevanja. Presega samo povzemanje z analizo vsakega vira in povezovanjem točk, da ustvari nekaj novega. Ključna razlika med obema je, da sinteza ustvari nekaj novega s kombiniranjem informacij iz več virov, medtem ko povzetek zgosti informacije iz enega vira v kratko izjavo.

Kako se lahko delovni listi za povzetek in sintezo uporabljajo pri pouku?

Ti delovni listi so dragoceno orodje za spodbujanje učenja študentov. Lahko izboljšajo bralno razumevanje, razvijejo sposobnosti kritičnega mišljenja, okrepijo učne cilje in ocenijo razumevanje učencev. S prepoznavanjem glavnih idej besedila in sintetiziranjem informacij iz več virov lahko učenci ustvarijo novo razumevanje teme in podprejo svoje argumente z dokazi. Delovne liste je mogoče prilagoditi potrebam različnih učencev in so učinkoviti za spodbujanje učenja v različnih učnih stilih.

Kakšne so prednosti uporabe snemalnih knjig za poučevanje povzetka in sinteze?

Storyboards nudijo številne prednosti za poučevanje. Zagotavljajo vizualne predstavitve, ki pomagajo pri razumevanju in pomnjenju ključnih konceptov, ustvarjalno pritegnejo študente, omogočajo sintezo iz več virov, razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja in spodbujajo sodelovanje med študenti. Storyboards ponujajo vznemirljivo in privlačno okolje v razredu, ki lahko podpira učenje učencev in je prilagojeno različnim učnim preferencam.

Pri katerih akademskih predmetih je lahko koristna uporaba povzetkov in sinteznih delovnih listov ter snemalnih knjig?

Te delovne liste in snemalne knjige je mogoče uporabiti pri različnih predmetih za izboljšanje sposobnosti kritičnega razmišljanja učencev in razumevanja zapletenih konceptov. Primeri vključujejo ELA, kjer lahko učenci povzemajo romane in članke, družboslovje, kjer lahko študentje sintetizirajo informacije iz primarnih in sekundarnih virov, naravoslovje, kjer lahko študentje vizualizirajo podatke za prepoznavanje vzorcev, in matematiko, kjer lahko študentje ustvarjajo vizualne predstavitve besednih težav.

Oglejte si vse predloge delovnih listov!
Oglejte si vse Učiteljske Vire
*(To bo začelo 2 teden brezplačnega preizkusa - nobena kreditna kartica ni potrebna)
https://www.storyboardthat.com/sl/ustvarite/povzetek-sinteza-delovni-listi
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Vse pravice pridržane.
StoryboardThat je blagovna znamka družbe Clever Prototypes , LLC in registrirana pri Uradu za patente in blagovne znamke ZDA