Razprava Snemalna Knjiga - MS - Periodnem
Posodobljeno: 5/27/2017
Razprava Snemalna Knjiga - MS - Periodnem
Najdete storyboard v naslednjih členih in virov:
Periodic Table Lesson Plans

Periodični Elementi Tabele

Načrti Lekcije, ki jih Oliver Smith

Vsa snov je sestavljena iz nekaj več kot 100 različnih vrst atomov, ki lahko skupaj tvorijo milijone različnih snovi. Te vrste atomov so znane kot elementi. Periodična tabela je preprost grafikon, ki razvrsti vse znane elemente po vrstnem redu. To je pogosto prva stvar, s katero se študentje seznanijo v katerem koli razredu, ki meji na kemijo, in čeprav je lahko videti presenetljivo, tega ni treba! Te dejavnosti so zasnovane tako, da študentom postane zabavno in enostavno obvladati periodično tabelo s pomočjo vizualnih pripomočkov.


Elementi in Periodična Tabela

Snemalna Knjiga Besedilo

  • Učenci so razpravljali o tem, kako je organiziran periodni sistem v svojem razredu.
  • Sara
  • Periodni sistem je organiziran z atomsko maso.
  • Chelsea
  • Periodni sistem je organiziran s številom nevtronov.
  • Jose
  • Periodni sistem se naloži po abecedi.
  • Curtis
  • Periodni odredi atomskega števila.

Slika Pripisov