https://www.storyboardthat.com/sl/ustvarite/2d-oblike-delovni-listi

Prilagodite Delovne Liste 2D Oblik


Če to dodelite svojim študentom, kopirajte delovni list v svoj račun in shranite. Ko ustvarjate nalogo, jo izberite kot predlogo!2D-shapes-example

Raziskovanje geometrije z delovnimi listi 2D oblik

Vključitev delovnih listov za geometrijo z 2D figurami v vaše ure matematike je fantastičen način za poučevanje mladih o osnovnih oblikah, njihovih lastnostih, simetriji in še več. Ta privlačna, izobraževalna orodja pomagajo otrokom ustvariti globoko razumevanje geometrije in postavljajo temelje za naprednejše matematične koncepte v prihodnosti.

Izobraževalne prednosti delovnih listov 2D Shape za vrtec

Geometrijski delovni listi, ki se osredotočajo na 2D figure, so ustrezni in zelo uporabni v izobraževalnih okoljih iz več prepričljivih razlogov.

 • Osnova geometrije: 2D figure služijo kot temeljni gradniki geometrije. Razumevanje teh formacij je bistveno za razumevanje naprednejših geometrijskih konceptov, kot so koti, poligoni in prostorski odnosi.

 • Vizualno učenje: Mnogi učenci se vizualno učijo in delovni listi z 2D oblikami nudijo vizualno sredstvo za poučevanje geometrije. Vizualni pripomočki, kot so diagrami, izboljšajo razumevanje in zadrževanje geometrijskih konceptov.

 • Praktično učenje: Delovni list delovnega lista za prepoznavanje oblik pogosto vključuje praktične dejavnosti, ki učence vključijo v risanje, barvanje, rezanje in lepljenje oblike. Te taktilne izkušnje pomagajo utrditi njihovo razumevanje oblike in njenih lastnosti.

 • Progresivno učenje: Brezplačne delovne liste z 2D oblikami za vrtec, ki jih je mogoče natisniti, je mogoče prilagoditi različnim stopnjam in sposobnostim, od vrtca do višjih razredov osnovne šole. Lahko uvedejo osnovno obliko in postopoma napredujejo do bolj zapletenih konceptov, pri čemer se prilagajajo razvojnim stopnjam učencev.

 • Reševanje problemov: Delovni list lahko vključuje naloge za reševanje problemov, ki učence spodbujajo, da uporabijo svoje znanje o 2D figurah v realnih scenarijih. To spodbuja kritično mišljenje in praktično uporabo geometrijskih veščin.

 • Ocenjevanje in povratne informacije: učitelji lahko uporabljajo delovne liste z dvodimenzionalnimi figurami za formativno in sumativno ocenjevanje, da ocenijo razumevanje učencev. Delovni list lahko nudi priložnosti za prepoznavanje področij, kjer vaš razred morda potrebuje dodatno podporo ali obogatitev.

 • Diferenciacija: Delovne liste o simetričnih črtah v 2D oblikah je mogoče prilagoditi tako, da ustrezajo posebnim potrebam različnih učencev. Učitelji lahko prilagodijo zapletenost vprašanj ali zagotovijo dodatna navodila, da se prilagodijo posameznim učnim stilom in sposobnostim.

 • Učenje doma: Poleg uporabe v razredu so delovni listi z dvodimenzionalnimi oblikami primerni za domače naloge in delovne liste za vadbo, kar omogoča učenje za utrjevanje prepoznavanja oblik ali prepoznavanje različnih konceptov oblik, na primer, in vključitev staršev v izobraževalni proces.

 • Ustvarjalno izražanje: Delovni list lahko vključuje ustvarjalne dejavnosti, kot je umetnost oblikovanja ali zgodbe o oblikah, ki spodbujajo umetniško izražanje in hkrati utrjujejo koncepte geometrije.

 • Priprava na napredno matematiko: Obvladanje 2D figur je osnova za napredne matematične teme, kot so geometrija, trigonometrija in račun. Močna osnova geometrije je bistvena za uspeh pri matematiki na višji ravni.

Ideje za dejavnosti na delovnem listu

 • Shape Scavenger Hunt (Vrtec): Vaš razred naj poišče vsakodnevne predmete v svoji okolici, ki se ujemajo z dano obliko, in ustvarite osebno zbirko oblik.

 • Razvrščanje oblik (Identifikacija oblik): Vaš razred naj izreže figure in jih razvrsti na podlagi atributov, kot so stranice ali koti, ter ustvari označen plakat. Delovni listi za prepoznavanje oblik so primerni za učence različnih starostnih skupin in razredov, zaradi česar so prilagodljivi tako izobraževanju v zgodnjem otroštvu kot učnim načrtom za osnovno šolo.

 • Shape Art (Vrtec): Mladi učenci rišejo ustvarjalne slike ali dizajne samo z uporabo osnovne 2D oblike, kar jim omogoča vadbo fine motorike z risanjem.

 • Uganke o oblikah (vrtec): Otroci rešujejo uganke o osnovnih oblikah na delovnem listu tako, da narišejo ali poimenujejo ujemajočo se obliko.

 • Raziskovanje oblik: Otroci uredijo oblike, ki jih je mogoče natisniti, da tvorijo sestavljeno obliko in opišejo atribute.

 • Zgodba o obliki: Otroci sestavijo kratko zgodbo, v kateri so liki in predmeti predstavljeni z 2D obliko.

 • Transformacije oblik: Vaš razred naj izreže in prerazporedi oblike, da ustvari novo obliko ali vzorce, pri čemer razpravlja o transformacijah.

 • Symmetry Challenge (Lines of Symmetry in 2D Shapes): Otroci prepoznajo in narišejo črte simetrije na obliki ter raziskujejo koncept simetrije.

 • Plakat z lastnostmi oblike (delovni listi z lastnostmi 2D oblik): študentom dodelite določeno obliko, da naredijo plakat, ki prikazuje njene lastnosti (npr. koliko stranic). To je odlična naloga, ki ponuja priložnost za vadbo ustvarjalnosti, obenem pa otroku pomaga spoznati druge oblike na zabaven način prek plakatov svojih vrstnikov.

 • Iskanje atributov oblik (delovni listi z atributi 2D oblik): Učenci najdejo vsakdanje predmete ali slike, ki se ujemajo z danimi atributi (npr. oblike s štirimi enakimi stranicami) in jih prilepijo na delovni list.

Koraki za izdelavo delovnega lista 2D oblik

 1. Določite učne cilje: Pojasnite posebne dvodimenzionalne oblike ali koncepte, ki jih želite poučevati, kot je prepoznavanje oblik, razumevanje lastnosti ali raziskovanje simetrije v krogu, kvadratu, ovalu, trikotniku, pravokotniku ali drugih štirikotnikih.

 2. Oblikujte postavitev in obliko: Ustvarite jasno in organizirano postavitev delovnega lista z naslovom, navodili in prostorom za odgovore učencev. Zagotovite, da je oblika primerna starosti in vizualno privlačna.

 3. Izberite oblike in dejavnosti: izberite 2D oblike ali dejavnosti, ki so v skladu z vašimi učnimi cilji. Odločite se na primer, ali želite, da učenci prepoznajo, narišejo ali izračunajo lastnosti oblik.

 4. Ustvarite vprašanja in pozive: Napišite vprašanja, pozive ali naloge, ki bodo učence vodile pri delu z izbranimi oblikami. Vključite različne dejavnosti za krepitev razumevanja.

 5. Vključite vizualne elemente: dodajte slike ali ilustracije 2D oblik, na katere se osredotočate. Vizualni pripomočki pomagajo učencem pri boljšem razumevanju in prepoznavanju oblik.

 6. Lektoriranje in pregled: Natančno preglejte delovni list glede točnosti, jasnosti in starosti. Zagotovite, da so vprašanja in navodila jasna in da delovni list učinkovito utrjuje predvidene učne rezultate.

Več virov Storyboard That in brezplačnih natisov


Kako Narediti Delovni List 2D Oblik

1

Izberite eno od Vnaprej Pripravljenih Predlog

Na izbiro imamo veliko predlog. Za navdih si oglejte naš primer!

2

Kliknite na "Kopiraj predlogo"

Ko to storite, boste usmerjeni k ustvarjalcu snemalne knjige.

3

Poimenujte Svoj Delovni List!

Ne pozabite ga poimenovati, kar je povezano s temo, da ga boste v prihodnje zlahka našli.

4

Uredite Svoj Delovni List

Tukaj boste vključili navodila, posebne slike in naredili kakršne koli estetske spremembe, ki jih želite. Možnosti so neskončne!

5

Kliknite "Shrani in zapusti"

Ko končate, kliknite ta gumb v spodnjem desnem kotu za izhod iz snemalne knjige.

6

Naslednji Koraki

Od tu lahko natisnete, prenesete kot PDF, priložite nalogi in uporabite digitalno in še več!Srečno ustvarjanje!


Pogosto zastavljena vprašanja o delovnih listih 2D oblik

Kako lahko uporabim delovne liste z 2D oblikami za krepitev sposobnosti kritičnega mišljenja pri učencih?

Za spodbujanje kritičnega razmišljanja v delovne liste vključite naloge za reševanje problemov. Učence na primer prosite, naj izračunajo obseg ali površino oblik, prepoznajo nepravilne oblike ali poiščejo vzorce med oblikami.

Katere so ključne lastnosti 2D oblik in kako se jih lahko naučim?

Ključne lastnosti 2D oblik vključujejo število stranic, vrste kotov in simetrijo. Te lastnosti je mogoče poučevati z delovnimi listi, ki učence spodbujajo k štetju stranic, prepoznavanju kotov in raziskovanju simetričnih linij v oblikah.

Kateri so kreativni načini poučevanja simetrije z uporabo delovnih listov?

Simetrijo lahko poučujete z uporabo delovnih listov, tako da zagotovite oblike, ki jih učenci lahko izpolnijo, da postanejo simetrične. Poleg tega lahko ponudite delovne liste s predmeti in učence prosite, naj sami narišejo simetrične črte.

Oglejte si vse predloge delovnih listov!
Oglejte si vse Učiteljske Vire
*(To bo začelo 2 teden brezplačnega preizkusa - nobena kreditna kartica ni potrebna)
https://www.storyboardthat.com/sl/ustvarite/2d-oblike-delovni-listi
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Vse pravice pridržane.
StoryboardThat je blagovna znamka družbe Clever Prototypes , LLC in registrirana pri Uradu za patente in blagovne znamke ZDA